Európai látnok által követvén

Hirdessétek üzeneteimet az egész világon. Misztériumok, melyek oly sokáig rejtve voltak az Isteni Birodalom archívumában. Mindnyájatokat felszólítalak, hogy ebben a szörnyű vadonban, amelyben most magatokat találjátok, legyetek bátrak, erősek és félelemtől mentesek.

Nem lesz könnyű, de ígérem, hogy az erő, amelyet adok nektek, ezt az utazást megkönnyíti majd.

Fogadjátok el mindazt, aminek a világban tanúi vagytok, hiszen a megtisztulás folyamata nagy intenzitással folyatódik. Mert minderre szükség van.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok türelemért és kitartásért, mert nektek fölül kell emelkednetek a sötétségen, és segítenetek kell Nekem, az egész emberiséget a világosságra vinni.

A reményt soha ne veszítsétek el. Csak azt ne feledjétek, hogy minden, ami számít: az emberiség egyesítése.

Imáitok, szenvedéseitek, és Irántam való szeretetetek segíteni fog egyesíteni az Én szent és értékes családomat az Új Paradicsomomban a Földön. Nézzetek előre, gyermekeim, mert ez lesz, az az élet, melyre ti rendeltetve vagytok, feltéve, ha engedelmeskedtek Szent Akaratomnak.

Szeretlek benneteket és megáldalak, drága gyermekeim, Irántam, szeretett Megváltótok iránt tanúsított szeretetetekért és együttérzésetekért. Isten az Atya: Jöjjetek, kövessétek Fiamat az Igazság Ösvényén. Amikor pedig szereteteteket ezek iránt a különleges Ajándékok iránt, az Isteni szeretetetek elé helyezitek, akkor nem fogtok békére találni. Szóval, bár ti örömet találtok ezekben az Ajándékokban, melyeket nektek adtam, mégis csak akkor élvezhetitek igazán azokat, amikor azok egyesülnek a Teremtőtök iránt érzett, szívetek tiszta szeretetével. Üdvösség Anyja: Sokan azt fogják hinni, hogy az antikrisztus egy nagyon szent ember. Ez alkalommal Fiam kizárólag Lélekben fog eljönni, és Atyám Parancsára nem fog emberként, testi formában megjelenni a Földön. Arra sürgetlek benneteket, hogy ezt az Üzenetet tegyétek világossá mindenki számára, mert sokan fognak jönni az Ő Nevében, de egy közülük prominens személlyé fog emelkedik, és azt fogja mondani, hogy ő az Én Fiam, azonban ez egy hazugság lesz. Soha nem fogom figyelmen kívül hagyni azokat, akik magányosak, szomorúak, félnek, vagy bizonytalanok abban, hogy Isten Létezik-e vagy sem. Én vagyok a ti egyetlen vigaszotok egy olyan világban, mely Ellenem van. Feltétel nélkül kell szeretnetek Engem, és ez nem könnyű feladat. Engem szeretni azt jelenti, hogy megtartjátok Isten Igéjét. Ha ettől eltértek, akkor az Irántam való szeretetek elsorvad, míg végül már csak a saját szabályaitok szerint fogtok élni.

2019.02.07. - Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Még nincs hozzászólás

Szólj hozzá!

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.