Európai látnok által követvén

Milyen nehéz a Paradicsomhoz vezető lépcsőkön felmenni. Felkérlek mindnyájatokat, hogy olyan központokat hozzatok létre, ahol biztosítani tudjátok Üzeneteim terjesztését. A (földi) életetek csak egy múló pillanat a teljes életetekhez képest. Ti száműzetésben vagytok. Ha már elvándoroltatok Tőlem, és nehéznek találjátok összeegyeztetni egy rohanó modern világról alkotott nézeteiteket a Belém, Jézus Krisztusba vetett egyszerű hittel, akkor hadd segítsek nektek megérteni. Ti a bűn miatt szakadtatok el Tőlem. Amikor a bűn megrontja a lelketeket, akkor egy sötétség leereszkedik rá, és ez megnehezíti számára, hogy elfogadja Isten Fényét. Amikor ez megtörténik, a szívetek megkeményedik. És ilyenkor kapcsolódik be az értelmetek is, és ekkor van az, amikor tévesen azt hiszitek, hogy Isten nem Létezhet, mert a logika azt diktálja, hogy az Ő létezése lehetetlen.

2020.09.03. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Milyen nehéz megmászni a Paradicsomba vezető lépcsőt

 

2011. szeptember 3. szombat, 23:50
Drága szeretett leányom, ne legyen semmiféle illúziód, a csaló elfordította a fejed Tőlem az utóbbi napokban. Te ezt annak a ténynek tulajdonítod, hogy elfoglalt voltál, ami nem teljesen igaz. Ő olyan ravasz, hogy idődnek minden egyes percét szándékosan zavarta meg. Ez idő alatt te tudatában voltál annak, hogy nem szántál Rám elegendő időt, nem igaz? Érezted, hogy figyelmed el van terelve, hogy elveszett vagy, és aztán felismerted, hogy Nélkülem bensődben üres lettél. Bár Én egész idő alatt egészen közel voltam hozzád, mégis megengedtem, hogy úgy érezd, mintha Én elhagytalak volna. Így most te is megtapasztaltad azt a kétségbeesést, amelyet azok a lelkek éreznek, akiket bűneik miatt visszautasítok. Mindez fontos lelki fejlődésedhez. Bár értelmetlennek tűnhet, hogy Én ezt megengedem, mégis, ez része a szentté válásodnak, amelyet elvárok és meg is követelek tőled. Te, drága leányom, továbbra is érezni fogod az elhagyatottság egy bizonyos formáját időről-időre, mint az a sok lélek, akik ugyanezen az ösvényen haladnak.
A lelki tökéletességbe vezető lépcső nagyon hosszú. A lelkek, még mielőtt egy lépést Felém tesznek, előbb, egy-, két-, vagy több lépést visszafele lépnek. Kérlek téged, leányom, mondd meg minden követőmnek, gondosan készüljenek fel erre a lépcsőre, amely nagyon fontos, még mielőtt a legfelső fokot elérik. A 2010. november 24 – i üzenetemben, amikor először beszéltem neked erről a lépcsőről, akkor elmagyaráztam, hogy egyes emberek túl gyorsan másszák meg ezeket a lépcsőfokokat. De te tudod, hogy ez hiba lenne. Légy tudatában annak, hogy Én vagyok az, aki vezetlek téged lépéseid során, egész idő alatt.
Gyermekeim, nektek most meg kell másznotok a lelki lépcső minden egyes fokát, mielőtt eléritek a Paradicsom ajtajához vezető legfelső fokot. Legyetek türelmesek. Ne legyetek csalódottak, ha visszaestek. Egyszerűen álljatok ismét fel, és kezdjétek újra megmászni az egész utat.
Gyermekeim, Én fogni fogom kezeteket, és elvezetlek benneteket a legfelső fokra, ha megengeditek ezt Nekem.

Szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus

 

 

Felkérlek mindnyájatokat, hogy olyan központokat hozzatok létre, ahol biztosítani tudjátok Üzeneteim terjesztését

2012. szeptember 3., hétfő, 10:08

Drága szeretett leányom, a hadsereg létrejött, és ennek sorai átterjednek majd a Keresztény országokra, valamint a Kommunisták által irányított országokra.

Egyetlen ország sem marad érintetlen Hadseregem, az Én Maradék Hadseregem által.

Hadseregem en belül mindenféle rangból álló sorok lesznek, azzal a céllal, hogy Küldetésem a lelkek megtérésére sikeres legyen.

Hadseregemben mindenkinek, függetlenül attól, hogy milyen szerepet játszanak, a következő közös jellemvonásuk lesz:

Alázatos szolgálattal fognak szolgálni Engem, és Irántam való szeretetük, Jézusuk iránt, lángolni fog az egész Küldetés során.

A Szentlélek által lángra gyújtott fáklyák nem pislákolni fognak, mert ez egy különleges Ajándék, hogy Katonáimat megerősítse.

Emlékezzetek arra, hogy ez egy háború lesz, egy háború, hogy megmentse az emberiséget. Egy háború, mel yet Atyám biztosítani fog, hogy Isten Nevében győzedelmeskedjen.

Felkérlek mindnyájatokat, hogy olyan központokat hozzatok létre, ahol biztosítani tudjátok Üzeneteim terjesztését, amilyen módon csak tudjátok.

Az ima fontos része az ilyen központoknak, mert ha ilyen imacsoportokat hoztok létre, akkor megerősítitek majd Hadseregem hatalmát.

A megtérést olyan arányban fogom növelni, mint amennyi imacsoport lesz az Én Nevemben megalapítva.

Ezeket az imacsoportokat nevezzétek el „Jézus az Emberiséghez”, és a többit bízzátok Rám.

Szentlelkem az ilyen csoportokban betakar majd benneteket, és vezetni fog utatok minden

Jézusotok

 

A (földi) életetek csak egy múló pillanat a teljes életetekhez képest. Ti száműzetésben vagytok.

2013. szeptember 3. kedd, 16:45

Drága szeretett leányom, legnagyobb vágyam, hogy a világ minden táján megszólítsam az embereket – akik kitöröltek Engem az életükből -, hogy jöjjenek vissza Hozzám. Sok lélek, akiket az a gondolat vezet, hogy Isten valójában nem létezik, úgy döntött, hogy elfelejt Engem, szeretett Jézusukat. Nyugtalankodom ezekért a szegény összezavarodott emberekért, mert Én nagyon szeretem őket és hiányolom társaságukat.

Ha már elvándoroltatok Tőlem, és nehéznek találjátok összeegyeztetni egy rohanó modern világról alkotott nézeteiteket a Belém, Jézus Krisztusba vetett egyszerű hittel, akkor hadd segítsek nektek megérteni. Ti a bűn miatt szakadtatok el Tőlem. Amikor a bűn megrontja a lelketeket, akkor egy sötétség leereszkedik rá, és ez megnehezíti számára, hogy elfogadja Isten Fényét. Amikor ez megtörténik, a szívetek megkeményedik. És ilyenkor kapcsolódik be az értelmetek is, és ekkor van az, amikor tévesen azt hiszitek, hogy Isten nem Létezhet, mert a logika azt diktálja, hogy az Ő létezése lehetetlen.

A (földi) életetek csak egy múló pillanat a teljes életetekhez képest. Ti száműzetésben vagytok. Az Igazság a jövőben rejlik, amikor végre hazatérhettek Istenhez, a ti természetes állapototokba. Én megértem, hogy milyen nehéz sok embernek közel maradnia Hozzám, mivel nagyon sok zavaró tényezővel, kísértéssel és sötétséggel kell szembenéznie a Földön.

Amikor úgy találjátok, képtelenek vagytok érezni a Jelenlétemet vagy Szeretetemet, azt szeretném, ha elmondanátok a Keresztes Imahadjárat ezen imáját (119): Hogy érezzem Isten Szeretetét

Segíts nekem, Jézusom, mert nagyon össze vagyok zavarodva.

Nem akar a szívem megnyílni Neked.

Szemeim nem képesek látni Téged.

Elmém bezárul Előtted.

Ajkaim nem képesek vigasztaló szavakat mondani Számodra.

Lelkemet elborította a sötétség.

Kérlek, könyörülj rajtam, szegény bűnösön.

Jelenléted nélkül tehetetlen vagyok.

Tölts el engem Kegyelmeiddel, hogy legyen bátorságom Feléd nyújtani kezemet, könyörögve Irgalmadért.

Segíts nekem, elveszett tanítványodnak, aki szeret Téged, de aki szívében már többé nem érzi a szeretet felpezsdülését, hogy legyen képes látni és elfogadni az Igazságot. Ámen.

Nem könnyű Velem egységben lenni. Nektek ki kell tartanotok addig, míg végre érzitek Jelenlétemet a szívetekben. Hívjatok Engem és Én futni fogok, és átölelem szegény, nyomorult lelketeket, vezetni foglak és örök üdvösségetekre viszlek benneteket. Nem számít, hogy mit tettetek, soha ne féljetek hívni Engem. Én minden bűnösnek válaszolni fogok, nem számít, hogy ők kicsodák. Egyikőtök sincs közületek a bűn foltja nélkül. Várom hívásotokat.

Jézusotok

2020.09.03. Szerző: | Üzenet | , , | Még nincs hozzászólás