Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Elküldtem most prófétáimat a világba

 


2011. szeptember 25., vasárnap, 11:45

Drága szeretett leányom, az, hogy hogyan lehet meggyőzni a fiatalokat és azokat, akik egy tevékeny, értelmetlen életstílusba bonyolódnak, egy olyan kihívás, amelyet megmagyarázok neked.
Az a te feladatod, hogy meggyőzzél egy fiatal, modern társadalmat Létezésem igazságáról, minden kommunikációs eszköz felhasználásával, melyek a rendelkezésre állnak. Megígérem, hogy mindazok a fiatal gyermekek, akiknek az igazság, ilyen eszközök által adatik meg, érezni fogják Jelenlétemet, amint olvassák üzeneteimet. Leányom, most terjeszd üzeneteimet a világ minden sarkába és térítsd meg gyermekeimet. Erre a szerepre lettél kiválasztva. Azáltal, hogy üzeneteimet vírusként terjeszted, egyre több embert lehet elérni. Használd az internetet és a médiát. Azok a követőim, akik részt vesznek, idővel mindenhol terjeszteni fogják az igazságot.
Ez a küldetés, csak most kezdődött. Az alapokat már lerakták. Most, Atyám pontos időzítésének megfelelően, a világ fel fog figyelni ezekre az isteni üzenetekre.
Megígértem, hogy vissza fogok térni. Az út kiegyengetésére, most a világba küldtem prófétáimat, beleértve téged is, leányom. Sokan most válaszolnak hívásomra a világ minden országában, habár a hangjuk még gyenge. Idővel őket is meg fogják hallgatni és ők is hirdetni fogják Dicsőségemet, visszatérésemet híresztelve.
Még egy kevés idő van addig, ameddig ez a Dicsőséges visszatérés bekövetkezik. Addig is készítsétek fel gyermekeimet. A Nagyfigyelmeztetés milliókat fog megtéríteni, de ez még csak a kezdett. Az ezt követő időszakban, a lelkeknek táplálékot kell és muszáj adni, biztosítva a megfelelő felkészülésüket, hogy alkalmasak lehessenek arra, hogy belépjenek Atyám Új Paradicsomába a Földön.
Sokat kell elviselnetek, gyermekeim, de oly sok jó vár rátok, ha megkapjátok a lehetőséget a belépésre, a béke csodálatos korszakába, mely az örömé és a boldogságé lesz a földön. Most a lényeg, a kitartás. Bátorságot és kitartást azok fognak kapni, akik a Szentlelket hívják segítségül. Aztán ti, hadseregem, azok lelkét fogjátok felemelni, akik a Hozzám vezető úton eltévednek. Ezen lelkek közül, egyet se engedjetek letérni az útról, hogy el ne vesszenek a vadonban. Imádkozzatok értük. Szeretettel és megértéssel legyetek irántuk. Soha ne mondjátok nekik, hogy elkárhoztak és soha ne okoljátok őket a bűneikért, mert ez Szememben súlyos sértésnek számít. Helyette legyetek határozottak, de kedvesen. Csak az igazságot mondjátok nekik. A többi már rajtuk múlik.

Gyermekeim, ti nem tudtok megnyerni minden lelket. Ti csak a tőletek telhető legjobbat tehetitek.

Szeretett Jézusotok

 

Csak három út létezik, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól

 

2012. szeptember 25. kedd, 12:50

Drága szeretett leányom, sohasem szabad elbizakodnod és azt érezned, amikor úgy tűnik, jól megy ez a munka, hogy elkerüli a gonosz ostorcsapását. Ő dühös. Belepiszkál minden feladatba, amelyet te magadra vállalsz, problémákat és akadályokat okozva, melyek csalódottá és tehetetlené tesznek téged.

Oly sok ember vak azokkal a csapásokkal szemben, amelyeket az emberiségnek okoz. Mivel nem látják őt, nem tudják elhinni, hogy létezik. Azok, akik a bűn által utat nyitnak neki, és beengedik a lelkükbe, később lehetetlennek fogják találni, hogy megszabaduljanak attól a szörnyű fájdalomtól és elégedetlenségtől, amelyet a lelküknek fog hozni.

Csak három út létezik, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól:

Az első a Gyónás Szentsége, amely megtisztítja a lelketeket, ha őszinte bűnbánatot tartotok. A nem–Katolikusokat arra kérem, fogadják el a Keresztes Imahadjárat 24. imáját a bűnök bocsánatára, a Teljes Búcsú imáját, melyet ezen a Küldetésen keresztül adtam a világnak.

A második út a mindennapi önfelajánlásotok Édesanyámnak, akinek megadatott az a hatalom, hogy eltapossa a Sátánt. Az Ő Szent Rózsafüzére egy fontos pajzs, mely beborít majd benneteket és családotokat a gonosz pillantása ellen.

Az utolsó, a Kegyelem Állapota, amelyet a rendszeres Velem való Kommunikációval érhettek el, hogy magatokhoz vesztek Engem a Szent Eukarisztiában.

Így a sok embernek, akik meg akarnak szabadulni a Sátán karmaiból, és akik tudják a szívükben, hogy beszippantotta őket a gonosz örvénye, Hozzám kell fordulniuk, és kérniük kell, hogy segítsek nekik ezen a különleges imán keresztül, a Keresztes Imahadjárat 78. imája által:Szabadíts meg a gonosztól

 

Ó, Jézus, védj meg Engem a Sátán hatalmától.
Helyezz engem a Szívedbe, miközben én megszabadulok minden iránta való hűségemtől és az ő gonosz útjaitól.
Átadom neked akaratomat, és térden állva, alázatos és töredelmes szívvel jövök színed elé.
Életemet a Te Szent Karjaidra bízom,
Ments meg engem a gonosztól. Szabadíts meg és vigyél el engem védelmed biztos kikötőjébe, most és mindörökké. Ámen
.

 

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Fiam Egyházának keresztre feszítése során csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy Isten Szavát nyíltan hirdessék

2013. szeptember 25. szerda, 12:15

Gyermekem, Fiam Egyházának keresztre feszítése valóban elkezdődött és minden jel elkezdett láthatóvá válni. Mint ahogyan Fiamat Keresztre szegezték és csak egy Apostol maradt vele mindvégig, éppen úgy lesz most is, csak kevés földi apostola meri majd láttatni magát, amikor Krisztus földi Misztikus Testét kell védelmezni, miközben azt majd kifosztják, üldözik és aztán megsemmisítik.

Azok közül, akik hűséget esküdtek Fiamnak, csak nagyon kevesen látták a megkorbácsolását vagy kísérték Őt, amikor felkapaszkodott a Kálvária hegyére. Nekem csak négy hűséges tanítványom volt – unokatestvérem Mária, Márta, Mária Magdolna és János –, hogy támogassanak engem és segítsenek gyötrelmemben, miközben szemtanúja voltam Fiam szörnyű megkínzatásának. Sokan fogják követni Fiam utasításait, melyeket ezen Üzeneteken keresztül ad a világnak, de csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy Isten Szavát nyíltan hirdessék Fiam földi Egyházának keresztre feszítése során.

Jelenleg nagy az én bánatom, mert mindaz, amit a La Salette – i és a Fatimai jelenések során megjövendöltem, most fog kibontakozni előttetek, de sokan közületek vakok. Azoknak, akik legszentebb kegyhelyeimen órákat szenteltek Nekem, Hozzám kell jönniük, és kérniük kell Engem, Édesanyjukat, hogy megnyissam szemüket az Igazságra. Kérnetek kell Engem, hogy szenteljem szíveteket és lelketeket Fiamnak, különben ti is meg fogjátok Őt tagadni.

Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

2020.09.25. Szerző: | Üzenet | , , | Még nincs hozzászólás

Elküldtem most prófétáimat a világba. Csak háromféle módja van annak, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól. Üdvösség Anyja: Fiam Egyházának keresztre feszítése során csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy Isten Szavát nyíltan hirdessék. Azok közül, akik hűséget esküdtek Fiamnak, csak nagyon kevesen látták a megkorbácsolását vagy kísérték Őt, amikor felkapaszkodott a Kálvária hegyére. Nekem csak négy hűséges tanítványom volt – unokatestvérem Mária, Márta, Mária Magdolna és János –, hogy támogassanak engem és segítsenek gyötrelmemben, miközben szemtanúja voltam Fiam szörnyű megkínzatásának. Sokan fogják követni Fiam utasításait, melyeket ezen Üzeneteken keresztül ad a világnak, de csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy Isten Szavát nyíltan hirdessék Fiam földi Egyházának keresztre feszítése során.

2020.09.25. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás