Európai látnok által követvén

Szűz Mária üzenete – az engesztelő lélek elhagyatottsága. Felebarátaitokat úgy szeretni, mint önmagatokat sokkal nehezebb, mint gondolnátok. Szemeimen keresztül nézzetek testvéreitekre, amellyel úgy nézzetek rájuk, mint a teremtés csodájára, ez, az Örök Atya adománya, ajándékként az emberiség számára. Minden érintett lélek egyformán van szeretve. Atyám szemeiben nincs megkülönböztetés. Teljesen mindegy, hogy milyen nagyon sértenek meg az emberek benneteket, arra kérlek benneteket, hogy az Én Nevemben kövessétek vezetésemet. Mert ha imádkoztok értük, akkor meggyengítitek a sátán által kiokádott gyűlöletet. Azt a gyűlöletet, amely bosszúvá fajulhat. A Nevemet már nem tisztelik. A Nevem el van átkozva. A lelkek tisztaságától függően, szakaszonként hozok Ajándékokat. Követőim a világ minden egyházában az Irántam lévő szeretetük újraéledését fogják érezni, mivel Én annak az Ígéretemnek a nagyobb megértésével áldom meg őket, hogy újra Eljövök. A sátán sóvárog a lelkek után, farkasétvágya van, és az akarata könyörtelen. A kételkedő ember meg fogja kérdőjelezni Isten Szavának hitelességét, de amikor tanúja lesz mindannak, ami meg volt jövendölve a Jelenések Könyvében, el fog csendesedni, mert amikor ezek az események magukkal ragadják az emberiséget, egyetlen vigaszt abban fognak találni, ha megkeresnek Engem. A Sátán, az ő utolsó óráiban, aki azokban a lelkekben nyilvánul meg, akiket az ő rothadt útjaival tölt el, meg fogja mutatni az emberiségnek, hogy milyen erős a gyűlölete az emberi nem iránt.

2020.09.04. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Szűz Mária üzenete – Az engesztelő lélek elhagyatottsága

 

2011. szeptember 4. vasárnap; 21:50 – 22:00

(Ezt az üzenetet a látnoknő, a Szent Rózsafüzér elimádkozása után kapta, és az után, hogy az Áldott Édesanya 20 percig egy magán imaszobában megjelent neki)
Szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök. Én az Isten Szent Anyja vagyok.
Gyermekem, te most Fiamért szenvedsz, és az elmúlt hét sem volt könnyű számodra, ahogyan a gonosz ereje ellen küzdesz, hogy drága Fiamhoz hűséges maradj. Ma este azért jöttem hozzád, hogy megpróbáljam elmagyarázni neked, mi is történik. Mint engesztelő lélek, az elhagyatottság időszakait fogod megtapasztalni, mikor az Én Fiammal kapcsolatos gondolatok kiűzetnek fejedből. Habár megpróbálsz időt szentelni az imádkozásra, mégis azt fogod tapasztalni, hogy ezt mégsem fogod tudni megtenni. Ezután össze leszel zavarodva, és a Fiam jelenlététől való elhagyatottság (érzése) kínszenvedést fog okozni neked. Emiatt ne bosszankodj, mert akármilyen nehéz is ez, ez a szenvedés egyik formája, amelyet, mint engesztelő lélek meg kell tapasztalnod.
Kérlek, imádkozz a bátorságért és a kegyelmekért, hogy elfogadd a szenvedésnek ezt az új formáját, amely össze fog téged zavarni. Tarts ki a mindennapi Szentmise és Szentáldozás mellett, mindegy milyen hazugságok is várnak rád. A csaló továbbra is arra fog téged ösztökélni, hogy ennek a munkának fordíts hátat. Hamarosan ismét elkezded megengedni, hogy a kétségek megszállják a lelkedet. Kérj meg mindenkit, hogy most imádkozzanak érted. Hiszen az Én Fiamnak szánt ajándékod által, mindenhol folytatódik a lélekmentés. Ezt sohase feledd, függetlenül attól, hogy milyen nagyon szenvedsz.
Gyermekem, Én mindig kommunikálni fogok veled, amikor elveszíted tájékozódási érzéked, hiszen szeretett Édesanyád vagyok. Én mindig itt leszek, hogy megvédjelek, és hogy Fiam felé vezesselek, hogy ki tudjál tartani Kívánságai mellett. Menj szeretettel és békével.
Szeretett Édesanyátok

A Béke Királynője

 


Felebarátaitokat úgy szeretni, mint önmagatokat sokkal nehezebb, mint gondolnátok…

 

2011. szeptember 4, vasárnap, 22:00

Leányom, ez most az az időszak, amikor hallgatni kell utasításaimra, gyermekeim figyelmét fel kell hívni az elkövetkezendő időre. Ez azt jelenti, hogy minden követőmet fel kell készíteni a mindennapi imában való kitartás fontosságára. Nekik magukhoz kell venniük Testemet is, a Szent Eukarisztia formájában és imádkozniuk kell a lelkek megmentéséért.
Az Én gyermekeim nagyobb figyelmet fordítanának üzeneteimre, ha összegyűlnének és naponta imádkoznának minden gyermekemért, még mielőtt a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezne.
Szememen keresztül nézzetek testvéreitekre, amely úgy néz rájuk, mint a teremtés csodájára, ez, az Örök Atya adománya, ajándékként az emberiség számára. Minden érintett lélek egyformán van szeretve. Atyám szemében nincs megkülönböztetés.
Ha ti, követőim, szerettek Engem, akkor Atyámat is szeretitek. Fordítva, ha a szeretetetek őszinte Atyám iránt, akkor testvéreiteket is szeretitek. Különösen azok iránt legyetek szeretettel, akik talán viselkedésükkel megbántanak benneteket. Egyesek meg fognak sérteni benneteket, kigúnyolnak és kárt tesznek hírnevetekben, amely lehet, hogy fájdalmat okoz majd nektek és családjaitoknak. Lehet, hogy őket személyesen is ismeritek, talán cselekedeteik által bántanak meg benneteket, amely rossz hatással lesz majd azon képességeitekre, hogy öltöztetni és táplálni tudjátok családjaitokat. Teljesen mindegy, hogy milyen nagyon sértenek meg az emberek benneteket, arra kérlek benneteket, hogy az Én Nevemben kövessétek vezetésemet. Mert ha imádkoztok értük, akkor meggyengítitek a sátán által kiokádott gyűlöletet. Azt a gyűlöletet, amely bosszúvá fajulhat.
Az összes tanításom közül ez a legnehezebb. Szeressétek felebarátaitokat, mint önmagatokat. Ez sokkal nehezebb, mint gondolnátok. Ha ezt a nagylelkű cselekedetet teljesíteni tudnátok, akkor segíteni fogtok Nekem tervem véghezvitelében, hogy még több lélek megmenekülhessen.
Szerető Tanítótok és Barátotok,

Jézus Krisztus

 

A Nevemet már nem tisztelik. A Nevem el van átkozva.

 

2012. szeptember 4., kedd, 23:0

Drága szeretett leányom, az elutasítás fájdalmát és az emberiség gyűlöletét érzem minden napnak minden pillanatában.

Ez sohasem enyhül. A Keresztrefeszítésem csak a kezdet volt.

Meglehet, hogy Keresztrefeszítésem az emberiség megmentését meghirdette, mégis addig fog folytatódni a fájdalmam, ameddig a Sátán száműzetik.

Ameddig ő még jelen van, és a Föld fölött uralkodik – amit még most tesz –, addig fájdalmam és gyötrelmem nem ér véget soha.

Az egyetlen megkönnyebbülés az az öröm, amelyet akkor érzek, amikor a világban lévő tiszta lelkek egymás iránti igaz szeretetét látom.

Ez az a szeretet, mely lehetővé teszi az éj és a nappal közötti világosságot, mert az Én Világosságom nélkül a sötétség a nap huszonnégy óráján keresztül uralkodna.

Képzeljétek el fájdalmamat, ha akarjátok.

Közületek ti, akik fájdalmat viseltek el, és azok keze által sérültök meg, akiket szerettek, pontosan tudjátok, hogy a Fájdalmam mihez hasonlít.

Amikor valaki, akit szerettek kegyetlenül kínoz benneteket – úgy szellemileg, mint testileg –, a fájdalmat nehezebb elviselni.

Még akkor is, ha tudjátok, hogy az a személy, aki üldöz titeket, szörnyű sötétségben van, nem könnyíti meg a fájdalmatokat. Ellenkezőleg, növeli a szenvedés intenzitását és súlyosságát.

Ez azért van, mert még mindig kedvelitek gyötrőiteket, de tudnotok kell, hogy ők szenvednek, és nem tudják megváltoztatni a viselkedésüket.

Oly nagy a sötétség, amelyben vannak, hogy amikor megpróbáljátok elmagyarázni nekik, hogy mit kell tenniük annak érdekében, hogy megszabaduljanak a sötétségtől, akkor azt nem fogják meghallgatni.

Ők nem akarnak meghallgatni.

A lelküket sem akarják megfiatalítani, hogy láthassák a Világosságot, a Szeretetet és az Örömet, amelyet éreznének, ha legalább rátok hallgatnának – az egyetlen személyre, aki a hibáik ellenére is szereti őket, mert ez lenne az egyedüli esélyük ahhoz, hogy megszabaduljanak, és hogy visszautasítsák azt a veszélyes, sötét felhőt, amely beborítja egész lelküket

Az elutasítás fájdalma nehéz Számomra, a Megváltótok, az Emberfia számára.

Szörnyű testi szenvedést álltam ki, oly borzalmas volt a kínzatás, melynek sok részletét nem hoztak a világ tudomására, mert nem akartam az ilyenfajta együttérzést.

Nem, Én csak a ti hűségeteket, a hiteteket, továbbá az örömet és a megkönnyebbülést kerestem, azon felismerésetek alapján, hogy megmenekültök az örök Kárhozattól.

De vajon igazán ismeri az emberiség azt az Ajándékot, amelyet Én valóban neki adtam?

Sokan mennek a Szentmisére, vagy más Keresztény Egyházakban magukhoz veszik a bort, hogy tiszteljék Ajándékomat, de nem értik, hogy az mit jelent.

Én teljes mértékben feláldoztam Magam, testestileg, lelkileg, szellemileg. Amikor az Ostyát magatokhoz veszitek, akkor nektek a testemet kell elfogyasztanotok, és nemcsak mondanotok kell, hogy tiszteltek Engem.

Mert a Testem nélkül, a valódi Jelenlétem nélkül nem szerezhetem meg a lelketeket. Nem tudjátok ezt?

Miért utasítjátok vissza valódi Ajándékomat, azt az Ajándékot, ahogyan az meg volt magyarázva Apostolaimnak, vagyis hogy az Eukarisztia valóban az Én Testem?

El sem tudjátok képzelni azokat a kegyelmeket, amelyek elvesztek számotokra, családjaitok és generációtok számára, mert elutasítottátok egy ilyen Ajándék Hatalmát.

Fájdalmam sohasem múlik el. Sírok. Szenvedek. Felkiáltok, amikor a bűn oly féktelen a világban, hogy már a Nevemet sem tisztelik többé. A Nevem el van átkozva. Erős fájdalmat érzek.

Te, leányom, az elmúlt néhány hónapban ugyanazt a fájdalmat kaptad. Jóváhagytam ezt a támadást, hogy ez által a gonosz beléd hatoljon. Ez az áldozat, amelyet, mint önfelajánló lélek ajánlottál fel Nekem, nehéz volt, de egy egyszerű leckét tanultál meg általa:

Amikor az Én Nevemben ilyen kegyetlen szenvedésnek vagy áldozata mások keze által, pontosan azt a fájdalmat érzed, amit ugyanabban az időben Én is érzek.

Szenvedésünk összefonódott ebben a misztikus egyesülésben, leányom. Hívásomat, hogy egy önfelajánló lélek legyél, készségesen fogadtad el a lelkek megmentése érdekében, ismerve a következményeket, bár azok ijesztőek voltak.

Most, hogy megtérést hozol, tudod, hogy amikor a szenvedésre szükség van, akkor az annak érdekében történik, hogy megfeleljen saját Szenvedésemnek, amely nagyon traumatikus és fájdalmas lehet.

Emberi természeted miatt időről időre arra leszel hajlamos, hogy küzdj és harcolj a szörnyűség ellen – amit neked okoznak-, különösen akkor, amikor a csuklódba vert szögek fájdalmát előnyben részesítenéd azzal a gyötrelemnél, amelyre fel voltál kérve, hogy elviseld azt az Én Nevemben.

Kegyelmeim segítettek neked, hogy alávesd magad ezeknek a kéréseknek, a szenvedésre való felkérésnek. Ezek oly nagy erőt adtak neked, mely lehetővé tette számodra, hogy felemelkedj, hogy magasan maradj, és hogy Istent dicsérd. Mert ezek mind kegyelmek, hogy segítsenek neked a szenvedést Ajándékként elfogadni, a halálos bűnben levő lelkek megmentésére.

Legközelebb, ha valaki gyötör benneteket, kegyetlenül bánik veletek, és szellemileg félrevezet benneteket, ti, gyermekek, ha ezekre vissza tudnátok emlékezni, akkor leküzditek majd fájdalmaitokat.

Mondjátok Nekem ezt az imát, a Keresztes Imahadjárat 75. imáját:

Drága Jézus, átadom Neked fájdalmamat.

Jézus, egyesítem fájdalmamat és Szenvedésemet azzal a szenvedéssel, amelyet Kínszenvedésedkor szenvedtél el a Kálvárián.

Mindezt felajánlom Neked a sértésekért, amelyeket elviselek.

Minden gyalázást és szóbeli támadást, amelyet elviselek, felajánlok Neked Tövissel való Megkoronázásod tiszteletére.

Minden igazságtalan bírálatot, amellyel engem illetnek, felajánlok Neked Pilátus előtti megaláztatásod tiszteletére.

Minden testi gyötrelmet, amelyet mások kezétől elszenvedek, felajánlok Neked megostorozásod tiszteletére.

Minden sértést, amelyet elviselek, felajánlok Neked szörnyű testi megkínzásod tiszteletére, amikor a Tövissel való Megkoronázáskor kiszúrják a Szemedet.

Minden alkalommal, amikor a Te példádat követve Tanításaidat közvetítem, és amikor a Te Nevedben kigúnyolnak, engedd, hogy segítsek Neked a Kálvária felé vezető úton.

Segíts nekem, hogy megszabaduljak a büszkeségtől, és sohase féljek bevallani, hogy szeretlek Téged, drága Jézus.

Amikor minden reménytelennek tűnik életem során, segíts nekem bátornak lennem, amikor arra emlékezem, hogy milyen készségesen engedted át Magad, hogy ilyen aljas és kegyetlen módon Keresztre feszítsenek.

Segíts nekem, hogy felálljak, és igaz Kereszténynek számítsak, egy igaz katonának Hadseregedben, hogy alázatos és töredelmes szívvel emlékezzek az értem hozott Áldozatodra.

Fogd meg a kezem, drága Jézus, és mutasd meg nekem, hogy szenvedésem hogyan ösztönözhet másokat arra, hogy az azonos gondolkodású lelkek, akik szeretnek Téged, csatlakozzanak Hadseregedhez.

Segíts nekem, hogy elfogadjam a szenvedést, és azt a lelkek megmentéséért ajándékként ajánljam fel Neked az utolsó csatában, a Gonosz zsarnoksága ellen.

Ámen.

 

A fájdalom egy ajándék leányom, bármilyen nehéz is, miközben azt azoknak adom, akikben Szívem szerint megbízok, arra használom fel, hogy megmenthessem a lelkeket.

Te, leányom, válaszoddal nagyon megenyhítetted Szenvedésemet. Mégis időbe fog telni, ameddig a Kereszttől megszabadulok.

Ez csak akkor valósulhat meg, ha a most élők közül a Földön minden lehetséges lelket megmentek.

 

Jézusotok

 

A lelkek tisztaságától függően, szakaszonként hozok Ajándékokat

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti)Crusade of Prayers ; ArabulLitany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; FranciáulCroisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ;Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; SzlovénülLitany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; VietülCrusade of Prayers (vietnamese)

 

A sátán sóvárog a lelkek után, farkasétvágya van, és az akarata könyörtelen


2014. szeptember 4. csütörtök, 23:03

Drága szeretett leányom, minden prófécia, melyek már oly rég meg voltak jövendölve, és amelyek nyilvánosan vagy magánkinyilatkozás által adattak a prófétáknak és a látnokoknak, most fognak kibontakozni.

A kételkedő ember meg fogja kérdőjelezni Isten Szavának hitelességét, de amikor tanúja lesz mindannak, ami meg volt jövendölve a Jelenések Könyvében, el fog csendesedni, mert amikor ezek az események magukkal ragadják az emberiséget, egyetlen vigaszt abban fognak találni, ha megkeresnek Engem.

Amikor a szívetek tele van szomorúsággal a gonosz cselekedetek miatt, amelyeket rosszindulatú emberek visznek végbe Isten gyermekei ellen, a gyötrelem könnyeit fogjátok sírni. Akkor majd látni fogjátok, hogy milyen messzire el tud menni a gonosz azok lelkében, akiknek a szíve kőből van. Amikor látni fogjátok, hogy Isten ellenségei milyen csekély figyelemmel és tisztelettel vannak az emberi élet iránt, akkor meg fogjátok végre érteni, hogy a gonosz milyen nagy erőt gyakorol az emberiségre.

A Sátán, az ő utolsó óráiban, aki azokban a lelkekben nyilvánul meg, akiket az ő rothadt útjaival tölt el, meg fogja mutatni az emberiségnek, hogy milyen erős a gyűlölete az emberi nem iránt.

Minden ürüggyel, amelyet az ember a gonoszság igazolására használ, a gonosz tettek elkövetői a gyűlöletüket fogják kimutatni, amelyet a szívükben hordoznak Isten gyermeke iránt. Ők a gonosz rémtetteket Isten Nevében fogják véghezvinni és a lelkükben nem lesz szeretet. Gyűlöletet szítanak, és a legtöbbjük nem érti, hogy gyűlöletük miért olyan erős másokkal szemben. Bár sokan nem hisznek a gonosz létezésében, azonban most tudnotok kell, hogy ő képtelen arra, hogy ne fedje fel önmagát azokon keresztül, akiket megfertőz. Párája addig terjed, amíg fel nem fal minden nemzetet, minden gyenge lelket és a hatalommal rendelkező vezetőket, akiknek becsvágy iránti szeretetük megnyitja őket a sátán befolyására.

Hamarosan látni fogjátok, hogy a társadalmatok minden területén, minden nemzetben és különböző módon gonosz cselekedetek fognak történni. A sátán sóvárog a lelkek után, farkasétvágya van, és az akarata könyörtelen. Amikor gyűlölete a lelkekben valóban megnyilvánul, ezek az emberek képtelenek lesznek elrejteni tetteiket. Egyedül csak az ilyen helyzetekben láthatják sokan közületek a gonoszt olyannak, amilyen ő valójában, és ezt azon szegény lelkek cselekedetén keresztül, akik alávetették magukat akaratának.

Soha nem szabad beletörődnötök abba, amikor gonosz cselekedeteket és tetteket – beleértve a háborúkat és zavargásokat – láttok kitörni a világban. Ilyenkor nagy szükség van imáitokra.

 

Jézusotok

2020.09.04. Szerző: | Üzenet | , , , | Még nincs hozzászólás