Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Szűz Mária: Mostantól kezdve Húsvétvasárnapig minden nemzet imádkozza a Rózsafüzért

2012. március 9., péntek, 7:15
Édes gyermekem, mennyire sírok, amikor látom felerősödni a gyűlöletet ellened és szeretett Fiam, Jézus Krisztus Szava ellen.
Most már tudod, hogy Ő hogyan szenvedett a Getszemáni kertben, és hogyan szenved még ma is, amikor a gonosz meghiúsítja a lelkek megmentése érdekében tett kísérleteit.
Mivel most háborúk tervei vannak folyamatban, fontos, hogy Szent Rózsafüzéremet Húsvét előtt mindennap imádkozzátok.
Gyermekeim, ha ti mostantól kezdve Húsvétvasárnapig szent Rózsafüzéremnek szenteltek minden napot, és péntekenként pedig elimádkoztok minden titkot, (mind a négy Rózsafüzért), akkor ez az imádság a világban történő rombolást nemcsak, hogy képes, de meg is fogja azt enyhíteni.
Fiam nagyon boldog azok miatt, akik az Ő Szent Szavát szeretettel és tiszta szívvel fogadják.
Nagy kegyelmek lesznek azon tiszta lelkek számára adományozva, akik teljesen megbíznak Benne, szívük minden kétségét kizárván.
Gyermekeim, ti a hívők kis makkjának a maradékai vagytok, akik segíteni fognak a hadsereg felduzzasztásában, amelyre most szükség van, hogy a bűn a világban mérséklődjék.
Imáitok, különösképpen a legszentebb Rózsafüzérem imádkozása azok a szükséges fegyverek, amelyek elpusztítják a gonoszt, és azokat, akiket ő megfertőz a Föld minden sarkában.
Menjetek most, gyermekeim, és szervezzétek meg a Nemzetközi imát úgy, hogy szent Rózsafüzéremet, mostantól kezdve Húsvétvasárnapig, minden nemzet imádkozza.
Menj békével, gyermekem. A kegyelmek, amelyeket most kaptál, segíteni fognak abban, hogy úgy tudjál helytállni a sátán mindennapi támadásaival szemben, ahogyan e munka miatt haragja növekszik.
Mennyei Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Mire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezdi felismerni, hogy Figyelmeztetésem az emberiség számára elérte a világot

 

2013. március 9. szombat 21:45

Drága szeretett leányom, Mire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezdi felismerni, hogy a Figyelmeztetésem az emberiség számára elérte a világot.
Amint tanúi lesznek az utálatnak, ezen Üzeneteim Igazságát is valóban meg fogják érteni.
Gyűjtsétek össze embereiteket, egyesüljetek az imában, mert egy sötét felhő fogja beborítani a Földet. Az emberiségre büntetések lesznek kimérve, amint elmerül az Isten Szavával szembeni közöny és érzéketlenség mélységébe.
Azok, akik hátat fordítottak a Kereszthalálom Ajándékának, amely az emberiség számára adatott, fel lesznek ébresztve, és látni fogják, hogy Szemem előtt milyen groteszk módon jelenik meg a lelkük.
Hamarosan látni fogják, hogy számukra csak egy rövid idő adatott, amelyben bűnbánatot tarthatnak. Mert nagy az Én türelmem, de mélységes a szomorúságom. Olyan elkeseredett a szívük, hogy nemcsak kitérnek Előlem, szeretett Jézusuk elől, de megtagadják maguktól még az Ajándékot is, amelyet szabadon elérhetővé tettem számukra.
Mennyire be lesznek csapva azon saját hamis illúzióikba vetett hitükben, hogy az övék a világ, melyben választásuk szerint élhetnek a nélkül az elővigyázat nélkül, hogy lelassítanák a kielégülésre irányított törekvéseiket. Ezt a világot többé már nem fogják megnyerni, mert ez csak egy átmeneti állapot. Hamarosan egy új állapotban találják magukat, mely – sokak számára – nem az Én Új Paradicsomomban lesz.
Beavatkozásom közel van, és Tervem, hogy megmentsem a világot,hamarosan teljes mértékben ismert lesz. A büszkeség a ti legnagyobb ellenségetek, és a Sátán legnagyobb hibája. Amikor valaki az Én Nevemben elítéli a másikat, megfedi azt és a vád ujjával mutogat rá, akkor ők a Sátán bűnének esnek áldozatul.
A büszkeség bűne lesz az emberiség bukása, ami sok lelket vet majd a Pokol tüzére.
Ne essetek áldozatul a gonosz ezen átkának, maradjatok csendben, amikor nem értetek egyet másokkal, akik fennhangon kiáltoznak Ellenem, és a hazugságok ömölnek a szájukból, még akkor se tegyétek ezt, ha tudjátok, hogy nem az Igazságot mondják. Le kell sütnötök a szemeteket, és egyszerűen hirdessétek Szavamat.
Az által védjetek Engem, hogy a világnak csak azt nyilvánítjátok ki, amit azon Tervemről ismertek, hogy lelkeket mentsek. Sohasem szabad érvekkel megvédeni Engem, még akkor sem, amikor azok a lelkek, akik azt hiszik, hogy a Tőlem eredő tudásuk felhatalmazza őket arra, hogy figyelmeztessenek másokat, és választ követeljenek tőletek.
Rövidesen sok esemény a világban az emberiség nagy részét sokkolni fogja. Még a legközömbösebb emberek is, akik az életüket a világi becsvágy vákuumában élik – a lelki dolgokra kevés időt szánva -, kezdenek rájönni arra, hogy nagy változások vannak folyamatban. Ők tudni fogják, hogy ezek a változások meghaladják az értelmi képességüket, és ez azt fogja bennük eredményezni, hogy jobban megnyílnak Isten Szavára.
Jézusotok

 

 

Üdvösség Anyja: A Nagyfigyelmeztetés után nagyobb lesz a vágy Isten dicsőítésére

 

2014. március 9. vasárnap, 17:25

Gyermekeim, ti mindig a védelmem alatt fogtok állni, amikor ezen a Küldetésen keresztül hívtok Engem, az Üdvösség Anyját. Én Isten szolgája vagyok és az a szerepem, hogy szolgáljam Fiamat, Jézus Krisztust, és segítsek neki a lelkek felkutatásában, mely az egész Földre kiterjed. Ő nem zár ki egy nemzetet sem. Fiam azon Tervei, hogy felkészítse a világot, magukba foglalnak minden emberi fajt, nemzetet, hitfelekezetet, és minden férfi, nő és gyermek számára tudatossá fog válni, hogy Ő segíteni jön nekik. Ő ezt azon mély Szeretet által teszi, melyet Isten a Szívében tartogat gyermekei iránt.

Sok ember, azok, akik egy vallást sem gyakorolnak, képtelenek lesznek figyelmen kívül hagyni Fiamnak, Jézus Krisztusnak a világba történő Beavatkozását. Ők meg fognak hatódni és először képtelenek lesznek megérteni azt a rendkívüli lelki élményt, melyet szívük és lelkük minden rostjával meg fognak tapasztalni. Mekkora öröm lesz a Nagyfigyelmeztetés sok ember számára, mivel Fiam Létezésének bizonyítékát hozza magával. Ezen Ajándék által sokan olyan békével fognak eltelni, mint soha azelőtt, valamint azzal a nagy vággyal, hogy legyenek Jézus társaságában.

Bár Fiam Létezésével kapcsolatos minden kétség el fog szállni azok elméjéből, akik vakok Isten Szavának Igazságára, mégis sokaknak lesz szüksége lelki vezetésre, mihelyt a Nagyfigyelmeztetés Igazsága valósággá válik. A Nagyfigyelmeztetés után nagyobb lesz a vágy Isten dicsőítésére. Ez a nagy megpróbáltatások ideje lesz, mivel Isten ellenségei mindent meg fognak tenni, amit csak lehet, hogy meggyőzzék a világot arról, hogy a Nagyfigyelmeztetés – a Lelkiismeret megvilágítása –nem történt meg.

Amikor Isten megalázza önmagát azáltal, hogy hívja gyermekeit és könyörög nekik, hogy hallgassanak Rá, akkor ez nem más, mit a Nagylelkűség Cselekedeteinek egyike az Ő Részéről. Gyermekek, fogadjátok szívélyesen a Nagyfigyelmeztetést, mert sokak számára ez lesz az a mentőkötél, amire szükségük van, hogy egy vég nélküli életet éljenek a világban. Sohase utasítsátok el a nagy cselekedeteket vagy a mennyei csodákat, mert azok mindenki javát szolgálják, hogy a többség kaphassa meg az üdvösséget és ne csak néhányan.

Adjatok mindig hálát Fiam Nagy Irgalmasságáért. Hallottátok már, hogy Ő milyen Nagylelkű, és hamarosan tanúságot fogtok tenni Irgalmasságáról, mely felöleli majd az egész világot.

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

2020.03.09. - Szerző: | Üzenet | , , | Még nincs hozzászólás

Még nincs hozzászólás

Szólj hozzá!

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.