Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Az Ég és a Föld eggyé fog válni. Az egyik nem fog létezni a másik nélkül.

2012. április 8. vasárnap, 15.30
Drága, szeretett leányom földi Uralkodásom ideje egyre közeledik, és már csak annyi ideje van az emberiségnek, hogy megragadja Irgalmasságomat, és megtérjen.
Az is fontos, hogy Egyházam felkészítse nyáját az örök életre, és hogy minden lehetőséget megragadva buzdítson a kiengesztelődésre.
Ez egy fontos időszaka az évnek, és nektek Felém, a ti Jézusotokhoz kell fordulnotok, és imádkoznotok kell a kegyelmekért, melyek megadják nektek, Követőim, a meggyőzés erejét, hogy terjesszétek Második Eljövetelem igazságát.
Az emberiség szenvedése, és Örök Atyám valamint az Én, az Ő szeretett Fiának a szenvedése, végre a végéhez közeledik.
A sátán uralma a földön meg fog szűnni, és Én átveszem az Engem megillető trónt.
Noha Uralkodásom Egyházamon belül azt jelenti, hogy Lelkem jelen van nagy kegyelmeket nyújtva az arra érdemes lelkeknek, amíg a sátán nincs megkötözve, addig Atyám akarata nem tud véglegesen beteljesedni.
Senki sem érti igazán mi is az Örök Élet.
Senki sem érti teljesen, mi fog történni Második Eljövetelemkor.
Az emberi értelem korlátai miatt senki sem ismerheti az irányú Terveimet, hogy összegyűjtöm 12 nemzetemet a földön.
Oly sokan hiszik azt, hogy Második Eljövetelem egyenlő a világvégével.
Ez lehet, hogy az idők vége, ahogyan azt ti tudjátok, de ez csak a kezdete egy csodálatos új jövőnek, amit Örök Atyám az Ő valamennyi gyermekének tervezett.
Az Ég és a Föld eggyé fog válni.
Egyik sem fog létezni a másik nélkül. Az igazak az Én Új Paradicsomomban fognak élni, és nagy bőség lesz mindenben.
Oly sok csoda, melyeket nem lehet leírni emberi szavakkal. Nagy békességet és örömet fog érezni minden lélek, aki örökli a jogot, hogy részese legyen Atyám Királyságának.
A Szívem szakad meg, amikor látom a félelmet szemetekben, gyermekek, amikor Én az utolsó időkre hivatkozom.
Ehelyett azt kérem tőletek, hogy bízzatok az Én mindannyiatok iránt érzett nagy szeretetemben, és tudjátok, hogy Ígéretem az, hogy ti valóban otthon lesztek Velem, és bánatotok száműzve lesz az örökkévalóságig.
Ígéretemnek megfelelően az Új Paradicsom hamarosan ki lesz nyilatkoztatva az emberiségnek.
Ne vesztegessetek el egyetlen pillanatot sem félelemben töltve. Örvendezzetek. Örömmel várjátok a jövőtöket.
Bízzatok Bennem teljesen, mert Én túlságosan is szeretlek benneteket ahhoz, mintsem, hogy valaha is cserbenhagyjalak titeket.
Imádkozzatok, hogy Isten valamennyi gyermeke alázatos szívvel elfogadja majd a Paradicsom kulcsait.

Jézusotok

 

Ezeket az árulókat jelképes gesztusaikról fogjátok felismerni, amelyek sértik Istenségemet

 

2014. április 8. kedd, 20:20

 

Drága szeretett leányom, nem azok az Én ellenségeim, akik nem hisznek Bennem. Nem, ők azok, akik nagyon jól tudják, hogy Én Ki Vagyok, de akik mégis utálnak Engem. Közülük nem mindegyik érti, hogy miért utál Engem, azonban két táborra lehet osztani őket.

 

Az első csoport nem szereti az Igazságot. Ők élvezik, hogy részt vesznek a bűnös üldöztetésekben, igazolnak minden gonosz tettet és cselekedetet és csak a saját élvezeteiket elégítik ki mások igényeinek rovására. Ők egyedül csak saját magukkal törődnek, utánozván minden vonását az ördögnek. Aztán ott vannak azok, akik tudják, hogy Én Ki Vagyok, és hogy Mi Vagyok, de akik teljesen elutasítanak Engem a Sátán javára, kinek varázslata alatt, csapdába estek.

 

Ezek azok az emberek, akik nemcsak hogy azt fogják tenni, ami ellenkezik azzal, amit tanítottam nekik, hanem akik mindig, minden alkalommal sértegetni fognak Engem.

 

Mivel hogy a sátánimádat szimbólumokat foglal magába, ezek az árulók azzal fognak Engem gúnyolni, hogy az ördög gonosz szimbólumait Színem elé helyezik. Mert minden rituálé során, amelyen részt vesznek, hogy imádják a sátánt, ők meg fogják gyalázni a Keresztemet és mindazt, ami Passiómmal kapcsolatos. Ezeket az árulókat jelképes gesztusaikról fogjátok felismerni, amelyek sértik Istenségemet. Azok közületek, akik képesek meglátni az Igazságot, hamarosan különbséget fognak tudni tenni azok között, akik valóban Engem szolgálnak, és akik nem.

 

Azok a felszentelt szolgáim, akik hűségesek Hozzám, alázatos gesztusaik által a Nagyhét alatt úgy fogják kifejezni Irántam való tiszteletüket, hogy Szent Keresztem előtt földre borulnak, és egy zárt csókkal a Lábaimra helyezik ajkukat. Ők Rám, Jézus Krisztusra fognak minden hangsúlyt helyezni, a Kereszthalálomra és azon Ígéretemre, mely szerint megváltottam az embert a bűntől. De tudnotok kell a következőt: Ez év Nagyhetétől kezdve, meg fognak jelenni a repedések, és a Keresztre feszítésem jelentését el fogják ferdíteni. Új értelmezéseket fognak bemutatni a hívők előtt, és ellenségeim szájából a hazugságok fognak ömleni. Passiómat ravasz módon ki fogják gúnyolni, de ez nem lesz azonnal nyilvánvaló. De amikor már többé nem a Kereszthalálomra fognak összpontosítani, és amikor furcsa gesztusok történnek Egyházamban, tudni fogjátok, hogy ez a kezdete földi Egyházam lerombolásának.

 

Amikor a Sátán az emberiséget támadja, akkor először mindig a családra fog összpontosítani, mert a család képviseli mindazt, ami az Atyámé. Házasságokat fog tönkretenni, megváltoztatja a házasság jelentését, abortuszra ösztönöz, öngyilkosságra csábítja az embereket, és megosztja és tönkreteszi a családokat. Aztán elpusztítja és tönkreteszi az Én Családomat – földi Egyházamat – mert ez az, amit Nekem okozni akar, amire a végső órában megesküdött. Ő már elkezdte Egyházam lerombolását, és addig nem fog leállni, amíg az össze nem omlik egy kupacba a Lábaim elé. Atyám engedélyezett egy rombolót az antikrisztus alakjában, hogy ezt megtegye, de ő csak eddig mehet el. Az Egyház az Én Családom, és bár Isten gyermekeinek nagy része egy átszervezett hamis egyház követésére lesz hagyatva, mégis sokan még mindig ragaszkodni fognak Hozzám, és így Egyházam – Testem – nem tud meghalni.

 

Kérlek benneteket, szeretett követőim, ne hagyjatok cserben Engem. Nem szabad engednetek ennek a fondorlatnak. Ha szerettek Engem, akkor vissza kell emlékeznetek mindarra, amit tanítottam nektek. Ne fogadjatok el semmi újat Szent Igémmel kapcsolatosan. Én egyetlen szót sem fogok elnézni, ami nem az Én Szent Ajkamról származik. Nektek sem. Ti vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. Ha Szavamnak, amelyet a Szentírás tartalmaz, bármilyen új értelmezését elfogadjátok, elárultok Engem. Amennyiben egyszer ezt megteszitek, akkor egy teljesen új tant fogtok lenyelni, ami el fogja pusztítani a lelketeket. Én szeretlek benneteket, és ha ti igazán szerettek Engem, akkor továbbra is hűségesek maradtok Szavamhoz, mely nem fog megváltozni soha.

 

Bárki, aki azt mondja, hogy az Én Nevemben jön – legyen az bár egy felszentelt szolga, Egyházam egyik vezetője vagy egy próféta –, és Szavamat hazugságnak nyilvánítja, nem Tőlem való.

 

Jézusotok

 

2020.04.08. - Szerző: | Üzenet | , | Még nincs hozzászólás

Még nincs hozzászólás

Szólj hozzá!

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.