Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Köszönet az Isteni Irgalmasság ajándékáért

2011. december 19., hétfő, 7:30

Drága leányom, mennyire szeretném, ha a keresztények mindenhol szívük mélyének hódolatát fejeznék ki megszületésemért.

Forró óhajom, hogy Szentlelkem áthassa majd az egész emberiség szívét és lelkét ezalatt az idő alatt.

Születésem ünneplését valódi jelentéséért kell tisztelni. Ne feledjétek, hogy ekkor megváltásom ajándékát tisztelitek.

Atyám először ezért küldött Engem.

Ezért fogok ismét visszatérni, hogy a megváltás második esélyét ajánljam fel az emberiségnek.

Azt akarom gyermekeim, hogy a Keresztes Imahadjárat következő imáját ebben a Karácsonyi időben ajánljátok fel:

„Ó, Mennyei Atyánk,

Nagy elismeréssel tisztelünk Téged azért az áldozatért, mely által Megváltót küldtél a világba.

Örömmel és hálaadásként ajánljuk fel neked alázatos, hálaadó imánkat az Isteni Irgalmasság ajándékáért, mellyel gyermekeidet most megajándékozod.

Ó Legmagasságosabb Isten, tégy minket méltókká, hogy hálával elfogadhassuk ezt a Nagy Irgalmasságot.”

Szeretett Megváltótok,

Jézus Krisztus

 

A Sátán meg lesz kötözve Királyságom alatt, és többé nem fogja becsapni Isten gyermekeit

 


2012. december 19. szerda, 12:30

 

Drága szeretett leányom, a világnak tudnia kell, hogy a Béke Korszaka Ígéretem tetőfoka lesz, ahol Én uralkodni fogok az Új Ég és Föld fölött. Ez egy szellemi uralkodás lesz és Egyházam, az Új Jeruzsálem, békében lesz, és Szavam meghallásra kerül a nemzetek között.

 

A Sátán meg lesz kötözve Királyságom alatt, és többé nem fogja becsapni Isten gyermekeit. Ez az Uralom nem jelképes lesz, de ott az Élet Fája Szeretetet és Békét fog belélegezni, hogy mindazok, akik arra áldottak, hogy az Új Paradicsomomat élvezzék, ne szenvedjék majd el a halált, még akkor sem, amikor ennek az időszaknak a végén jóllehet, a Sátán egy rövid időre ki fog szabadulni.

 

Az Én Tervem megfelel Atyám Akaratának, és senkinek sincs joga megtagadni Atyám akaratát.

 

Ne kövessetek el hibát; nektek el kell fogadnotok Isten Igéjét, melyet Atyám könyve tartalmaz, mert ha nem ezt teszitek, meg lesztek tévesztve a próféciákat illetőleg, melyek az idők kezdete óta az emberiség számára adattak.

 

Egyedül csak az Én Ösvényemet kövessétek. Fogadjátok el Ígéreteimet. Ne kételkedjetek Bennem, mert akkor megbántotok Engem. Vagy úgy fogadtok el Engem, mint Megváltótokat, és teljesen megbíztok Bennem, vagy egyáltalán nem fogadtok el.

 

Az Én Szavam maga az Igazság. Az Igazság a szabadság és az Én Új Paradicsomom kapuinak kulcsa lesz, minden élő lélek számára, aki azt elfogadta.

 

 

Jézusotok

 

 

Értetek haltam meg. Ezért most meg kell bíznotok Bennem.

 


2012. december 19. szerda, 21:00

 

Drága szeretett leányom, figyelmeztetnem kell téged, hogy a veled szembeni kritika és Szavam ellen, mely ebben az időben neked adatik, megnövekszik majd.

 

Nem szabad engedned sem a figyelemelvonásnak sem pedig a kétségeknek, hogy megakadályozzanak téged minden egyes Szó továbbításában, melyet neked adok. Az embereknek sohasem szabad kételkedniük a Mózes napjai óta átadott próféciákban. Egyetlen prófécia sem tartalmaz valótlanságokat.

 

Most, amikor Én a világnak feltárom a titkokat és Terveimet az emberiség számára, melyeket eddig elzártak tőletek, ne forduljatok el tőlem. Mert Én most sok olyan dolgot mutatok be nektek, amelyek még jönni fognak, és amelyekről benneteket, Követőim, tájékoztatnom kell, hogy ne szalasszátok el a felkészülést Dicsőséges Visszajövetelemre.

 

Ne engedjétek, hogy bárki is megtagadja magától az örök élet ajándékát, amelyet hozok. Azoknak, akiknek megadatik a szerencse, hogy belépjenek az Új Korszakba, amikor Ég és Föld eggyé válik, követniük kell az Igazság Ösvényét.

 

Most itt van az ideje annak, hogy a Belém, a ti Üdvözítőtökbe vetett hitetek kihívásra kerüljön és próbára legyen téve. Titeket hamarosan erőszakkal fogna kényszeríteni arra, hogy elutasítsátok Üzeneteimet. Minden erőfeszítést meg fognak tenni annak érdekében, hogy Szavam elutasítására kényszerítsenek benneteket, és hogy az Igazságot eretnekségnek nyilvánítsák ki.

 

Most fordítsátok gondolataitokat Születésemre, Tanításaimra, melyeket az emberiségnek adtam, hogy az emberek megtanulhassák annak módját, hogyan készítsék fel a lelküket, és gondoljanak a lelkek megmentéséért hozott Kereszthalálom Áldozatára.

 

Értetek haltam meg. Ezért most meg kell bíznotok Bennem.

 

Én vagyok az a fény, amely arra az ösvényre ragyog le, amelyen haladnotok kell. Ennek az ösvénynek mindkét oldalán gonosz lelkek rángatnak, kínoznak benneteket, és megpróbálnak rávenni arra, hogy visszatérjetek ugyanarra az útra, ahonnan jöttetek, vissza a sötétségbe. Ezt mások gúnyolódásai által fogják tenni, akik széttépnek majd benneteket, mert hűségesek vagytok ezekhez az Üzenetekhez.

 

Nektek csendes elmélkedésben kell maradnotok, olvassátok Szavamat és érezzétek Jelenlétemet. Engedjétek meg Szentlelkemnek, hogy megnyugtassa szíveteket, és hogy éreztesse, amint Szeretetem beborít benneteket. Ahogyan fájdalmatok erősödik e Küldetés miatt, tudnotok kell, hogy ti teljes egységben vagytok Velem, Jézusotokkal.

 

Ne adjátok fel soha. Ne utasítsátok vissza Irgalmasságom Kezét. Engedjétek, hogy átöleljelek benneteket; hogy azt a bátorságot adjam nektek, melyre szükségetek van, hogy ezt a Velem való utazást folytatni tudjátok addig a napig, amíg eljövök, hogy megjutalmazzalak benneteket.

 

 

Szeretett Jézusotok

2017.12.19. Szerző: | Üzenet | , | Még nincs hozzászólás

Köszönet az Isteni Irgalmasság ajándékáért, mennyire szeretném, ha a keresztények mindenhol szívük mélyének hódolatukat fejeznék ki megszületésemért. A Sátán meg lesz kötözve Királyságom alatt, és többé nem fogja becsapni Isten gyermekeit. Értetek haltam meg. Ezért most meg kell bíznotok Bennem.

2017.12.19. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás