Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Egyesítsétek családjaitokat  , hogy  élvezhessétek a földi új paradicsomot !!

 
2011. július 16. szombat; 23:00
 
Szeretett leányom, amikor a lelkek el vannak veszve, a külvilág számára úgy tűnhet, hogy tele vannak boldogsággal, és hogy élvezik az életet.  Sőt lehet, hogy még Számomra is el vannak veszve, és ez nagy szomorúságot okoz Nekem. Oly sok az a lélek, akik csak a mindennapi életükkel törődnek, tele tennivalóval, olyan nagyon elfoglaltak, hogy közben elfelejtik azt, hogy ez a föld csak agyagból van.  Az itt töltött idő nagyon rövid. A személyes tulajdon, végül is semmivé válik. Ezek az emberek, amikor meghalnak, porrá válnak. Mégis lelkük élni fog, és sohasem fog meghalni. A lélek továbbra is létezni fog az örökkévalóságban.
 
Most azt mondom nektek gyermekeim, egyesítsétek családjaitokat és barátaitokat, mint egységet, közel Szívemhez, mert ha ezt teszitek, akkor az Új Paradicsomot a Földön ezer évig nyugalomban, egységben fogjátok élvezni. Ez az Én Ígéretem mindannyiatok számára. Éljétek felelősségteljesen életeteket. Mindenek előtt családjaitokkal törődjetek, itt a Földön is. Bizalmatokat mindig belém vessétek.
 
Hozzátok Hozzám családjaitokat. Ha nem akarnak önként jönni, imádkozzatok Hozzám, és Én a szükséges bátorítást megadom nekik. Mindig válaszolni fogok azokra az imákra, amelyek a lelkek megmentését kérik.
 
Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

Közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, Benedek Pápa üldöztetése elérje csúcspontját

 

2012. július 16., hétfő, 15:15 
Drága szeretett leányom, itt van a felkészülés ideje Isten minden papja, püspöke, és mindazok számára, akik a földi Szent Katolikus és Apostoli Anyaszentegyházamat vezetik.
Mert közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, Benedek Pápa üldöztetése elérje csúcspontját.
Hamarosan kénytelen lesz elmenekülni a Vatikánból. Aztán eljön az az idő, amikor Egyházam megoszlik: egyik oldal a másik ellen.
Felkérem minden Felszentelt Szolgámat: emlékezzetek legszentebb fogadalmatokra.
Soha ne hagyjátok el küldetéseteket. Soha ne hagyjatok el Engem. Soha ne fogadjátok el a hazugságokat az Igazság helyett.
Nektek meg kell kérnetek Engem, hogy segítsek nektek az előtettek álló nehéz időkben. Fel kell állnotok, egyesülnötök és követnetek kell Engem.
A Keresztes Imahadjárat ezen imájával imádkozzatok az erőért, amelyre szükségetek lesz.

 A Keresztes Imahadjárat 66. imája a papság számára: Segíts nekem, hogy Legszentebb Szavadhoz hű maradjak

Ó, drága Jézus, segíts nekem, hogy mindenkor hű maradjak Legszentebb Szavadhoz,
Adj nekem erőt, hogy a nehézségek ellenére Egyházad Igazságát védelmezni tudjam.
Tölts el engem azzal a kegyelemmel, hogy oly módon bánjak a Szentségekkel, ahogyan azt tanították nekünk.
Segíts nekem, hogy az Élet Kenyerével táplálni tudjam Egyházadat, és hogy hűséges maradjak Hozzád, még akkor is, ha majd ezt megtiltják nekem.
Szabadíts meg Engem a megtévesztés láncától, amellyel talán szembe kell néznem, hogy Isten igaz Igéjét hirdetni tudjam.
Ebben az időben minden szent szolgádat borítsd be Drága Véreddel, hogy mi bátrak, készségesek és állhatatosak lehessünk hűségünkben Irántad, szeretett Megváltónk, Jézus Krisztus iránt. Ámen.
Ne csüggedjetek el szeretett szent Szolgáim, mert a nézeteltérés meg volt jövendölve, és ennek be kell következnie a lelkekért folytatott végső csatában.
Szeretlek benneteket, és most veletek leszek, mivel ti Velem együtt fogjátok a Kálvária tövises útját járni, hogy az Üdvösség még egyszer, minden lélek számára megvalósulhasson.

 

 

Szeretett Jézusotok

2020.07.16. Szerző: | Üzenet | , | Még nincs hozzászólás