Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Az első pecsét: a hitehagyás

 

 

2012. március 7., szerda, 3:40

 

Drága szeretett leányom, mondd el gyermekeimnek, hogy senki sem rendelkezik azzal az ismerettel, és felhatalmazása sincs arra, hogy kinyilatkoztassa az igazságot, amelyet a Jelenések Könyve tartalmaz.

 

Nem számít, hogy ők milyen nagy tudással rendelkeznek; egyedül csak Nekem, Jézus Krisztusnak, az emberiség Megváltójának és Üdvözítőjének van felhatalmazásom arra, hogy kinyilatkoztassam a világnak mindazt, amit az Igazság Könyve tartalmaz.

 

Egyedül csak Nekem, az Isten Bárányának van jogom az igazság átadására, amely megadatott tanítványomnak, János Evangélistának, aki az igazság eszköze a világ számára.

 

Az első pecsét a hitehagyás (aposztázia), amely nemcsak a hitetlenek között látható, hanem azok között is, akik azt vallják, hogy ismernek Engem, és akik nyilvánosan hangoztatják Irántam való szeretetüket.

 

Ez, az az idő, amelyben az igaz hitet elferdítik, amikor nektek, gyermekeim, felhígított tanokat mutatnak be, amelyek sértőek Tanításaimra nézve.

 

Azt mondom nektek, gyermekeim, hogy amikor új, hamis vallásokat és vallási tanokat (doktrínákat) láttok felbukkanni, akkor tudni fogjátok, hogy ez most az első pecsét kinyilvánításának az ideje.

 

Nézzetek körül, és mit láttok? Olyan vallásokat, amelyek új isteneknek hódolnak, és amelyekről eddig nem hallottatok. Tudományos – fantasztikus alapú vallásokat, amelyek összességükben értelmetlenek, és lényegében üresek. Spirituális entitások (lények), amelyek nem ebből a világból valók, és amelyekről sokan azt gondolják, hogy Atyám Mennyei birodalmát képviselik.

 

Vigyázzatok most, mert ti a fantázia világában éltek.

 

Ezek közül a metafizikai hiedelmek közül, egyik sem képviseli az igazságot.

 

Minden olyan tan, amely annak fontosságára tanít benneteket, hogy magatokat minden más elé helyezzétek, olyan tan, mely a sátántól származik.

 

Ne hallgassatok ezekre. Fordítsatok hátat ennek a szörnyű csalásnak.

 

Azok, akik hamis isteneket keresnek, és az életüket arra szentelik, hogy hamis isteneket bálványozzanak, elveszettek Számomra.

 

Ha nem hagyjátok abba, és nem imádkoztok Hozzám vezetésért, nem tudlak megmenteni benneteket.

 

Ti, és mindazok, akik most tudatosan visszautasítjátok a sötétség királyát, meg fogjátok kapni a megkülönböztetés ajándékát, ha a Keresztes Imahadjárat 36. imájával kértek Engem:

 

 

Segíts nekem az igaz Istent tisztelnem!

 

Jézus, segíts nekem, mert el vagyok veszve, és össze vagyok zavarodva.

 

Nem ismerem a halál utáni élet igazságát.

 

Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak, nem Téged, az igaz Istent tisztelvén, hanem a hamis isteneket.

 

Ments meg engem, és segíts Nekem, hogy tisztán lássam az igazságot; ments meg engem lelkem sötétségétől.

 

Segíts nekem, hogy Irgalmasságod világosságába beléphessek. Ámen.

 

 

Csak egyetlen egy Isten létezik, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek, egyként a Szentháromságban.

 

Minden más isten a sátántól származik, független attól, hogy mennyire vonzó ezek megjelenése.

 

Kérlek benneteket, ne pazaroljátok el az örök életet azáltal, hogy hűséget fogadtok azoknak a vallásoknak, amelyek tisztelik a New age gyakorlatait, beleértve a Reikit, a Jogát, a New age meditációkat, a tarot kártyákat, a jövőbelátást (clairvoyancy), a médiummal foglalkozó olvasmányokat, és a felemelkedett mesterekkel összefüggő angyalimádást.

 

Ezek az okkult gyakorlatok, lassan, de biztosan elfogadottakká válnak, nemcsak a társadalmatok által, hanem a Katolikus és más Keresztény Egyházak által is.

 

Ezen hamis vallások tanai oly gyorsan terjednek, hogy Isten gyermekeinek milliárdjait falják fel, akik – most már- oly sok hamis vigaszt találnak bennük, hogy többé már nem ismerik el Isten létezését, az egyetlen igaz Istenét.

 

 

Jézusotok

 

 

Második Eljövetelemet nem lehet megakadályozni, sem pedig megállítani

 

 

2012. március 7., szerda, 7:30

 

Drága szeretett leányom, téged különleges kegyelmekkel foglak megvédeni, amelyekre szükség van, hogy erőt adjanak elbánni a gonosz erőkkel, amelyek már úton vannak, hogy megállítsák ezt a szent küldetést.

 

Fontos azt megérteni, hogy az emberi véleménynek nincs jelentősége.

 

Minden, ami számít: az Én legszentebb Szavam.

 

Az Én Szavam igazság. Én vagyok az igazság. Bárki, aki azt mondaná neked, hogy ezek az üzenetek nincsenek összhangban Tanításaimmal, az egy hazug.

 

Ők nem ismernek Engem. Talán úgy gondolják, hogy ismernek; de ők egyedül csak akkor ismerhetnek meg, ha a szívük alázata megmarad.

 

Azok, akiknek véleménye ellent mond Szavamnak, a büszkeség bűnével vétkeznek.

 

A büszkeség még az Én felszentelt Szolgáimat is megvakítja Szent Szavam igazságára.

 

Az emberiségnek tett Ígéretem, hogy újra eljövök dicsőségben ítélni élőket és a holtakat, be kell, hogy teljesedjen.

 

Ezt, az Én Második Eljövetelemet, nem lehet megakadályozni, sem pedig megállítani.

 

Az emberiségnek adott figyelmeztetéseim, amelyeket ezért adok nekik, mert szeretem őket, fontosak.

 

Nekem megfelelően kell felkészítenem, Isten minden gyermekét, erre a legdicsőségesebb eseményre.

 

Sok mindent elkövetnek majd, hogy megakadályozzanak téged. Sokan megpróbálják majd Szent Szavamat aláásni, és sokan megpróbálnak ártani neked akadályozván, hogy Szent Szavam meghallgatásra találjon.

 

Mindezek a próbálkozások hiábavalóak lesznek.

 

Egyedül csak Nekem, Jézus Krisztusnak van hatalmam, hogy örök üdvösséget adjak az egész emberiségnek.

 

Egyedül csak Nekem van hatalmam arra, hogy felkészítsem minden egyes ember lelkét a Paradicsom örökségére.

 

Senki sem, még a sátán, a sötétség királya és csatlósai sem akadályozhatják meg, hogy mindez megtörténjék.

 

Emlékezzetek mindig arra, hogy Én megvédem majd mindazokat, akik kitartanak Szent Szavam mellett.

 

Lehet, hogy a globális eseményektől félni fogtok, amikor a sötétség erői beborítja majd országotokat.

 

Ezek az események lesújtanak majd benneteket, de nektek nem kell soha félnetek, mert Én magammal viszlek benneteket az új földi Királyságomba.

 

Ez minden, amit kérek tőletek: hogy bízzatok Bennem.

 

Engedjétek, hogy vezesselek benneteket.

 

Engedjétek meg Nekem, hogy megmutassam nektek a lelketek megtisztításához vezető utat, az Általam adott Keresztes Imahadjárat Imái által.

 

Aztán a többit bízzátok Rám.

 

Ne feledjétek: szeretetem oly erős mindnyájatok iránt, hogy azt a tiszta szeretetet és együttérzést, amely – Isten minden gyermeke iránt – Szentséges Szívemben van, soha, senki nem tudja meggyengíteni.

 

 

Szeretett Jézusotok,

 

Az emberiség Megváltója

Az ima meg fogja és meg tudja menteni az emberiséget

2013. március 7. csütörtök 11:05

Drága szeretett leányom, fontos, hogy Tanítványaim a Földön megértsék, hogy az ima hogyan fogja és tudja megmenteni az emberiséget. Az ima erejét, különösen a Szent Rózsafüzér imádkozását, mely tehetetlenné teszi a fenevadat, nem lehet alábecsülni. Hogy még több lelket mentsetek meg, az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét is imádkoznotok kell.
Válasszatok a Keresztes Imahadjárat imáiból, melyeket adtam nektek, és úgy mondjátok azokat, hogy minden imacsoport összejövetelének folyamán különböző kérésekre tudjatok összpontosítani. Például, ha a „Védettség Kegyelméért” adott Keresztes Imahadjárat imáját imádkozzátok, akkor az imacsoportnak azon a napon a Keresztes Imahadjárat azon imáinak összeválogatására kell összpontosítania, melyek Isten védelmét hívják segítségül a lelkek számára. Aztán egy másik napon azon imák összeválogatására összpontosítsatok, amelyek a papok és klérus védelmére adattak.
Ezen Keresztes Imahadjárat csoportok, amikor a világ minden táján megalakulnak, fegyverzetté fognak válni, mely szükséges az ellenség legyőzéséhez, több módon, mint hinnétek, hogy lehetséges
Én továbbra is az új imák Ajándékát fogom adni nektek, melyek különleges csodákat hoznak majd magukkal. Egy ilyen beavatkozás nélkül nem tudnám megmenteni a lelkeket, akik után oly nagyon vágyakozom.
Menjetek és tervezzétek meg a Keresztes Imahadjárat találkozóit, amelyek a nektek adott mintákon alapulnak, de olyan részekre osszátok azokat, hogy a különleges szándékokra összpontosítani tudjatok. Nem szükséges az egészet egyszerre elimádkoznotok, bár buzdítalak benneteket arra, hogy hetente annyit imádkozzatok, amennyit csak lehetséges.
Ti annyi örömöt és vigaszt hoztok Nekem, drága Követőim. Én az erő és a bátorság Áldását adom rátok, mivel ti továbbra is azt keresitek, hogy lelkeket mentsetek. Szeretlek benneteket.
Jézusotok

2020.03.07. - Szerző: | Üzenet | , | Még nincs hozzászólás

Még nincs hozzászólás

Szólj hozzá!

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.