Európai látnok által követvén

Én, Jézus Krisztus, újra el fogok jönni, ítélni élőket és holtakat, de ez a jelenlegi Földön nem fog, és nem is történhet meg.

Szűz Mária: mindig a szívedre hallgass. Amint követőim hite egyre erősödik, úgy növekednek az őket ért támadások is. Szavamat vezető szolgáim a legnagyobb csendben dolgozzák fel. Üdvösség Anyja: Egy új, kegyetlen világháború lesz bejelentve. Tudnod kell, hogy jelenleg nagy szomorúság van a Mennyben, és hogy ezt a rossz hírt nehéz szívvel hozom nektek. Hamarosan jönni fog egy ember, és azt fogja nektek mondani, hogy ő feltárja Létezésem Igazságát. Hamarosan sok önjelölt teológus meg fogja kérdőjelezni Valós Identitásomat és a Legszentebb Szentháromság Létezését. Hamarosan jönni fog egy ember, és azt fogja nektek mondani, hogy ő feltárja Létezésem Igazságát és Második Eljövetelem részleteit. Ő el fogja bűvölni a világot. Aztán azt fogja állítani, hogy ő nem más, mint Én, Jézus Krisztus. Sokan hinni fognak neki, mert nem úgy értették meg az Igét, ahogyan azt a Szent Bibliában rögzítették.

Én, Jézus Krisztus, újra el fogok jönni, ítélni élőket és holtakat, de ez a jelenlegi Földön nem fog, és nem is történhet meg.

2020.09.06. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Szűz Mária: Mindig hallgass a szívedre

 

2011. szeptember 6. kedd, 20:20

Szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök. Én a te Áldott Édesanyád vagyok.
Téged, Gyermekem, üldöznek. Minden kísérlet a sátán műve, hogy becsapjon téged. Neked, Gyermekem, csak egyetlen hangnak szabad engedelmeskedned, és ez a hang az Én drága Fiam, Jézus Krisztus hangja.
Fegyverkezz most fel gyermekem, mert a téged ért támadások, csakúgy, mint szenvedéseid, növekedni fognak. Te túl fogsz ezen jutni, azon kegyelmek által, amelyeket ajándékozni fogok neked. Állítsd le félelemmel teli gondolataidat, és tegyél félre minden kétséget.
Ne engedd, hogy elterelődjön figyelmed, mert ez a csaló munkálkodásának köszönhető. Ezek nem Fiamtól származnak.
Mindig hallgass a szívedre. Akkor tudni fogod az igazságot. Én, a te szeretett Édesanyád, szeretlek téged, így engedd meg Nekem kérlek, hogy minden védelmemet felajánljam neked, a gonosz ellen.
Menj békével és szeretettel.
Szeretett Édesanyád,
Édesanyátok, a Béke Királynője

Ahogy Követőim hite egyre erősödik, úgy növekednek az őket ért támadások is

2011. szeptember 6. kedd, 20:30
Drága szeretett leányom, milyen nagyon szenvedsz Értem, és milyen erős lettél ennek eredményeként.
Védelmem körbevesz téged. Ne félj. Ahogyan ez a munka továbbra is lelkeket térít meg, úgy folytatódnak a sátán támadásai is. Fogadd ezt el. Ne engedd, hogy ez felbosszantson téged. Kerekedj felül a kihívásokon, és tartsd Rajtam szemeidet minden időben. Mert ha ezt teszed, akkor semmi másnak nem lesz jelentősége.
Ugyanezt a szenvedést fogja minden Követőm érezni, ahogy a Szentlélek változatlanul, továbbra is vonzani fogja minden Gyermekem lelkét. Amint a Belém vetett hitük egyre erősödik, úgy növekednek majd az őket ért támadások is. Ők, a Követőim, észre fogják venni, hogy szembesülniük kell vitákkal, szokatlan és gyalázkodó megjegyzésekkel kell foglalkozniuk, és a hitetlenek reakcióival, amelyeknek elfogadása nehéz lesz számukra. Kérlek, mondd meg nekik, hogy most számítsanak erre, ahogyan a Nagyfigyelmeztetés ideje egyre közeledik.
A sátán és démonai, akik láthatatlanok, a puszta emberi szem előtt, megpróbálják elpusztítani a szeretetet Gyermekeim lelkéből. Ő bizalmatlanságot szít egymás ellen. Vitákat okoz és kétségeket ültet el. Tele van gyűlölettel az emberiség iránt. Háborút fog előidézni az országok és a honfitársak között, és súrlódást a családokon belül. Ezek mind az ő kedvenc taktikái, és ezek mindig olyan jelek, amelyek fondorlatos munkálkodására utalnak.
Ezt a valóságnak megfelelően ismerjétek fel: a sátán munkálkodik. Győzzétek le őt, azáltal, hogy erősek vagytok. Kérjétek meg szeretett Édesanyámat, hogy védelmezzen benneteket, mivel a Szűzanya a legnagyobb ellenfele. A sátán hatalma meggyengül, ha a Szűzanyát hívjátok segítségül.
Kihívóak ezek az idők minden Követőm számára, mindenhol. Minden kísérlet – mindenféle forrás által, mint a barátok, a család és a kollégák – a csaló munkálkodása révén azért lesz készítve, hogy arra bátorítsanak benneteket, Gyermekeim, hogy Nekem hátat fordítsatok.
Állítsátok meg őt (a sátánt), úgy, ahogy azt már elmondtam nektek. Az ima és az Én Áldott Édesanyám Szeplőtelen Szívének való önfeláldozásotok lesz a ti fegyveretek.
Most legyetek erősek. Mindannyiatokat szeretlek.
A ti szeretett Megváltótok,

Jézus Krisztus

 

Szavamat vezető szolgáim a legnagyobb csendben dolgozzák fel

 

2012. szeptember 6., csütörtök, 18:30

Drága szeretett leányom, földi Egyházam felismeri végre, hogy Én általad, a hetedik hírnökön keresztül, a világgal kommunikálok.

Szavamat vezető szolgáim a legnagyobb csendben dolgozzák fel, akik azonban nem fogják nyilvánosan hirdetni, hogy ezek a Szavak Szent Ajkaimról származnak.

Ők tudják, hogy ezek Tőlem származnak, és Én megérintettem a szívüket és felemeltem a lelküket, így követni fogják Vezetésemet.

Oly sok felszentelt szolgám kereste ebben az időben az emberiségnek adott Szavaimat.

Nekik most szükségük van különleges Kegyelmeimre, mivel ezek nélkül nem lennének képesek igaz bizalommal vezetni nyájamat.

Szentlelkem kiáradt helyi felszentelt szolgáimra, hogy megtalálják majd az erőt Egyházam vezetésére a tövises, sűrű dzsungelen keresztül, ami még reá vár.

Sohase féljetek, szeretett papjaim, mert Én, sohasem hagylak el benneteket.

Ti érezni fogjátok Jelenlétemet az előtettek álló időben, amikor a Testemet, Egyházamat üldözni fogják.

Ez a Szent Jelenlét lesz a ti fő támaszotok, mivel nektek minden Segítségemre szükségetek lesz, támaszt adva nektek, hogy Isten gyermekeit jogos örökségükbe vezessétek.

Tudomásul veszem, hogy sokan közületek nem fognak hangosan beszélni. Megértem, hogy milyen nehéz lesz számotokra, hogy nyíltan hirdessétek Szavamat, melyet nektek, a végidők prófétája által adok. De tudnotok kell a következőket:

Nektek, Isten gyermekeivel szemben van egy kötelességetek, az, hogy vezessétek őket, és az Igazsághoz irányítsátok őket.

Sohasem szabad a hazugságot az Igazság helyett elfogadnotok.

Ti tudjátok, hogy Tanításaim Igazsága kőbe van vésve.

Tanításaim sohasem változtak és nem is fognak megváltozni.

Új Kinyilatkoztatásaim, melyeket a Jelenések Könyvének Pecsétjei tartalmaznak, rövidesen a tudtotokra lesz adva.

Bízzatok Bennem.

Fogadjátok el, hogy Én most veletek beszélek, mert Én nem hagynálak el benneteket ebben az időben.

Az Én kötelességem Atyámmal szemben, a világ megfelelő felkészítésének biztosítása Visszatérésemre, hogy Isten minden egyes gyermeke megmeneküljön.

Jézusotok

 

 

Üdvösség Anyja: Egy új, kegyetlen világháború lesz bejelenve

2013. szeptember 6. péntek, 18:46

Drága gyermekem, Fiam, Jézus Krisztus utasítására rá kell mutatnom arra, hogy a háborúk, amelyek most Közel-Keleten ki fognak bontakozni, egy nagy csatát fognak előre jelezni, amely egy új, kegyetlen világháborúként lesz bejelentve.

Milyen nagyon megtöri ez szegény szenvedő Fiam Szentséges Szívét. A gyűlölet, mely átjárja azon vezetők szívét, akikre az egyszerű emberek országaik vezetését bízták, szét fog terjedni. Ők el fogják árulni a saját nemzetüket. Milliókat fognak megölni, és sok nemzet fog belekeveredni. Nektek tudnotok kell, hogy azok lelkét, akiket megölnek, és ártatlannak bizonyulnak bármely bűncselekmény elkövetésében, Fiam meg fogja menteni.

Ezek a háborúk gyorsan ki fognak terjedni, és alighogy belekeveredik a világnak mind a négy sarka, a Nagy Háborút máris be fogják jelenteni. Sajnos nukleáris fegyvereket is be fognak majd vetni, és sokan fognak szenvedni. Ez egy félelmetes háború lesz, de nem fog sokáig tartani.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok minden ártatlan lélekért, és továbbra is imádkozzátok Legszentebb Rózsafüzéremet naponta háromszor, azért, hogy enyhítse a szenvedést, amely a 3. Világháború következménye lesz.

Köszönöm, gyermekem, hogy válaszoltál a hívásomra. Tudnod kell, hogy jelenleg nagy szomorúság van a Mennyben, és hogy ezt a rossz hírt nehéz szívvel hozom nektek.

Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

 

Üdvösség Anyja: Az egyetlen út az Örök Élethez Fiamon, Jézus Krisztuson keresztül vezet


2013. szeptember 6. csütörtök, 20:15

Gyermekem, senkinek sem szabad elfelejtenie közületek, hogy Fiam az emberiség megmentéséért halt meg. Ő megszabadított minden lelket a fenevad rabságából. Ő megadta mindnyájatoknak az Üdvösség Ajándékát; és annak érdekében, hogy az Örök Életet megkapjátok, Fiamhoz kell jönnötök, és kérnetek kell Tőle ezt a Nagy Ajándékot.

Az egyetlen út az Örök Élethez Fiamon, Jézus Krisztuson keresztül vezet. Mivel Ő annyira irgalmas, megadja mindenkinek azt a lehetőséget, hogy a saját szabad akaratukból jöjjenek Hozzá. Ő az Igazságot adta a világnak, és Kereszthalálának Ajándéka által mindenki számára utat nyitott, hogy örök békében és az Ő Paradicsomában éljenek.

Sokan nem fogadják el Fiamat, és Istenben sem hisznek. Ha nem hisztek Istenben, vagy nem fogadjátok el az Üdvösség Ajándékát, akkor elszakítjátok magatokat Istentől. E végső Küldetésnek köszönhetően, mely a lelkek megmentését szolgálja – beleértve minden bűnös lelkét is, valamint azokat, akik nem hajlandók Isten Létezését elismerni -, Fiam egy Nagy Csodát fog tenni. A Nagyfigyelmeztetés folyamán, mindenki látni fogja azt a bizonyítékot, hogy van lelkük, és sokan meg fognak térni. Azoknak, akik nem fognak megtérni és továbbra is ateisták maradnak, nem adható meg az Üdvösség Ajándéka, mivel elutasítják Irgalmassága Kezét. Ezek a lelkek a legarcátlanabb módon fogják Őt elutasítani, de imáitok megmenthetik őket.

Azok, akik elutasítanak minden arra tett próbálkozást, beavatkozást és minden Irgalmat, hogy az Új Paradicsomba vigye őket, félre lesznek dobva. Ők nem fognak Fiam Királyságában részesülni, mivel Atyám, Aki a szabad akarat Ajándékát örökül hagyta az emberiségre, egyetlen gyermekére sem fogja soha ráerőltetni az Ő Akaratát.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az ateisták elfogadják az Irgalmasság Kezét, amelyet Fiam mindnyájuk felé ki fog nyújtani. Ne feledkezzetek meg a Keresztes Imahadjárat imáinak imádkozásáról, hogy ezek a szegény kis lelkek megmenekülhessenek.

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

 

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti)Crusade of Prayers ; ArabulLitany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; FranciáulCroisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ;Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; SzlovénülLitany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; VietülCrusade of Prayers (vietnamese)

 

Hamarosan jönni fog egy ember, és azt fogja nektek mondani, hogy ő feltárja Létezésem Igazságát

2014. szeptember 6. szombat, 16:00

Drága szeretett leányom, Bölcsességem Isteni Eredetű, és az ember képtelen megérteni annak nagyságát, hogy Ki Vagyok Én.

A Szentlélek Ajándéka által Én elegendő tudást adok az emberiségnek. Tanításaim egyszerű formában adattak a világnak, hogy minden ember megérthesse az Igazságot. Isten Bölcsessége sohasem bonyolult, és azért adatik, hogy az ember megkapja a szükséges tisztánlátást, hogy felkészítse lelkét Királyságomra. A Szeretet tiszta. A Szeretet egyszerű. Az igaz

Szeretet kölcsönös. Az egyetlen vágyam, hogy a lelkek úgy válaszoljanak a Szeretetemre, hogy a Szentlélek Ajándéka által felhatalmazva, egy pillanat alatt megértsék a velük szembeni elvárást, és így részesei lehessenek Királyságomnak.

Hírvivőket küldök nektek, hogy megkapjátok a tisztánlátást, hogy érteni tudjatok. Azonban a mindennapi életetek során az Igazságot a fennálló zűrzavar miatt nem könnyű elfogadni. Igémnek folyamatosan ellene mondanak, vizsgálják, és ismételten csak vizsgálják; újraértékelik és félreértelmezik azt, megnehezítvén így Isten Igaz Szavának a betartását. Ha nyíltan állást foglaltok a mellett, hogy hisztek Igémben, Tanításaimban és Szentségeimben, akkor emiatt hamarosan ki fognak benneteket gúnyolni.

Hamarosan sok önjelölt teológus meg fogja kérdőjelezni Valós Identitásomat és a Legszentebb Szentháromság Létezését. Ők nagyszerű érveket fognak használni arra, hogy Isten Igaz Szavával szemben elvakítsanak benneteket, és felhasználnak majd mindenféle teológiai érvelést annak bizonyítására, hogy minden vallás egyforma. Ők hamarosan el fogják utasítani az Igazságot – Isten Igéjét. Bonyolult és ellentmondásos tanokkal fogják Isten Igéjét meggyalázni világszerte, és a templomjárók ettől nem lesznek okosabbak, mivel ostobaságokkal etetik őket. Igémet el fogják rejteni, és hagyni fogják, hogy ellepje a por. Ne feledjétek, hogy Igémet úgy kell érteni, ahogyan az megadatott.

Részletek Istenségemről és Isten Misztériumáról még nem voltak feltárva az emberiség számára, mert annak nem kell addig megtörténnie, amíg a Béke Új Korszaka el nem kezdődik.

Hamarosan jönni fog egy ember, és azt fogja nektek mondani, hogy ő feltárja Létezésem Igazságát és Második Eljövetelem részleteit. Ő el fogja bűvölni a világot. Aztán azt fogja állítani, hogy ő nem más, mint Én, Jézus Krisztus. Sokan hinni fognak neki, mert nem úgy értették meg az Igét, ahogyan azt a Szent Bibliában rögzítették.

Én, Jézus Krisztus, újra el fogok jönni, ítélni élőket és holtakat, de ez a jelenlegi Földön nem fog, és nem is történhet meg.

Jézusotok

2020.09.06. Szerző: | Üzenet | , , , | Még nincs hozzászólás