Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Isten, az Atya: Fogadjátok Szentlelkemet csodálattal és hálával
 
2012. május 5. szombat, 12.00
Leányom, milyen nagyszerű nap, mikor a Szentlélek, Szeretetem Fénye ki fog áradni a világra.
Ez egy nagyon különleges ajándék. Sokak szívét fogja megnyitni, és sok lelket felkészít a Nagyfigyelmeztetésre.
Szeretetem végtelen.
Nincs egyetlen férfi, nő vagy gyermek sem, akit kizárnék az irányú óhajomból, hogy mindenkit szorosan Karjaimban tartsak. Egyetlen bűnös sincs kizárva.
Bőkezű vagyok az emberiségnek szánt Ajándékaimat illetően, és folytatni fogom Ajándékaim ontását, válaszként azoknak, akik a neked adott Imahadjárat imáit mondják, leányom.
Ezen imák a Mennyből valók, és nem egy ember tollából származnak.
Ezen imák a mostani időkre szólnak, és hathatós fegyverek az üldöztetés ellen.
Ezen imák meghallgatásra találnak mindig, amikor elhagyják ajkatokat, Gyermekeim.
Nagy jutalmakat hoznak nektek.
Fogadjátok Szentlelkemet csodálattal és hálával.
Ez egy csoda, és mindannyiatok iránt érzett Szeretetemmel küldöm, valamennyiőtöknek.
Menjetek most békében és szeretetben.
Atyátok

A Magasságos Isten

 

Ne keressetek értelmi érveket, amikor Létezésemet próbáljátok igazolni, mert Én nem ebből a világból való vagyok

2013. május 5. vasárnap 16:15

Drága szeretett leányom, a Tőlem, Jézus Krisztustól, az Emberfiától való elkülönülés fájdalma sokak számára ismeretlen, de amikor eljön a nap, amikor Fényem a vége felé el fog tűnni, nyilvánvaló lesz, hogy a szenvedés milyen nyomorúságos.

Azoknak, akik ismernek és szeretnek Engem, tudniuk kell, hogy mit hoz a fájdalom magával, amikor a bűn korlátot képez a bűnös és Isten között. Azok, akik nem ismernek Engem, és azok, akik elutasítanak Engem, az utolsó három napos sötétség alatt meg fogják tapasztalni majd ezt az elkülönítést, amikor Isten Jelenléte már sehol sem lesz megtalálható. Csak akkor fogják végre megérteni, amikor Isten Világossága eltűnik, hogy Isten nélkül nincs élet. Mindaz, ami marad: egy üresség, egy pusztaság és sötétség.

Én vagyok a Világosság, amelyet az ember – tudatán kívül – keres a nap minden másodpercében. Mivel az ember arra törekszik, hogy békére és boldogságra találjon, mindenhol, ahol csak tudja, megpróbálja megtalálni azt. Ő arra fogja felhasználni a világ anyagi javai után való törekvéseit és a test vágyainak kielégítését, hogy igényeit kielégítse – melynek sohasem lehet eleget tenni-, és olyan hamis vallásokat fog követni, melyek nagy személyes elégedettséget ígérnek. Ezen dolgok közül egyik sem fogja őt Isten Világosságába vinni. Még azok is, akik szellemi eszközök és tudás által keresnek válaszokat, soha nem fognak békére és válaszra találni, kivéve, ha megnyitják szívüket Isten Igaz Szeretetére.

Én mindazokhoz eljövök, akik keresnek Engem. Örömömet lelem azokban a lelkekben, akik buzgó egyszerűséggel csakis az Én Szeretetemet keresik. Az ilyen embereket elárasztom a Szentlélek Ajándékával. Ahhoz, hogy közelebb kerüljetek Hozzám, teljesen meg kell bíznotok Bennem. Csak ha átadjátok nekem akaratotokat, érezhetitek Jelenlétemet. Azoknak, akik próbálnak megtalálni Engem, de azt nehéznek találják, a következőket mondom:

Ne keressetek értelmi érveket, amikor Létezésemet próbáljátok igazolni, mert Én nem ebből a világból való vagyok. Ne vakítsátok el magatokat az örök élet létezésével szemben. Ez (az örök élet) rátok vár, feltéve, ha tudnátok bízni Bennem és megengednétek, hogy eljöjjek a szívetekbe és a lelketekbe. Meg fogom ismertetni Magam veletek. Mindaz, amit tennetek kell, hogy hívtok Engem. Nektek hamarosan hívnotok kell Engem, mert amikor Jelenlétem eltűnik a Földről, akkor lehetetlen lesz számotokra, hogy megkeressetek Engem, és a lelki fájdalomtól tehetetlenül fogtok barangolni, megpróbálva megtalálni Engem.

Azoknak, akik úgy gondolják, hogy hitükben erősek, és akik azt hiszik, hogy közel állnak Hozzám, tudniuk kell, hogy milyen hamar el fognak esni, ha a jövő tabernákulumaiban már sehol sem leszek megtalálható. Ha a sivárság szörnyű napja egyszer bekövetkezik, ők sírni fognak a kétségbeeséstől, és a fenevad hatalma olyan lesz, hogy sok lélek túl gyenge lesz ahhoz, hogy megtartsa Szent Szavamat.

Nektek kérnetek kell a segítségemet, és meg fogjátok azt kapni. Hívjatok Engem alázatos lélekkel, és Én válaszolni fogok. Kérjetek Engem, hogy védjelek meg benneteket, és Én drága Véremmel borítalak be benneteket úgy, hogy semmi sem fog az Igazság ösvényén megállítani titeket, mely az örök üdvösségre vezet.

Szolgáljatok csak a saját értelmezésetek szerint Engem, mint ahogyan szolgálnotok kellene Engem, és nektek óvatosnak kell majd lennetek. Tegyetek úgy, ahogyan mondtam Nektek. Éljétek életeteket Szavamnak megfelelően és Én hordozni foglak benneteket.

Csak becstelenítsetek meg Engem oly módon használván Szent Szavamat, ami másoknak szenvedést okoz, és akkor a Tőlem való elkülönítés legnagyobb fájdalmát fogjátok elviselni.

Jézusotok


 

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti)Crusade of Prayers ; ArabulLitany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; FranciáulCroisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ; Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; SzlovénülLitany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; VietülCrusade of Prayers (vietnamese)

 

Az Igazság Könyve az ellentéte lesz az új, hamis könyvnek

2014. május 5. hétfő, 16:10

Drága szeretett leányom, mindazok, akik ezeken az Üzeneteken keresztül követik a Hangomat, továbbra is nagy áldásokban fognak részesülni s közben kitartásuk olyan módon lesz próbára téve, amilyet még soha nem tapasztaltak a Középkorban történt Keresztények szenvedése óta. Közülük egyenként mindenkit gúnyolni fog a gonosz, aki a gyenge és büszke lelkeket arra fogja felhasználni, hogy támadást indítson azon lelkek ellen, akik közel állnak Hozzám. Minden kísérletet – látható és láthatatlan módon – meg fognak tenni annak érdekében, hogy rágalmakat szórjanak erre a nagy Munkámra.

Miközben az üldöztetés fokozódni fog, tudnotok kell, hogy a Sátán hatalma korlátozva lett, és mindaz, amit ő tenni fog, hogy továbbra is köveket dobál, hazugságokat terjeszt, és megpróbálja elszakítani Tőlem a lelkeket. Sikerülni fog neki, hogy különböző eszközök segítségével elvonszolja a lelkeket ettől a Küldetéstől. Ő arra fogja felhasználni a látnokokat, hogy megtámadják ezt a Küldetést, és ez nagy zűrzavart fog okozni.

Amikor az ember folyamatosan a vesztébe rohan, és Isten Szavát teljes egészében többé már nem fogadja el, akkor a Menny mindig közbe fog avatkozni. Bízzatok Bennem, amikor most ezt mondom nektek: ez az Én Küldetésem, és ha ezt nektek másképpen mondják, akkor biztosak lehettek abban, hogy félrevezetnek benneteket. Az Én Ígéretem az, hogy a végsőkig hűséges maradok Isten gyermekeihez, egészen addig a pillanatig, amíg a lélek teljes mértékben el nem utasítja Isten Kezét. Haladni fogok előre, és el foglak látni benneteket mindazokkal az Ajándékokkal, amelyeket azért hagyok rátok, hogy megvédjenek benneteket ellenségeimtől, akik báránybőrbe bújt farkasként jönnek hozzátok. Az Én Ajándékaim pontosan az ellentétei lesznek annak, amiket Isten ellenségei fognak adni a világnak. Az Igazság Könyve az ellentéte lesz az új, hamis könyvnek – tele ember csinálta téves tanokkal, amelyek a bűnt igazolják –, amelyet hamarosan rákényszerítenek a világra. Az Élő Isten Pecsétje a Fenevad Bélyegével szemben fog védelmet nyújtani nektek, az Üdvösség érme pedig az eretnekségtől, mely dőlni fog ellenségeim szájából, akik földi Egyházamat hatalmukba fogják keríteni.

Természetesen, ezt a Küldetést a Sátán megveti, és még a jó lelkeket is fel fogja használni arra, hogy élesen kritizálják Szavamat – akik egyfajta elhibázott hűséggel adóznak azon felszentelt szolgáimnak, akik nem igazán szolgálnak Engem, mert már nem tudják, hogy miképpen tegyék azt. Nem engedhetitek meg magatoknak azt, hogy meginogtok. Ne tegyetek úgy, mint azok, akik előttetek éltek – akik elutasítottak Engem, amikor a Földön jártam.

Én a Szavamat adom nektek, hogy hamarosan minden bizonyítékot megkaptok, amire vágytok. Én Ígérem nektek, hogy most csak azért jövök, hogy elhozzam nektek az Üdvösséget, egy olyan időszakban, amikor ellenségeim minden kísérletet meg fognak tenni annak érdekében, hogy megtagadják tőletek, mint Isten gyermekeitől, az Isten adta jogotokat az Üdvösséghez.

Ne hagyjatok el Engem, amikor tudjátok a szívetekben, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, Aki most szól hozzátok. Ne próbáljátok megkísérelni azt, hogy a lelkeket elszakítjátok Tőlem, ha bármilyen kétségetek lenne Kilétem felől. Ne bántsátok Isten prófétáit, mert különben nagyon fogtok szenvedni. Ne harcoljatok Atyám azon Terve ellen, amely Második Eljövetelemre készíti fel a világot, mert különben kihívjátok magatok ellen Atyám Haragját. Legyetek hálásak. Legyetek nagylelkűek, és fogadjátok szeretettel és örömmel a Beavatkozásnak ezt az Ajándékát, amely most kerül bemutatásra a világ számára – mert ez a ti javatokat és minden élő lélek javát szolgálja.

Jézusotok

 

2020.05.05. Szerző: | Üzenet | , , | Még nincs hozzászólás

Ne keressetek értelmi érveket, amikor Létezésemet próbáljátok igazolni, mert Én nem ebből a világból való vagyok. Azoknak, akik ismernek és szeretnek Engem, tudniuk kell, hogy mit hoz a fájdalom magával, amikor a bűn korlátot képez a bűnös és Isten között. Azok, akik nem ismernek Engem, és azok, akik elutasítanak Engem, az utolsó három napos sötétség alatt meg fogják tapasztalni majd ezt az elkülönítést, amikor Isten Jelenléte már sehol sem lesz megtalálható. Csak akkor fogják végre megérteni, amikor Isten Világossága eltűnik, hogy Isten nélkül nincs élet. Mindaz, ami marad: egy üresség, egy pusztaság és sötétség. Ne vakítsátok el magatokat az örök élet létezésével szemben. Ez (az örök élet) rátok vár, feltéve, ha tudnátok bízni Bennem és megengednétek, hogy eljöjjek a szívetekbe és a lelketekbe. Meg fogom ismertetni Magam veletek. Mindaz, amit tennetek kell, hogy hívtok Engem. Nektek hamarosan hívnotok kell Engem, mert amikor Jelenlétem eltűnik a Földről, akkor lehetetlen lesz számotokra, hogy megkeressetek Engem, és a lelki fájdalomtól tehetetlenül fogtok barangolni, megpróbálva megtalálni Engem.

Azoknak, akik úgy gondolják, hogy hitükben erősek, és akik azt hiszik, hogy közel állnak Hozzám, tudniuk kell, hogy milyen hamar el fognak esni, ha a jövő tabernákulumaiban már sehol sem leszek megtalálható. Ha a sivárság szörnyű napja egyszer bekövetkezik, ők sírni fognak a kétségbeeséstől, és a fenevad hatalma olyan lesz, hogy sok lélek túl gyenge lesz ahhoz, hogy megtartsa Szent Szavamat.

Nektek kérnetek kell a segítségemet, és meg fogjátok azt kapni. Hívjatok Engem alázatos lélekkel, és Én válaszolni fogok. Kérjetek Engem, hogy védjelek meg benneteket, és Én drága Véremmel borítalak be benneteket úgy, hogy semmi sem fog az Igazság ösvényén megállítani titeket, mely az örök üdvösségre vezet. Az Igazság Könyve az ellentéte lesz az új, hamis könyvnek. Miközben az üldöztetés fokozódni fog, tudnotok kell, hogy a Sátán hatalma korlátozva lett, és mindaz, amit ő tenni fog, hogy továbbra is köveket dobál, hazugságokat terjeszt, és megpróbálja elszakítani Tőlem a lelkeket. Sikerülni fog neki, hogy különböző eszközök segítségével elvonszolja a lelkeket ettől a Küldetéstől. Ő arra fogja felhasználni a látnokokat, hogy megtámadják ezt a Küldetést, és ez nagy zűrzavart fog okozni.

Amikor az ember folyamatosan a vesztébe rohan, és Isten Szavát teljes egészében többé már nem fogadja el, akkor a Menny mindig közbe fog avatkozni. Bízzatok Bennem, amikor most ezt mondom nektek: ez az Én Küldetésem, és ha ezt nektek másképpen mondják, akkor biztosak lehettek abban, hogy félrevezetnek benneteket. Az Én Ígéretem az, hogy a végsőkig hűséges maradok Isten gyermekeihez, egészen addig a pillanatig, amíg a lélek teljes mértékben el nem utasítja Isten Kezét. Az Élő Isten Pecsétje a Fenevad Bélyegével szemben fog védelmet nyújtani nektek, az Üdvösség érme pedig az eretnekséggel szemben, mely dőlni fog ellenségeim szájából, akik földi Egyházamat hatalmukba fogják keríteni. Legyetek nagylelkűek, és fogadjátok szeretettel és örömmel a Beavatkozásnak ezt az Ajándékát, amely most kerül bemutatásra a világ számára – mert ez a ti javatokat és minden élő lélek javát szolgálja.

2020.05.05. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás