Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Imádkozzatok mindazokért, akik az anyagi nyereségen kívül nem látnak mást

2011. augusztus 11. csütörtök
Drága, szeretett leányom, ki kell tartanod ebben a szenvedésben, mert ezáltal lelkeket mentesz meg. Szenvedésed most abban a kínban nyilvánul meg, amelyet Én is elviselek az emberek bűneiért.
Az emberi kapzsiság most olyan mértéket öltött, hogy társadalmatokban az erkölcs már nem számít. Az emberi kapzsiság bűne azt jelenti, hogy ameddig az ember vágyai ki vannak elégítve, addig nem törődik azzal, hogy ki szenved kezei által. Engedjétek, hogy elmondjam nektek azt, hogy akik másokat kínoznak a kapzsiság és fösvénység által, Szemeim elöl nem fognak elmenekülni. Őrködöm. Látok, figyelek. Megremegek, amikor annak vagyok tanúja, hogy az ember a rossz utat választja, odáig süllyedve, hogy mások kárán szerezzen vagyont magának.
Ők, leányom, anyagi javak nélkül fognak maradni, ha csak nem könyörögnek az Irgalmamért. A pénzük értéktelen lesz. Azoknak az embereknek, akik arra törekednek, hogy lelkeket kínozzanak azáltal, hogy ellopják, ami jog szerint a testvéreik tulajdona, azt mondom, hogy semmi más nem marad belőletek, csak hamu. Imádkozzatok mindazokért, akik az anyagi nyereségen kívül semmi mást nem látnak, mert ha ezeknek a gonosz tetteknek nem fordítanak hátat, akkor félre lesznek állítva, és nem fognak Atyám Királyságába belépni.
Ha ebben a világban másnak rosszat tesztek, akkor ti félre lesztek dobva, és a sátán barlangjába lesztek vetve. A mások kárán nyert vagyon, jogos igénynek tűnhet számotokra, de ez örökké tartó kínszenvedést fog nektek hozni.
Tegyétek most félre a kapzsiság és telhetetlenség fegyvereit. Keressétek a megváltást, mert ha ezt teszitek, akkor visszatér a béke a társadalomba.
A ti Megváltótok

Jóságos Bírótok,
Jézus Krisztus

A bekövetkező esőzések, áradások és a termés megsemmisülése a mennyei büntetés következményei lesznek

2012. augusztus 11., szombat, 20:10

Drága szeretet leányom, az esőzések, melyek a világra hullnak, a Szememből hulló könnyeim özönvízét jelentik, amikor azt látom, hogy Isten gyermekei oly messze vándorolnak az örök üdvösség ösvényétől.

A bekövetkező esőzések, áradások és a termés megsemmisülése a mennyei büntetés következményei lesznek.

A könnyek völgye hirtelen keletkezik majd mindenhol, és ezt a klímaváltozásnak és a globális felmelegedésnek tulajdonítják. De ez nem így van.

A világon oly sok ember nem hisz Istenben. Engem sem tisztelnek, az Ő Szeretett Fiát. Ehelyett a hamis istenek utáni szenvedély rögeszméi emésztik fel őket.

Mit értek ez alatt?

Ezek az emberek hősöket és bálványokat teremtettek a világban, a tv, a divat, a zene és a sport által.

Aztán emberi bálványokká magasztalják őket és tiszteletüket fejezik ki nekik.

Majd olyan módon bálványozzák őket, amellyel nemcsak maguknak ártanak, de a felmagasztalt személynek is.

Ők azt hiszik, hogy ezek a bálványok szentek, és mindent megtesznek, hogy lemásolják életstílusukat, az öltözködésük módját, a személyiségüket, még a fizikai megjelenésüket is.

Ez a pogánysággal egyenértékű.

Mindez meg volt már jövendölve, leányom.

A világ hamis isteneket fog bálványozni.

Ezek az emberek a testük, s önmaguk iránt vannak tele szeretettel, és megkeményedett szívükben kevés a jóindulat vagy a szeretet felebarátaik számára.

Szívük kővé vált.

Ők nem szeretik Istent. Ehelyett a sátán varázsa alá estek, aki ezeket a hiedelmeket és gondolatokat az elméjükbe helyezte.

Az emberi test itt már nincs tiszteletben tartva.

A testet Isten teremtette, és mint ilyen, egy templomot jelképez, amelyben Isten jelenlétének kellene lakoznia.

Amikor a Sátán kísért, akkor a testre, és a testi örömökre összpontosít, az érzékeken keresztül.

Ezért van az, hogy az emberek most annyira szeretik saját testüket, és azt egy oszlop talpazatra állítják, szemlére.

Soha nem elégednek meg azzal, ahogyan megalkotta Isten a testüket, folyamatosan törekednek arra, hogy tökéletesítsék, megváltoztassák és módosítsák az emberi testet, hogy megfeleljen a tökéletesség értelmezésének.

Amilyen módon, különösen a nők, megváltoztatják testüket, és ahogyan azt erkölcstelenül mutogatják a világnak, undort kelt Bennem.

Azok a nők, akik szégyen nélkül közszemlére állítják testüket, bűnt követnek el, de lehet, hogy ők ezt nem tudják. Azt gondolják, hogy meggyalázhatják testüket, amellyel születtek, és úgy fitogtatják önmagukat, ami bűn okozója lehet.

Önszeretetük a büszkeség legnagyobb bűneinek egyike. Aztán arról győzik meg a fiatal lányokat, hogy testük ily módon történő nyilvános mutogatása helyén való.

A test oly sok bűnével kérkednek a világon, és úgy vélik, az elfogadhatónak tekinthető.

De ők mind büntetésre számíthatnak a halál után. Nemcsak bűnt követnek el, de még úgy állítják azt be, mintha egy jó dolog lenne.

A házasságtörést manapság elfogadják, és helyeslik.

A gyilkosság nem sokkol többé, és már nem tisztelik az emberi életet.

Féktelen már a szexuális erkölcstelenség, és indokoltnak tartott.

Az ilyen bűnös viselkedés napjai a végéhez közelednek.

Amíg az emberiség elfogadja azt, hogy a bűn mindig bűn legyen, elveszíti a jogot, hogy belépjen a Paradicsom Kapuin.

Mert minden bűnért, amellyel vétkeztek, az a testrész, amit a bűn elkövetésekor használtatok, égni és tisztulni fog a Tisztítótűzben.

Ha halálos bűnben vagytok, azokban a testrészetekben, amellyel bűnt követettek el, örökre fogjátok érezni a tűz kínzó fájdalmait. Ennek a gyötrelemnek pedig nem lesz vége.

Miért, miért nem hallgatnak a szívükre? Oly sok ember tudja, hogy amit tesznek az rossz, de gondatlanul folytatják a vétkezést, mert ez a világ szemében elfogadható.

A szórakoztató és a média ipar az ilyen viselkedések hamis elfogadását váltották ki, és a hazugságok által sok ártatlan lélek vált erkölcstelenné.

Most, csak az Igazság mentheti meg őket. Nekik az Igazság Könyve adatott, de vajon fognak-e hallani? A Sátán és az ő bukott angyalai mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ne halljanak!

Majd csak akkor fognak megválni az üres, haszontalan és undorító szokásaiktól, amikor az égből jövő büntetések megmutatkoznak. Mert ők túlságosan el lesznek foglalva azzal, hogy túléljék, és hogy kenyeret tegyenek a szájukba.

Sajnos, egyedül csak az ilyen büntetések során tisztulhat meg az emberiség ezen a Földön.

Azáltal, hogy még életükben megadatik nekik a megtisztulás ajándéka, még egy esélyt kapnak arra, hogy elkerüljék a tüzes tavat (a pokol tüzét).

Szeretett Üdvözítőtök
Jézus Krisztus

 

 

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti)Crusade of Prayers ; ArabulLitany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; FranciáulCroisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ;Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; SzlovénülLitany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; VietülCrusade of Prayers (vietnamese)

 

A Kereszténységet gyűlölni fogják, mert a személyes szabadság gátolójának fogják tekinteni

2014. augusztus 11. hétfő, 19:36

Drága szeretett leányom, a világot elárasztotta a spiritualitás egy új formája, amely egy felsőbbrendű lénybe vetett hitet foglal magába – amelyet Krisztusnak hívnak – de ez nem Én, Jézus Krisztus vagyok, akire hivatkoznak. A Sátán, Lucifer alakjában, mint a Világosság Királya, nem gonosz lényként van bálványozva, hanem mint egy olyan lény, aki Istennek tesz szívességet. Ezt az ideológiát a titkos szekták támogatják, mely szektáknak az a szándéka, hogy elpusztítsák a Kereszténységet. Sokakat bele fognak rántani az okkult és mágikus gyakorlatokba, mert izgalomra vágynak. Ha egyszer belerántják őket, játékszerekké válnak, és idővel a gonosz megszállottjai lesznek.

Sok ember lelkileg ki van éhezve, és békére vágyik. Bármilyen ideológia, amely azt állítja, hogy önmegvalósulást, békét, nyugalmat és emberi mivoltuk mélyebb megértését hozza el nekik, vonzó lesz számukra. Sokan azonban irtózni fognak attól, hogy kövessenek Engem, Jézus Krisztust, mivel a társadalom a Föld mélyéig elítélt Engem. Mégis, őket azzal fogják megnyugtatni, amikor hamis tanokkal etetik őket, hogy minden út Istenhez vezet. Ez egy hazugság, mert ti Istenhez csak Rajtam, az Ő egyszülött Fián, Jézus Krisztuson keresztül mehettek.

Én Egy vagyok Vele, Aki minden dolgot megteremtett. Csak egyetlen Isten van, és Én, Jézus Krisztus, az Ige, testet öltöttem azért, hogy az emberiség újból egészségessé válhasson. Nélkülem ti soha nem lehettek beteljesültek, sem ebben, sem pedig az eljövendő életben.

A világnak azt fogják mondani, hogy a legfontosabb cél a szabadságra való törekvés – szabadság minden áron. De Istent valóban szolgálni azt jelenti, hogy le kell mondanotok azon képességetekről, hogy csak a saját érdeketeket szolgáljátok; és mint olyan, a Kereszténységet azért fogják gyűlölni, mert a személyes szabadság gátolójának fogják tekinteni. Ahhoz, hogy Istent szolgálják – bármilyen Istent – sok ember azt tűzi ki céljául, hogy az Igazságot keresse. De amikor az ember a Sátánt isteni lénynek tekinti, Isten, Aki végtelenül Igazságosságos, el fogja pusztítani azokat, akik a fenevadat tisztelik. A fenevad, aki az elit személyiségek és a hatalommal rendelkezők mögé rejtőzködik, nagy hatalmat ad azoknak, akik terjesztik azt a hazugságot, hogy Én, Jézus Krisztus, nem létezem. Ez a legnagyobb átok, amit a Sátán okozott az emberiségnek, és mivel az ember gyenge, be fog dőlni a hazugságoknak, amelyek a gonoszok szájából ömlenek.  

Csak egy Isten van. Csak egyetlen Út vezet Istenhez. Nincs más út számotokra, mely az Atyához vezethetne benneteket, csak az, amely Rajtam, Jézus Krisztuson, a Világ Üdvözítőjén keresztül vezet, függetlenül attól, hogy milyen csillogónak mutatják be nektek azt a másik utat.

Jézusotok

 

2019.08.11. Szerző: | Üzenet | , , | Még nincs hozzászólás