Európai látnok által követvén

Ne féljetek a Nagyfigyelmeztetéstől, örömmel várjátok. Ezt a küldetést egy gigantikus óceánjáró megmentéséhez lehet hasonlítani. Szent Szavamat nem szabad megváltoztatni vagy úgy alkalmazni, hogy az valami mássá váljon. Ezek az Én értékes lelkeim veszélynek vannak kitéve, mert sokan közülük nem fogják felismerni azt a módot, ahogyan hitüket arra fogják felhasználni, hogy az új, rövidesen életbe lépő liturgiát támogassák, mely nem Engem, Jézus Krisztust, az Emberfiát fog tisztelni. Egyházam tévedhetetlen, de ha Egyházam bármelyik úgynevezett szolgája vagy vezetője kiforgatná Isten Szavát, vagy átírná a Szent Eucharisztia jelentését, akkor ők Istent káromolnák. Üdvösség Anyja: Az Antikrisztus át fogja venni tisztségét, mivelhogy erre ő meghívást kap. Az Antikrisztus – fogják mondani – stigmákat visel, és látni lehet majd, amint meggyógyítja a betegeket, még a halálos betegeket is.

2020.09.07. Szerző: | Figyelmeztetés, Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Ne féljetek a Nagyfigyelmeztetéstől, örömmel várjátok

 

2011. szeptember 7., szerda, 23:45
Drága, szeretett leányom, mondd meg értékes gyermekeimnek, hogy a Nagyfigyelmeztetéstől nem kell félniük. Sokan meg fognak rémülni, és ez érthető. De nekik Rám kell hallgatniuk, figyelmesen. Én el fogok jönni egyenként mindenkihez közületek. Ti pedig, látni és érezni fogtok Engem a szívetekben és a lelketekben. Jelenlétem, a legtisztább szeretettel és könyörülettel fogja elárasztani lelketeket, tehát örvendeznetek kell. Végre látni fogtok Engem, és a lelketek, szeretettel és lelkesedéssel lesz beburkolva.
A bűnösök és a hitetlenek közül a legtöbben, egyszerűen attól fognak megkönnyebbülni, hogy Létezem. Mivel ők, Szent Jelenlétem tanúi lesznek, a vér* lesz az, amire azért lesz szükségük, hogy lelküket táplálékként árassza el, amelyet már olyan régen hiányoltak. Sokan úgy fogják a kínt elszenvedni, – amikor bűneiket, kibontakozva, maguk előtt fogják látni, – ahogyan azt Én is elviselem. Amikor látni fogják, hogy mennyire megbántottak Engem, megtört szívvel fognak könyörögni Hozzám, hogy megbocsássak nekik.
Azok a gyermekek, akik koruk miatt már elég értelmesek, szintén látni fogják, hogy bűneik által, hogyan bántanak meg Engem. Sok esetben szaladni fognak Hozzám azok a gyermekek, akik tagadják Létezésemet, habár tudatában vannak az igazságnak. Kérni fognak Engem, hogy öleljem át őket és nem akarják majd, hogy elmenni hagyjam őket.
Még a legmakacsabb bűnösöknek sem fog sikerülni, hogy úgy tegyenek, mintha ne lennének meghatódva ettől a természetfölötti eseménytől. Gyermekeim, a szóbeszédet el kell, hogy utasítsátok. Ne törődjetek az elképesztő történetekkel. Nincs semmi, amitől félni kellene. A Nagyfigyelmeztetést, tiszta örömmel a szívetekben kell, hogy várjátok.
Én a Szívemben oly sok szeretettel várok erre az időre, amikor Isteni Irgalmasságomat egyenként mindenkire közületek ki fogom árasztani, világszerte. Ez az a pillanat, amelyet ti később fogtok megérteni, vagyis, hogy milyen szerencsések is vagytok, hogy ehhez a generációhoz tartozhattok. Hogy ne tudnátok azt az Irgalmasságot felismerni, amely meg lesz mutatva az emberiségnek? Az elmúlt idők folyamán oly sok lélek halt meg súlyos bűnben. Végül is most a bűnösök, meg fogják érteni az igazságot.
Nem egyszerű gyermekeim számára, hogy Létezésemet vagy az Örök Atya létezését beismerjék. Anyagi bizonyíték nélkül sokan nem akarnak Engem elismerni. Sokan nem mutatnak érdeklődést, vagy nem hisznek az Isteni birodalomban. Ez az esemény felnyitja majd a szemüket az előtt az egyszerű tény előtt, hogy az élet nem a földön ér végett. Az örökkévalóságban folytatódik. Ebből az okból kifolyólag fel kell készíteniük lelküket.
A Nagyfigyelmeztetés meg fogja mutatni nekik, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy ezt (életüket) helyrehozzák. Emlékezzetek arra gyermekeim, hogy Én vagyok a ti Megváltótok. Én úgy szeretlek benneteket, hogy az, a ti felfogóképességeteket is meghaladja. Visszatérésemet szeretettel és nyugalommal várjátok. Ne féljetek az ég dramatikus látványától, és a sugarak színeitől, amelyek mindenhol szét fognak terjedni, hogy visszatérésemet híreszteljék. Ez fog benneteket felkészíteni arra a pillanatra.
Kérlek benneteket, imádkozzatok, hogy majd az egész emberiség örömet érezzen szívében, mert ez az esemény, az emberiség megmentését fogja jelenteni, olyan mértékben, hogy sok lelket fog megmenteni és lehetővé teszi számukra, hogy bemehessenek a földi Paradicsomba.
A ti szerető Megváltótok
Jézus Krisztus

*Egy kis magyarázat Judith testvérünktől: Több üzenetben olvastam, hogy mindenki látni fogja az Úr Jézus öt szent sebét, amelyekből vér árad ki. Ennek a vérnek a láttán, sok ember lelke megnyílik majd az igazság előtt. Minket is vére által mentett meg, amikor meghalt a keresztfán, most is a vér által tisztít meg minket. Olyan lesz ez, mint táplálék, mert a Szent Ostyában benne az Úr, testestül, lelkestül, ott a szent vére is, és erre a táplálékra azoknak is szükségük van, akik eddig elutasították…

 

Ezt a küldetést egy gigantikus óceánjáró mentéséhez lehet hasonlítani

2012. szeptember 7., péntek, 20:35

Drága szeretett leányom, sohasem szabad azt érezned, hogy ebben a küldetésben egyedül dolgozol, még ha így érzed is.

Tudnod kell, hogy sok ember hallgat világszerte Szent Szavamra, és hogy Üzeneteim lelkeket mentenek.

Ezt a küldetést egy gigantikus óceánjáró mentéséhez lehet hasonlítani.

Sok lélek van figyelmeztetve a veszélyről, és a mentési tervbe előre be lettek avatva.

Ha ők hallani fognak, akkor nemcsak önmagukat mentik meg, hanem a családjaik és barátaik életét is

Sokan nem fognak hallani, és azt mondják: „Milyen veszély?” Ők nem fogják elfogadni az élet tutaját, mert nem hiszik, hogy a hajó elsüllyed.

Nem, ők azt mondják, hogy ez egy hamis figyelmeztetés, egy téves riasztás. Ahogy az idő egyre közeledik, és az utolsó napok nyilvánvalóvá válnak, ők mindenhol tülekedni fognak egy biztonságos helyet keresvén.

Elfutnak majd és elbújnak a robbanástól, amikor a hegyek a tengerbe süllyednek, és amikor az égbolt olyanná változik, mint a vér, de nem fognak megmenekülni.

Azok a bűnösök, akik Atyámnak szörnyű bánatot okoznak, és akik tudják, hogy a lelkük milyen fekete, el fognak veszni.

Ők, akik a vadállat oldalára állnak, ebben az időszakban meg fogják próbálni, hogy szorításától megmeneküljenek. Mert csak akkor fog derengeni végre az Igazság számukra, és nekik a Világossághoz már nem lesz joguk.

Csak a sötétség fogja fájdalmukat megkönnyíteni, és az még akkor is könyörtelen rémületet és szenvedést hoz majd nekik.

Soha ne utasítsátok vissza a segítséget, melyre szükségetek van a lelketek felkészítésére. El kell fogadnotok, hogy ki kell irtani a világ gonoszságát.

Azok a bűnösök, akik megtagadják, hogy megváltozzanak, még az után is, hogy Isten Szavának Igazsága megadatott számukra, nem fogják a végső csatát túlélni.

Ők a vadállattal együtt a tüzes tóba lesznek dobva és ez nem a szenvedésük vége lesz. Ez még csak a kezdete.

Nektek, akik kigúnyoljátok a lelketek felkészítésére tett próbálkozásaimat, meg lesz adva minden esély arra, hogy visszaforduljatok Hozzám.

Minden kísérletet megteszek majd, hogy megmentselek benneteket. Ha nem fogadjátok el a Kezemet, a mentőtutajt, hogy a felszínen tartsátok magatokat, akkor a bánattól meg fogtok fulladni.

Csak a mások imája menthet meg benneteket.

A Föld úgy néz ki, mint évszázadokkal ezelőtt.

Az égbolt ugyanúgy néz ki.

A nap süt, amint azt mindig is tette.

A hold feltűnik egy tiszta éjszakán, és az embernek még mindig elakad a lélegzete Isten Teremtésének csodálatától.

De a változások már elkezdődtek, és azoknak, akik éberek, a következőket mondom:

Ti felismeritek és érzitek a változást. Tegyétek a kötelességeteket és imádkozzatok, hogy az emberiség szeme megnyíljon az igazsággal szemben, és hogy Isten Szeretetével szemben is megnyíljon mindenki szíve.

Csak Isten Szeretete által – minden gyermeke iránt-, és az által, hogy gyermekei válaszoltak az Hívására, lehet megmenteni az emberiséget.

 

Jézusotok

 

 

Szent Szavamat nem szabad megváltoztatni vagy úgy alkalmazni, hogy az valami mássá váljon

2013. szeptember 7., szombat, 18:25

Drága szeretett leányom, miközben Én továbbra is mindent megteszek, hogy ezeken az Üzeneteken keresztül elérjem a világot, sok hűséges követőm még most sem fogadja el a Kezemet. Ezek az Én értékes lelkeim veszélynek vannak kitéve, mert sokan közülük nem fogják felismerni azt a módot, ahogyan hitüket arra fogják felhasználni, hogy az új, rövidesen életbe lépő liturgiát támogassák, mely nem Engem, Jézus Krisztust, az Emberfiát fog tisztelni.

Sokan helytelenül azt fogják feltételezni, hogy az új liturgia és az új mise – noha sokat változott – nem okozhat bajt. Oly sokan fogják csendben megkérdőjelezni a tartalmak bizonyos részeit, akárcsak a formáját, és furcsának fogják találni. Ugyanakkor csak nagyon kevesen fogják kifogásolni azokat, mivel azt fogják hinni, hogy ezekre az Egyház adta az áldását, és ezért nem lehetnek rosszak. Amit ők nem értenek, hogy Szent Szavamat nem szabad megváltoztatni, vagy úgy alkalmazni, hogy az valami mássá váljon. Egyházam tévedhetetlen, de ha Egyházam bármelyik úgynevezett szolgája vagy vezetője kiforgatná Isten Szavát, vagy átírná a Szent Eukarisztia jelentését, akkor ők Istent káromolnák.

Ez emberek megtagadtak és keresztrefeszítettek Engem, amikor ők, beleértve Isten Templomainak vezetőit is, elutasították az Igazságot. Ha bárki – nem számít, hogy milyen magas beosztásban van köztetek – megtagadja az Igazságot, az eretnekség bűnével vétkezik, és nem Tőlem jön. Mégis ők azt szeretnék elhitetni veletek, hogy az Igazság egy hazugság. Ők mindazt tagadni fogják, amit nektek tanítottam, hogy egy teljes Keresztény életet élhessetek. Le fognak köpni Engem és egy olyan úton fognak vezetni benneteket, amelyről azt fogják mondani, hogy Hozzám vezet, de ez nem úgy lesz.

Ezek a megjövendölt dolgok hamarosan meg fognak történni. Legyetek készen. Amikor látjátok a jeleket, akkor tudjátok, hogy ezek a próféciák csak Istentől származhatnak.

Jézusotok

 

 

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti)Crusade of Prayers ; ArabulLitany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; FranciáulCroisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ;Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; SzlovénülLitany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; VietülCrusade of Prayers (vietnamese)

 

 

Üdvösség Anyja: Az antikrisztus át fogja venni tisztségét, mivelhogy erre ő meghívást kap

2014. szeptember 7. vasárnap, 19:30

Drága gyermekeim, figyeljetek az idők jeleire, melyek akkor lesznek a legnyilvánvalóbbak számotokra, amikor az antikrisztus elfoglalja a helyét Fiam földi Egyházában.

Egy pillanatra se higgyétek, hogy az antikrisztus egyből nagy lépéseket fog tenni Fiam Egyházában, és hogy azt agresszíven, erőszakkal fogja átvenni. Magától a csalótól sugalmazva és vezetve fogja átvenni az antikrisztus a tisztségét, mivelhogy ő erre meghívást kap.

Hamarosan meg fogják ismertetni az Egyház misekönyveinek minden módosítását, és a megadott indok az lesz, hogy ezek a módosítások a modern világot tükrözik, ezért befogadó jellegűnek kell lennie, hogy megfeleljen más hitfelekezeteknek és vallásoknak. Ha egyszer Isten Igaz Szavát és Fiam, Jézus Krisztus Tanítását megváltoztatják, azok meddővé válnak, mert már nem fogják azt az Igazságot tükrözni, amelyet Fiam adott a világnak.

Az antikrisztus elsősorban politikai képességei miatt lesz népszerű. Aztán figyelmét a különböző vallások felé fogja fordítani, de legfőképpen a Kereszténységre fog összpontosítani. Krisztus az ő legnagyobb ellensége és gyűlöletének tárgya, és ezért végső célja, hogy elpusztítsa Fiam Egyházát. Az Egyházat különböző módszerekkel fogják szétrombolni, még mielőtt felkérnék őt, az antikrisztust a beavatkozásra. Ő azzal a tervszerűen hozott döntéssel fog beavatkozni, hogy egy új világvallást vezessenek be. Még mielőtt az antikrisztus elfoglalná a helyét Fiam földi Trónján, akkor fognak mindezek a változások megtörténni ott, ahol az Egyház már nyilvánosan felszólított minden vallást az egyesülésre. Ezután az út már meg lesz tisztítva a fenevad számára, hogy szabadon sétálhasson Fiam Egyházában, ahol egy tiszteletbeli helyet fognak adni neki. Végül azt fogják bejelenteni, hogy ő lesz az egy világrend vezetője, és egy Pazar koronázásra fog sor kerülni majd. Ezt az eseményt a világ minden táján lehet majd látni, amelyen részt vesznek majd politikusok, előkelő tisztviselők és hírességek, és amikor a koronát a fejére fogják helyezni, olyan lesz, mint amikor az utolsó szöget Fiam Testébe verték. Azon a napon meg fogják a Katolikus Egyházat szentségteleníteni, és sok püspök meg pap fog elmenekülni, mert akkorra már meg fogják érteni, hogy a próféciák a szemük előtt bontakoztak ki.

Attól a naptól kezdve, amikor Isten Székét az antikrisztusnak átadták, ő nagy fizikai jeleket fog véghezvinni, amelyek az ő szent mivoltáról fogják meggyőzni az embereket. Az antikrisztus – fogják mondani – stigmákat visel, és látni lehet majd, amint meggyógyítja a betegeket, még a halálos betegeket is. Nagy csodákat fognak neki tulajdonítani, és idővel sokakat meg fog győzni arról, hogy ő Jézus Krisztus, és az ő, erre a hamis egyház élére való emelése, a Második Eljövetel jele. És míg a Maradék Egyház magjának létrehozása a laikusoknak köszönhető – ami még megmaradt a Fiam által alapított Egyházból -, mégis a papok lesznek azok, akik azt továbbra is vezetni fogják. Az antikrisztus uralkodása alatt az Igaz Egyházat a Szentlélek fogja fenntartani, mely fölött sem ő, sem pedig Fiam ellenségei nem fognak győzedelmeskedni soha.

Az Igazság soha nem fog meghalni. Isten Igéje – bár azt megszentségtelenítik – soha nem fog meghalni. Az Egyház soha nem fog meghalni, még akkor sem, ha azt a vadonba dobják. Még a leggyengébb óráiban is életben fog maradni, és független attól, hogy mennyire támadják Fiam Egyházát, Isten soha nem fogja megengedni, hogy azt megsemmisítsék.

Az elkövetkezendő napokban, nem szabad engednetek soha azoknak a rátok gyakorolt befolyásoknak, hogy elfogadjátok az ilyen megtévesztést. Az antikrisztus el fog csábítani benneteket, akit Fiam Egyházának ellenségei támogatni fognak. Az Egyház hamis vezetői meg fogják majd őt ölelni, és jótékonysági munkálatait világszerte hirdetni fogják. Ő számos országban nagy kitűntetéseket fog kapni, és az emberek otthonaiban berámázott fényképek lesznek róla. Őt, az antikrisztust, sokkal jobban fogják imádni, mint Istent, de Isten Keze lesz az, mely a mélységbe fogja őt taszítani, azokkal együtt, akik ellopták Isten gyermekeinek a lelkét, amikor Fiam Egyházának megkísérelt megsemmisítésében részt vettek.

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

 

2020.09.07. Szerző: | Üzenet | , , , | Még nincs hozzászólás