Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Minden keresztény engeszteljen, imádkozzatok a pápáért


2011. március 5. szombat, 10.00

Szeretett leányom, ismét egyesültünk. Az utóbbi napokban nagyon elfoglalt voltál. Felismerted azt az erőt, amit testednek és lelkednek (hited gyakorlásához) adtam neked? Ezt azért adtam, mert munkálkodásod nagyon boldoggá tesz Engem. Miközben azzal foglalkozol, hogy kinyilvánítsd üzeneteimet, arra kérlek, hogy bátoríts minden embert, akit csak ismersz, arra, hogy bűneitől minél hamarabb megszabaduljon. Az nem fontos, hogy milyen keresztény felekezethez tartozik. Alázatot és hűséget kell mutatnia mindenki velem szemben, úgy, hogy megpróbálják helyrehozni a mulasztásaikat.

Ez a cselekedet megerősíti őket, a nagy esemény idején, amit én Figyelmeztetésnek nevezek. Mindannyian tartsatok bűnbánatot, hogy megmentsétek lelketeket. Legyetek mindig készen, mert mindazok, akik nincsenek kegyelmi állapotban, nem biztos, hogy ezt az eseményt túlélik.

Szeretett leányom, továbbra is az az akaratom, hogy minél előbb továbbítsd ezt az üzenetet. Már említettem neked, hogy gyermekeimet, az üzenetek, a lehető legrövidebb időn belül kell elérjék. A Vatikánban is lesz egy esemény, miközben a figyelmeztetés bekövetkezik. Kérj fel mindenkit, hogy imádkozzanak az én szeretett, szent helytartómért Benedek pápáért, mert őt, Örök Atyám ellenségei veszik körül. Imádkozzatok azokért a papokért, akiknek sem Bennem, sem az Örök Atyában nem ingott meg hitük.

A hamis próféta kiemelkedése

Ezek a papok imádkozzanak áhítatosan, mert nagy kihatással lesz rájuk, az a támadás, amelyet szent helytartóm ellen követnek el, és amelynek tanúi lesznek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy felismerjétek, hogy a hamis próféta valóban az. Figyeljetek viselkedésére, és hogy mennyire törekszik majd arra, hogy napirenden szerepeljen. Majd figyeljétek meg, hogy félrevezetett szent szolgáim hogyan vetik magukat lábai elé. Azt, amit mondani fog hallgassátok meg figyelmesen. Az ő alázata hamis lesz, szándékai rosszindulatúak lesznek, és az a szeretet, amelyet magából sugároz, csak őt fogja körülölelni. Újító szelleműnek, dinamikusnak fogják tartani és friss fuvallatnak. Motivált lesz és tettre kész, de ereje nem az Istentől, nem a Mennyei Atyától való lesz. Ez az erő, a sátántól, az ördögtől való.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert nektek gyermekeim, ébernek kell lennetek. Szükségetek van Rám, hogy vezesselek most benneteket, főleg akkor, amikor mindez beteljesedik. Legyetek erősek, fogadjátok el méltóságteljesen tanításaimat. Imádkozzatok csoportokban. Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy védelmet találjatok az ördög ellen.

Ne feledjétek el a leckét. Az Én tanításaim sohasem változnak, ugyanazok maradnak, mint mindig is voltak. Amint azt már említettem: ha észreveszitek, hogy tanításaimat manipulálják, meggyengítik, (ami biztos így lesz) vagy feltűnő módon meghamisítják, (úgy hogy teljesen ellentéte lesz tanításomnak), amikor észreveszitek, hogy megtévesztenek benneteket, akkor fordítsatok hátat és imádkozzatok Hozzám, hogy vezesselek benneteket.

Isteni Megváltótok,

Jézus Krisztus

Az Igazság Könyve kinyilatkoztatás alatt van neked, mint a végidők 7. hírnökének


2012. március 5. hétfő, 15.30

Drága szeretett leányom, ma azért jövök hozzád, hogy megvigasztaljalak a gyötrelem ezen idejében, amely minden oldalról támad téged. Tudnod kell, hogy János evangélista megkapta a felnyitott könyvet – az igazság könyvét –, hogy a világ meghallja most ezekben az időkben. Ez a könyv, mely átadásra került János evangélistának, többé már nem lepecsételt, mert a pecsétek már feltörettek.

Elérkezett az idő számodra, hogy felnyisd az Igazság Könyvét, és feltárd a benne foglaltakat Isten valamennyi Gyermeke számára, hogy felkészítsék lelküket az örök életre.

Az Igazság Könyve kinyilatkoztatás alatt van neked, mint a végidők 7. hírnökének.

Azáltal, hogy hallatod hangod, az igazság fel fog tárulni, és a Jelenések Könyvében levő misztériumok bemutatásra kerülnek egy hitetlen világnak.

De nem sokáig. A hitehagyottság ellenére, – amely nemcsak a hívőkre lesz hatással, hanem az egyházon belüli felszentelt szolgákra is -, a nagy gyónás ideje közel van.

Amint ez megtörténik, nagy megtérés fog bekövetkezni az egész világon.

Akkor éhezni fogják a felnyitott könyvben lévő, a világnak, az utolsó időkre megígért igazságot.

Te vagy a hírnök, akinek nemcsak az a feladat adatott, hogy felkészítse a világot a lelkek üdvözülésére, hanem aki be fogja jelenteni Uralkodásomat.

Szeretett Jézusotok

 

Mindannyiatoknak megadatnak majd a jelek, és csodák történnek majd

2013. március 5. kedd, 15.30

Szeretett leányom, senki sem fogja nem észrevenni a világszerte majdan kitörő változásokat, mert mindaz, amit a Jelenések Könyvében megjövendöltek, be fog teljesedni. Sok ilyen esemény eltér majd a János evangélistának kinyilatkoztatott titkok szokásos emberi értelmezésétől. De ezek majd értelmet nyernek, amikor azokat a maguk valójában látjátok.

Az Antikrisztus szövevényes, de gondosan kidolgozott terve ügyesen került megfogalmazásra sok ember – köztük világhírű politikusok – által, nem véve észre ezt a gonosz tervet, egészen mostanáig.

Sok központot hoztak létre, különböző nemzetekben, ahol sok ország hatalomátvételét tervezik. Ugyanakkor ténykedésük visszaszorult a választott lelkek imáinak és a ti imáitoknak köszönhetően, akik Imahadjáratom Imáit imádkozzátok.

Imáitok mindig meghallgattatnak a Mennyben, így továbbra is buzgón kell imádkoznotok, hogy mérsékeljétek a fenevad gonosz tetteit, aki sosem fogja megnyerni ezt, a lelkekért vívott csatát, mivel napjai fogyatkoznak.

Nem megrémíteni, hanem felkészíteni Szeretnélek benneteket. Én most különleges képességeket és kegyelmeket adok mindannyiatoknak, akik követitek az Imahadjárati Imák imádkozására vonatkozó Kéréseimet. Mindannyiatoknak megadatnak majd a jelek, és csodák történnek majd.

Erőm ereitekben áramlik majd, amint Viszlek benneteket Utamon az emberiség megmentése felé.

Jézusotok

2020.03.05. - Szerző: | Üzenet | , , | Még nincs hozzászólás

Még nincs hozzászólás

Szólj hozzá!

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.