Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Összezavarodottság  visszajövetelem valódi értelmével kapcsolatban

 
 

2011. május 20. péntek, 10.00

Szeretett leányom, sok ember szeretné tudni, hogy mit jelent „Visszajövetelem” valójában. Szóval, hadd magyarázzam el.
 
Először azért jöttem a világba, hogy megváltsam az emberiséget az örök sötétségtől, és ez által az Örök Életből hasznotok lehessen. Isten, az Örök Atya Irgalmasságából küldött Engem, hogy életet kaphassatok, mert ez addig, Ádám és Éva bűnei miatt, nem lett volna lehetséges.  Ezúttal azért jövök vissza,  hogy megjutalmazzam mindazokat,  akik Engem követnek.
 
Ezzel az eseménnyel kapcsolatban sok a világon a zavarodottság.  Sok ember azt hiszi,  hogy visszajövetelem a világ végét jelzi. Ez nem így van,  mert a világ vége helyett,  ez a végidőket fogja jelenteni,  amikor a sátán és követői,  akik elmondhatatlan nyomort okoznak a világnak,  1000 évre száműzve lesznek a Földről.
 
A Földi új Paradicsomról…
 
Ez az új Paradicsom,  amelyet megígértem nektek,  akkor fog létrejönni,  amikor Ég és Föld eggyé olvad. Az az új élet,  amelyet minden hűséges hívemnek fogok adni,  tele lesz szeretettel és dicsőséggel. Nektek híveim, nagyon sokat kell majd szenvednetek, ameddig ez az átmenet megtörténik. Azért,  hogy a világnak segítsek felkészülni erre a nagy eseményre,  előbb Irgalmasságom nagy ajándékát hozom el nektek. A Nagyfigyelmeztetés mindenkinek esélyt fog arra adni,  hogy láthassa bűneit,  amelyekkel megbántanak Engem, és lehetővé teszi az Igazság megismerését. Csak akkor fogjátok igazán megérteni azt a szomorúságot,  amelyet  érzek,  amikor fel tudjátok fogni a bűn szennyét,  amely bennetek van.
 
Egy pillantás arra,  ami az ítéletkor történni fog…
 
Azáltal,  hogy megengedem nektek,  hogy Irgalmasságom cselekedetének részesei legyetek,  egy valódi  pillantást vethettek arra,  ami az ítéletkor történni fog. Ezen az úton kaptok még egy esélyt arra, hogy visszatérjetek Hozzám. Amint látjátok, mindannyiatokat szeretem, olyan mélyen és szenvedélyesen,  hogy megteszek értetek minden lehetségest,  hogy a sátán karjaiból megmenthesselek benneteket.
 
Figyelmeztetlek benneteket,  hogy a sátán megnöveli aktivitását,  melyet testvéreitek által fog elkövetni azért,  hogy még a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezése ellenére is, elszakítson titeket Tőlem. Most nyitottak kell legyetek, és minden emberi gondolkodási módot félre kell tegyetek, hogy el tudjátok fogadni létezésetek igazságát a Földön. Minden hazugságot, amelyet  a tudomány által, az emberi logikus gondolkodás által fogalmaznak meg,  arra használnak fel,  hogy távol tartsanak benneteket az Igazság elfogadásától.
 
A sátán nem akarja,  gyermekeim,  hogy ti Hozzám jöjjetek. Meg kell törni csavarhúzószerű szorítását,  de ezt csak a ti segítségetekkel lehet megtenni. Ne hagyjátok, hogy hazugságai által összezavarja ítélőképességeteket. Nagyon nehezetekre fog esni,  hogy érveléseit, gúnyolódásait és csúfolódásait el tudjátok hárítani,  mert az ő munkájának ilyen az útja.
 
Sátán más emberek által fog cselekedni,  hogy elbátorítson titeket…
 
Sokan közületek nem fogják tudni,  hogy a sátán más emberek által fog ellenetek dolgozni,  olyanok által,  akiket nagyobb tiszteletben tartotok. De pontosan ez az, ő így dolgozik. Olyan szegény lelkek által fog működni,  akik a sötétséghez vonzódnak. Ő biztos akar lenni abban,   hogy gátolt elképzeléseik legyenek, dicsőségem Igazságáról és az Örök Élettel kapcsolatosan,  amely jogosan illetne meg benneteket. Sohasem szabad megengedjétek,  hogy az Irántam való szeretetetekre befolyása legyen. Ne feledjétek: mivel ő ezt a harcot sohasem fogja megnyerni, azok a szegény lelkek,  akik követik őt, vele együtt a pokolba lesznek vetve. Ha az Örök Életre vágyódtok,  akkor használjátok ki ezt az időt a Földön ameddig még tudjátok, hogy megtagadjátok a sátánt.
 
1000 évig fogok uralkodni a Földön…
 
Leányom, 1000 évig fogok uralkodni a Földön.  Ne kövessetek el hibákat,  mert az eseményekért, ahogyan most a világban történnek, Én vagyok a felelős. Most előkészítettem az utat a földi Királyságomhoz és ez az idő közel van,  sokkal közelebb,  mint sokan azt elképzelik. Örüljetek ennek a hírnek,  mert ezt mindenki örömmel fogja fogadni. Akkor a szenvedés mindenki számára meg fog szűnni. Lángra fogja lobbantani a szeretet és a dicsőség forrását,  hogy minden embernek része legyen benne.
 
Ez az új Paradicsom meghaladja majd minden felfogóképességeteket,  de halljátok a következőket: ez az új Élet, amely gond és baj nélküli élet lesz,  minden hűséges hívemnek fel lesz ajánlva. Nem  lesz szükségetek semmire sem. Mindent Én fogok rendelkezésetekre adni. Egyenként mindenki,  aki ezt a dicsőséges Királyságot választja, el fog csodálkozni azon az értékes gyöngyszemen, ami ott fog várni rátok. Most imádkozzatok,  hogy testvéreitek megnyissák szemüket az Ígéretek igazsága előtt,  amelyet Én ígértem meg,  hogy ők is bejuthassanak ebbe a Földi új életbe.
 
A ti szerető Megváltótok,
 

Jézus Krisztus

 

Szűz Mária: A gonosz azokat támadja a legjobban, akik szeretik Istent


2012. május 20., vasárnap, 12:15

Gyermekem, ahogy Isten egyre több gyermeke átöleli ezeket az üzeneteket, úgy egyre több ember el is utasítja azokat.

Mindazok, akik Fiamhoz a legközelebb állnak, meg lesznek kísértve a gonosz által, hogy hátat fordítsanak Neki.

Ők fognak a legtöbbet szenvedni, és a kétségek bezárják elméjüket az igazság előtt.

A gonosz azokat támadja a legjobban, akik szeretik Istent.

Amikor megvakítja őket az igazságra, akkor ő győzött.

Azok, akik tisztelnek Engem, az Isten Anyját, ugyanúgy célpontok lesznek, miközben a gonosz félre akarja tolni őket az Igazság Könyvétől.

A gonosz sohasem adja fel. Ő oly szörnyű kínokat okoz azoknak a szerető lelkeknek, hogy ezért ők meg akarják tagadni Isten Igéjét.

Könyörgöm mindazokhoz, akik szeretik Fiamat, hogy hallják meg hívásomat. Nektek meg kell hallanotok, amikor a Fiam hozzátok beszél.

Ne szalasszátok el az esélyt, hogy segítsetek testvéreiteknek az örök élet elnyerésében, melyet megígértek nekik.

Ne engedjétek, hogy a csaló által ültetett kétségek megakadályozzák több millió lélek megmentését.

Ez az a vad ellenzék, amely a mai naptól fogva támadni fog benneteket.

Nektek hívnotok kell Engem, Édesanyátokat, hogy segítsek nektek, és az igaz ösvényen vezesselek benneteket.

Szerető Édesanyátok,
Az Üdvösség AnyjaImádkozzatok, hogy megkülönböztethessétek a hamis prófétákat azoktól, akik nem az Én Nevemben beszélnek

2012. május 20., vasárnap, 18:10

Drága szeretett leányom, mondd el Isten gyermekeinek, hogy ma éppúgy elutasítják prófétáimat a világban, mint annak idején.

Ma átölelik és elfogadják azokat, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek, de mégsem kapnak Istentől üzeneteket.

Azok, akik Szent Szavamat hirdetik, és Atyám Nevében prófétálnak, a legnagyobb elutasítást fogják elszenvedni.

A papok és a klérus meg fogják támadni jelenlegi prófétáimat, mert a sátán Szent Szavamra megvakítja őket.

Tudassátok minden emberrel, akik megpróbálják megállítani Isten igaz prófétáit, hogy súlyos bűnt fognak elkövetni Isten szemében.

Szent Szolgáim, és azok, akik Tanításaim igazságait hirdetik, meg lesznek bűntetve, ha ebben a Szent Misszióban szándékosan kárt fognak tenni.

Azoknak, akik nem hisznek Szent Szavamban, amely a világnak adatik ebben az időben, azt mondom: Nektek csendben kell maradnotok.

Mert ha nem teszitek, és lemondtok Rólam, akkor felelősségre lesztek vonva, sírni és könyörögni fogtok, hogy bocsássak meg nektek.

Akkorra az általatok okozott kár érezhető lesz, mivel addig a lelkek el fognak veszni.

Sohase utasítsátok el Szent Szavamat, amelyet az igaz próféták által adok nektek!

Öleljétek át és fogadjátok el azt, mert sok munkára van szükség, hogy az emberiség Új Királyságomra felkészülhessen.

Emlékezzetek erre!

Amikor az ember megtagadja Szavamat, akkor már várható, hogy a sátán körbe járja a Földet.

Amikor Isten hűséges szolgái visszautasítanak Engem, akkor az olyan, mintha egy karddal döfnének át Engem.

Ez, az összes közül a legfájdalmasabb elutasítás.

Jöjjetek Hozzám mindnyájan. Ha nem hisztek, akkor imádkozzatok, hogy hamarosan megmutassák nektek az igazságot.

Ha bármilyen kétségetek lenne, forduljatok Hozzám, és kérjetek Engem, hogy nyissam meg a szíveteket.

Engedjétek, hogy eltöltselek benneteket kegyelmeimmel, hogy a lelkek összegyűjtésében – a világ minden részéről – még időben tudjatok Nekem segíteni.

Ne higgyétek, hogy a Második Eljövetel be tudna, vagy be is következne prófétáim segítsége nélkül, akiket azért küldtek, hogy felkészítsenek benneteket, hogy méltók legyetek Királyságomba belépni.

Imádkozzatok, hogy meg tudjátok különböztetni az igaz prófétákat azoktól, akik nem az Én Szent Nevemben beszélnek.

Jaj, azoknak, akik szétszaggatják prófétáimat, mert nekik felelniük kell a bántalmazásokért, amelyeket Atyám, a Legmagasságosabb Isten ellen követtek el.

Menjetek, és nyissátok ki szemeteket!

Lássátok meg, amikor Én az igazságot kinyilvánítom nektek.

Ne fordítsátok el a fejeteket!

Ne csukjátok be a szemeteket!

Itt az ideje, hogy kiválasszanak benneteket.

Kövessetek Engem, és segítsetek Nekem elvezetni gyermekeimet az Örök Életre.

Elfordulván Tőlem megtagadjátok a lelkektől azt az esélyt, hogy megmentsék magukat az Én szememben.

Jézusotok

 

Elsőként a Keresztény Egyházakhoz tartozók jönnek Hozzám. Aztán idővel a zsidók meg fognak térni, és végre elfogadnak Engem


2013. május 20. hétfő 20:52

Drága szeretett leányom, miközben ez a Küldetés kiterjed, Szavamat több nyelven beszélni fogják. Üzeneteim, melyeket ma neked adok, lángra lobbantják az Újszövetségben adott Szavamat. Üzeneteim szintén Isten Igéjére emlékeztetik a világot, melyet a Legszentebb Biblia tartalmaz.

Én nem írom át az Igét, egyszerűen arra emlékeztetlek benneteket, amit az ma mondani akar. Azért is beszélek a világhoz, hogy felkészítsem az embereket Második Eljövetelemre, mert nem akarom, hogy elvesszenek. Nagy szeretettel és örömmel figyelem, hogy hűséges követőim miként fogadnak el Engem olyannak, amilyen Vagyok. Áldottak azok, akik azonnal tudták, hogy Én voltam az, Jézus Krisztus, Aki ezeken az Üzeneteken keresztül szólt hozzájuk. Ők azok, akik ebben sohasem kételkedtek. Ők érezhették Jelenlétemet. Szavam kardhoz hasonlóan hatolt a szívükbe. Lelkem megérintette a lelküket. Ők tudták ezt. Felismertek Engem, és mennyire szenvednek emiatt!

Nektek, drága gyermekeim, tudnotok kell, hogy amikor Hívásomra válaszoltatok, különleges Ajándékot adtam nektek, egy áldást, mely segíteni fog nektek, hogy kibírjátok az Örök Élethez vezető Ösvényt. Szükségetek lesz ezekre az Ajándékokra, mert ti lesztek Maradék hadseregem gerince és ti fogjátok vezetni a többieket, akik végül követni fognak benneteket.

Sok ember fog követni benneteket – minden nemzetből –, amikor nem lesz majd hova fordulniuk, hogy Tanításaimban részesülhessenek. Mindazok, akik hűségesek Hozzám, Jézus Krisztushoz, újabb Ajándékokat fognak kapni, hogy segítsen nekik egységben egyesülni Velem világszerte. Elsőként a Keresztény Egyházakhoz tartozók jönnek Hozzám. Aztán idővel a zsidók meg fognak térni, és végre elfogadnak Engem. Minden más vallás is fel fogja ismerni Tanításaim Igazságát, és ők is követni fognak Engem. De nem mindenki fogja elfogadni az Igazságot, még akkor sem, ha azt pont a szemük előtt mutatják is be nekik.

Aztán ott vannak a nem-hívők, sokan közülük jó emberek. Ők az emberi értelmet használják fel arra, mindenféle okkal előhozakodván, hogy Isten miért is nem létezik. Mégis ők fognak először Hozzám futni, beleértve azon sok Keresztény hasonmásukat is, akik a hitükben langyosak. Szívük nyitva lesz, és mert ők csak azt fogják látni, amit bizonyságként hozok, hogy segítsen nekik, tudni fogják, hogy Én hívom őket. Nem fognak ellenállni Nekem, ellentétben azokkal a makacs lelkekkel, akik azt hiszik, hogy az Általam tett ígéretemről többet tudnak, mint Én, vagyis arról, hogy visszatérek bemutatni a Végső Szövetséget.

Minden feladat, amit nektek adok, ahhoz fog vezetni, hogy egyre több és több nemzet veszi fel Keresztemet, hogy egy Felém vezető utat alkossanak. Soha ne tétovázzatok, hogy mellettem haladjatok, amikor Hívlak benneteket, mert ha válaszoltok Nekem, akkor megsemmisítitek a gonosz hatalmát. A Gonosz okozhat fájdalmat nektek, de ha megengeditek, hogy vezesselek benneteket, akkor az utatokban lévő minden akadályt le tudjátok győzni.

Én szeretlek és vezetlek benneteket, mint ahogy Imacsoportjaimat is világszerte védelmezem.

Jézusotok

 

 

 

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti)Crusade of Prayers ; ArabulLitany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; FranciáulCroisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ; Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; SzlovénülLitany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; VietülCrusade of Prayers (vietnamese)

 

A Sátán az emberi nem számára a legnagyobb csapás, a fertőzése pedig halálos

 
2014. május 20. kedd, 11:14
Drága szeretett leányom, az az ember, aki nem hisz a gonoszságban, a bűnben sem hisz. Az, aki azt állítja, hogy a gonoszság csupán a szemlélő elméjében van, képes a gonoszság minden formáját elfogadni, végül pedig érzéketlen lesz azzal szemben.
Ahol a gonoszságot figyelmen kívül hagyják, ott a Sátán nagy győzelmet arat, mert a hazugság királya képes messzire elmenni, csakhogy álcázza a gonoszságot, és ő ezt rendszerint érvek bemutatásával teszi, hogy előmozdítsa a toleranciát a társadalomban. Amikor az emberi intelligenciát arra használják, hogy minden racionális okot megvitassanak, csakhogy a gonoszság miatt mentegetőzzenek, akkor ezek a lelkek, akik az ilyen valótlanságok terjesztéséért vétkesek, a gonosz elsődleges célpontjaivá válnak.
Mihelyt egy lélek ajtót nyit neki, akkor a nagy Csaló arról fogja meggyőzni áldozatát, hogy ő jóhiszeműen és a világ javára cselekszik, amikor az Isten ellen elkövetett gonosz tetteket igazolja. A gonosz olyan megtévesztést hozott létre, hogy sok ember, aki nem hisz többé a Sátánban és abban a gonoszságban, amelyet ő világszerte elterjeszt, képtelen lesz felismerni a jó és a rossz közötti különbséget. Ezek az emberek érvekkel fognak előállni és mindenféle racionális nézőpontot be fognak mutatni, hogy minden tekintetben támogassák az erkölcstelenséget. Aztán azt az embert, aki az erkölcsöt meg meri védeni, le fogják ördögözni. Ilyen az emberiség útja a mai világban. Amikor a gonoszság létezését elutasítják, akkor a Sátán létezését tagadják. Ez történik akkor, amikor a hazugság királya és minden ellenségem erőt nyer, és önkéntes áldozatai, mint az ő szócsövei, érzéketlenné válnak az Isteni Kegyelmekkel szemben.
Amikor földi Egyházam elveti a Sátán létezését, akkor már nagyon keveset lehet tenni azokért, akiket a gonosz valóban megfertőzött. Amikor Egyházam tagadja a fenevad és az örökké tartó mélység létezését, amelybe ő és bukott angyalai lesznek dobva, akkor ti tudni fogjátok, hogy nem az Igazságot nyilatkozzák Isten gyermekeinek.
Ha az emberek nem ismerik a veszélyeket, amelyeket a Sátán a lelkeknek okoz, akkor képtelenek lesznek magukat felfegyverezni a gonosszal szemben. Amikor ezek a dolgok megtörténnek, akkor Isten Igaz Tanításait többé már nem annak fogják elfogadni, ami az valójában.
Az idő nem változik Királyságomban. A Sátán az emberi nem számára a legnagyobb csapás, a fertőzése pedig halálos. Tehát neki gondja van arra, hogy elrejtse magát – a csalás mesterét -, mert ő a jót mindig rossznak, a rosszat pedig mindig jónak fogja bemutatni. Csak azok, akiknek a szeme valóban nyitott Istenre, fogják megérteni azt a fenyegető veszedelmet, amelyet ő (a Sátán) a világ üdvösségében tesz.
Jézusotok

2020.05.20. Szerző: | Üzenet | , , , | Még nincs hozzászólás

Csak akkor fogjátok igazán megérteni azt a szomorúságot, amelyet érzek, amikor fel tudjátok fogni a bűn szennyét, amely bennetek van.

Összezavarodottság visszajövetelem valódi értelmével kapcsolatban Sátán más emberek által fog cselekedni, hogy elriasszon titeket… Imádkozzatok, hogy meg tudjátok különböztetni az igaz prófétákat azoktól, akik nem az Én Szent Nevemben beszélnek. Ma átölelik és elfogadják azokat, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek, de nem Istentől kapnak üzeneteket.

Azok pedig, akik Szent Szavamat hirdetik, és Atyám Nevében prófétálnak, a legnagyobb elutasítást fogják elszenvedni. Azoknak, akik nem hisznek Szent Szavamban, amely a világnak adatik ebben az időben, azt mondom: Nektek csendben kell maradnotok.

Mert ha nem teszitek, és bíráltok Engem, akkor felelősségre lesztek vonva, sírni és könyörögni fogtok, hogy bocsássak meg nektek. Imádkozzatok, hogy meg tudjátok különböztetni az igaz prófétákat azoktól, akik nem az Én Szent Nevemben beszélnek.

Jaj, azoknak, akik szétszaggatják prófétáimat, mert nekik majd felelniük kell a bűncselekményekért, amelyeket Atyám, a Legmagasságosabb Isten ellen követtek el.

Menjetek, és nyissátok ki a szemeteket!

Lássátok meg, amikor Én kinyilvánítom nektek az igazságot.

Ne fordítsátok el a fejeteket!

Ne csukjátok be a szemeteket!

Elérkezett a választás ideje számotokra.

Kövessetek Engem, és segítsetek Nekem gyermekeimet az Örök Életre vezetni.

Elfordulván Tőlem, megtagadjátok a lelkektől az esélyt, hogy megmentsék magukat az Én szememben. Elsőként a Keresztény Egyházakhoz tartozók jönnek Hozzám. Aztán idővel a zsidók meg fognak térni és végre elfogadnak Engem. Nektek, drága gyermekeim, tudnotok kell, hogy amikor Hívásomra válaszoltatok, különleges Ajándékot adtam nektek, egy áldást, mely segíteni fog nektek, hogy kibírjátok az Örök Élethez vezető Ösvényt. Szükségetek lesz ezekre az Ajándékokra, mert ti lesztek Maradék hadseregem gerince és ti fogjátok vezetni a többieket, akik végül követni fognak benneteket. Minden nemzet embere követni fog benneteket, amikor nem lesz majd hova fordulniuk, hogy Tanításaimban részesülhessenek. Mindazok, akik hűségesek Hozzám, Jézus Krisztushoz, újabb Ajándékokat fognak kapni, hogy segítsen nekik egységben egyesülni Velem világszerte. Elsőként a Keresztény Egyházakhoz tartozók jönnek Hozzám. Aztán idővel a zsidók meg fognak térni, és végre elfogadnak Engem. Minden más vallás is fel fogja ismerni Tanításaim Igazságát, és ők is követni fognak Engem. De nem mindenki fogadja el az Igazságot, még akkor sem, ha azt pont a szemük előtt mutatják is be nekik. A Sátán az emberi nem számára a legnagyobb csapás, a fertőzése pedig halálos. az az ember, aki nem hisz a gonoszságban, a bűnben sem hisz. Az, aki azt állítja, hogy a gonoszság csupán a szemlélő elméjében van, képes a gonoszság minden formáját elfogadni, végül pedig érzéketlen lesz azzal szemben. Amikor a gonoszság létezését elutasítják, akkor a Sátán létezését tagadják. Ez történik akkor, amikor a hazugság királya és minden ellenségem erőt nyer, és önkéntes áldozatai, mint az ő szócsövei, érzéketlenné válnak az Isteni Kegyelmekkel szemben.

2020.05.20. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás