Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Most tartsatok Isteni Irgalmasság vigíliákat – a Nagyfigyelmeztetés egyre közeledik…
2011. szeptember 5, hétfő, 21:00
(Megjegyzés: Ezen az estén két üzenet érkezett Jézus Krisztustól. Az első üzenetben, egy magán kinyilatkoztatásban, részleteket kapott a látnoknő, a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezésének időszakáról. Ennek közzététele a látnoknő megítélése alá esik, aki úgy döntött, hogy most nem teszi közzé a részleteket. Helyette, átadta ezt egy papnak, biztos megőrzésre. Ez az üzenet csak a Nagyfigyelmeztetés után lesz kinyilatkoztatva. A második üzenet a mostani világhoz szól.)
Szeretett leányom, most már közeledik az idő. Az ima segített, szeretett Helyettesem Benedek pápának, hogy a belső harcnak ellenállhasson a gonosz erőivel szemben. Ideje a Vatikánban meghosszabbodott.
Sürgősen felkérem minden követőmet, hogy tartsanak imatalálkozókat és Isteni Irgalmasság vigíliákat, minden szegény gyermekemért, akik eltávolodtak Tőlem és Örök Atyámtól. Sürgősen szükségük van imáitokra. Az imára és ebből nagyon sokra, most szükség van, hogy megmenekülhessenek. Ajánljatok fel Szentmiséket mindazokért, akik talán a Nagyfigyelmeztetést fizikailag nem fogják túlélni, lelki állapotuk miatt. Nekik szükségük van imáitokra. Egyesüljetek. Fogjátok meg kezeteket, legyetek összhangban Velem.

A ti szeretett Jézus Krisztusotok

 

A nagy összecsapás nyilvánvalóvá válik, és az ember el fog különülni az embertől. Testvér, testvér ellen szegül.

 

2012. szeptember 5., szerda, 14:30

Drága szeretett leányom, egyik nemzet a másik után egy átmeneten megy át ebben a pillanatban.

Egy nemzet sem képes megérteni, hogy sok változás van a levegőben.

Nemcsak a törvények kezdik megváltoztatni, melyek országaikat irányítják, hanem az egykor megvolt hitük is úgy tűnik elpárologott.

Egyre kevesebb pap, szolga jön elő Katolikus Egyházamban, hogy megvédjék Isten Törvényeit.

Még a hűségüket sem kiáltják ki Irántam. Ehelyett hangjuk csak egy suttogás a hangok zaja között, melyek üres fecsegések, és az önszeretetet segítik elő.

Isten Szavát az ateisták hangjai falják fel, akik elrejtik hangjukat a kormányzati törvények palástja mögé, melyek az úgynevezett igazságszolgáltatás, a tolerancia nevében módosulnak, állítólag mindenki javára.

Ezeket a hazugságokat azzal a céllal mutatják be nektek, hogy ne csak Atyám Szava semmisüljön meg, hanem a Kereszténység is az egész világon.

A hitehagyás futótűzként terjedt el, és szinte elérte a végső határt.

Ez Isten beavatkozásának ideje. Elég a hazugságokból. A Hazugság Királya mindenhol megtéveszti Isten gyermekeit. Ne kövessétek kormányaitokat, melyek Isten Szaváról azt hirdetik, hogy hazugság.

Ne fogadjátok el azokat az új törvényeket, melyek a halálos bűnt helyeslik. Küzdjetek mindannyian. A mellett álljatok ki, ami helyes.

Ne engedjétek, hogy a törvények, melyeket a Hazugság Királya vezetett be, a feneketlen kútba rántsanak benneteket és családjaitokat.

Ha engedtek azoknak a törvényeknek, melyek hitetek gyakorlását tiltják, szenvedni fogtok. Lelketek hiányolni fogja a táplálékot, és ti el fogtok távolodni Tőlem.

De ha elfogadjátok a gyilkosságot és az abortuszt, és nem szálltok szembe az ilyen gonoszsággal, akkor országotok Isten Keze által lesz megbüntetve.

Miközben a hitehagyás továbbra is mindenhol terjed, a másik oldalon a megtérés növekszik, és hamarosan a kettő szembeütközik.

A nagy összecsapás nyilvánvalóvá válik, és az ember el fog különülni az embertől. Testvér, testvér ellen szegül. Szomszéd, szomszéd ellen.

Két tábor lesz. Azoké, akik szeretik Istent és azoké, akik nem.
Én minden léleknek megadom az esélyt, hogy eldöntsék, melyik táborhoz szeretnének tartozni, abban a reményben, hogy Engem fognak választani, szeretet Megváltójukat.

Ti, Tanítványaim, imáitok által, különösen a „Védettség Kegyelméért” Litániájának imádkozása által, még több lelket hozhattok Hozzám.

Aztán Én a jókat a Keblemre ragadom, amint az meg volt jövendölve, és egy szempillantás alatt ők biztonságba lesznek helyezve.

Az Ígéretem az, hogy megmentem az emberiséget.
De a végső döntés minden egyes lélekre van hagyva, a saját szabad akaratára.

 

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni

2013. szeptember 5. csütörtök, 9:35

Gyermekem, amikor a Töviskoronát Fiam Szent Fejére helyezték, az nemcsak azért történt, hogy szörnyű testi fájdalmat okozzanak (Neki), hanem azért is, hogy azzal közöljenek valamit. Ez egy szimbolikus tett volt a részükről. Azt mondták ezzel – miközben gúnyolták Őt -, hogy ez az Ember, Aki azt mondja, hogy Ő az Egyház Feje, és Aki Messiásnak nevezi Önmagát, nem lesz soha megtűrve. Amikor Őt Megkoronázták, meggyalázták az Egyház Fejét, és ezekben az időkben újra meg fogják gyalázni Őt.

Krisztus ellenségei nem elégszenek meg azzal, hogy átvegyék Fiam Egyházának belső irányítását, hanem még sok más módon is meg fogják Őt szentségteleníteni. Meg fogják változtatni a Szentáldozáshoz szükséges ostyákat, és a Szent Eukarisztia jelentését is. Ők azt fogják mondani, hogy a Szent Eukarisztia az emberiséget jelképezi, és hogy az egy új közösségnek a jele – egységbe gyűjtve minden embert Isten Szemében. Nektek, gyermekeim, azt fogják mondani, hogy ti egymásnak hittestvérei vagytok, és ez ünneplésre ad okot.

Az Oltáriszentség (A Szentostya) Krisztus Teste és az Ő Valóságos Jelenléte. Ez nem lehet két különböző dolog. Mégis ők el fogják ferdíteni ennek jelentését – mindaz, ami végül maradni fog, csupán egy darab kenyér lesz, mert amikor ők megszentségtelenítik az oltárokat és a Legszentebb Ostyát, Fiam Jelenléte megszűnik.

Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni. Annyira ravaszok lesznek Fiam ellenségei, hogy úgy fog tűnni, mintha a szent szertartásokon csak egy kicsit változtattak volna.

A Gyónás Szentségét el fogják törölni, mert a fenevad nem akarja azt, hogy a lelkek megmeneküljenek, mert ez Fiam győzelmét jelentené.

Gyermekek, nektek továbbra is kérnetek kell közbenjárásomat, hogy a jövőbeli események fájdalmait enyhíteni lehessen, és az időt le lehessen lerövidíteni.

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

 

 

 

 

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti)Crusade of Prayers ; ArabulLitany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; FranciáulCroisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ;Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; SzlovénülLitany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; VietülCrusade of Prayers (vietnamese)

 

 

Ne vágjátok el Tőlem magatokat. Mert ha ezt megteszitek, akkor nagy lesz a sírás (&165.)

 

2014. szeptember 5. péntek, 20:45

Drága szeretett leányom, tedd ismertté, hogy a halálnak nincs hatalma azok fölött, akiket a hitük tart életben egészen az utolsó leheletükig. Ezeknek a lelkeknek nem kell félniük a fizikai haláltól, mert ők tudják, hogy az Örök Élet pontosan abban a pillanatban kezdődik el. Az ilyen lelkeket tárt karokkal várom, és ők, mint kisgyermekek szaladnak majd Szeretetem Fénye felé. Én megölelem, és elviszem őket Királyságomba, ahol minden egyes lélekre az Angyalok Kara és a szentek jelenéltében várok – aztán nagy lesz az öröm.

Egyesíteni fogom őket családjaikkal, és ott nagy lesz az öröm, a szeretet és a lelkesedés. Nem lesz többé könny. Nem lesz több szenvedésre való emlékezés, amelyet akkor viseltek el, amikor a Földön voltak. Egy pillanat alatt el lesz törölve és el lesz felejtve minden gond, szomorúság és kétségbeesés. Azoknak, akik a Kegyelem állapotában halnak meg, a halál ajtót nyit egy új élet kezdetére. A Királyságomban üdvözölt minden lélek számára, különböző szint létezik, és mindegyik annak megfelelően kapja meg jutalmát, amilyen mértékben megdicsőítette Istent.

A lelkeknek, akik a bűn állapotában halnak meg, tudniuk kell, hogy Én végtelenül Irgalmas Vagyok és a megtisztulásuk után Királyságomban lesznek üdvözölve. Imádkozzatok mindig ezekért a lelkekért, mert ők ebben az állapotban már nem tudnak önmagukért imádkozni. Imáitok meghallgatásra fognak találni, és Én tárt és szerető karokkal fogom várni ezeket a lelkeket. Fontos, hogy Isten minden gyermeke megértsen egy lényeges dolgot a halál utáni életről: Nektek kérnetek kell Engem, Jézusotokat, hogy – még mielőtt meghalnátok – megbocsássam nektek hiányosságaitokat, gyengeségeiteket és gonoszságaitokat, mert Irgalmasságom akkor a legnagyobb. Ha nem hisztek Istenben, az Örök Életet utasítjátok el. Isten iránti szeretet nélkül a halál után már nem részesülhettek szeretetben. Én Vagyok a Szeretet, és Nélkülem semmi mást nem fogtok érezni, csak szenvedést. Az Istentől való elszakadástól félni kell. Ha össze vagytok zavarodva Jelenlétemet illetően, akkor egyszerűen csak kérnetek kell Engem, hogy mutassam meg Szeretetem jelét, és Én válaszolni fogok nektek.

Ne vágjátok el Tőlem magatokat. Mert ha ezt megteszitek, akkor nagy lesz a sírás, és soha többé nem lehet már megvigasztalni benneteket, mert Én akkor már nem leszek képes segíteni rajtatok. Királyságom Örök Életet fog adni nektek, de ahhoz, hogy segítsek, ezzel az imával kell kérnetek Segítségemet:

 

A Keresztes Imahadjárat 165. Imája: Az Örök Élet Ajándékáért

 

Jézus, segíts nekem, hogy higgyek Létezésedben.

Adj nekem egy jelet, hogy szívem válaszolhasson Neked.

Töltsd meg üres lelkemet azzal a Kegyelemmel, amelyre szükségem van, hogy megnyissam elmémet és szívemet Szeretetedre.

Könyörülj rajtam, és tisztítsd meg a lelkem minden rosszcselekedettől, melyeket életem során elkövettem.

Bocsáss meg nekem, hogy elutasítottalak, de kérlek, tölts el engem azzal a szeretettel, amelyre szükségem van, hogy méltó legyek az Örök Életre.

Segíts nekem megismernem Téged, másokban meglátnom Jelenléted, és tölts el Kegyelemmel, hogy felismerjem Isten Jelét minden szép Ajándékban, amelyet az emberiségnek adtál.

Segíts, hogy megértsem Útjaidat, és ments meg engem a Tőled való elszakadástól, és a sötétség fájdalmától, melyet a lelkemben érzek. Ámen.

 

Ne engedjétek, hogy az emberi gőg, az intellektuális elemzés vagy vélemény eltérítsen benneteket az Igazságtól. Mint Isten gyermekei, nagyon értékesek vagytok a Számomra. Ne engedjétek, hogy elveszítselek benneteket. Jöjjetek! Én itt Vagyok. Én Valóság Vagyok. Engedjétek, hogy eltöltsem lelketeket Jelenlétemmel. Ha ez megtörténik, nehéz lesz nektek figyelmen kívül hagynotok Engem.

Szeretlek mindnyájatokat. Megáldalak benneteket. Várom válaszotokat.

 

Jézusotok

2020.09.05. Szerző: | Üzenet | , , , | Még nincs hozzászólás