Európai látnok által követvén

A bűnt addig lehet megbocsátani, ameddig éltek. A halál után már nem.

Bepillantás Keresztre feszítésem történetébe Szűz Mária: Hamarosan nagy változás fog elkezdődni a világban. A bűnt addig lehet megbocsátani, ameddig éltek. A halál után már nem. Isten, az Atya: Még ha városokat kell is elpusztítanom, hogy megállítsam a gonoszság terjedését, meg fogom azt tenni.

2020.09.26. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Bepillantás Keresztrefeszítésem történetébe

 

2011. szeptember 26., hétfő, 23:45
Drága szeretett leányom, ma este adtam neked az első bepillantást Keresztrefeszítésem történetébe, amely meglepett téged. Mégis, nagy jelentősége van annak, amit felfedtem előtted.
Sokan a langyos hívők közül, azt gondolják, mivel Én Isten Fia vagyok, hogy amikor Engem keresztre feszítettek, talán mégsem szenvedtem el azt a testi fájdalmat, amit egy ember elszenvedne. Azon a véleményen is vannak még, hogy Isteni állapotom miatt, semmi félelmem sem volt, azaz nem is lehetett volna, az által az erő által, amelyet Atyámtól kaptam.
A valóság egészen más volt. Nagyon egyedül éreztem magam és féltem. Számomra, a (Getszemáni) kertben eltöltött idő, emberi természetem miatt, borzasztó volt. Ne feledd, hogy testben jöttem hozzátok. Ugyanazt a fájdalmat és bánatot éreztem, mint minden más ember. Sok ember ezt nem érti meg.
Elhagyatottnak éreztem magam Örök Atyám által és bizonyos szempontból az apostolok ezt magától értetődőnek tartották, mert semmit sem tettek azért, hogy ebben a szörnyű órában megvigasztaljanak Engem.
Amikor hóhéraimmal álltam szemben, reszkettem a félelemtől és vádaskodásaikra alig tudtam válaszolni. Úgy éreztem magam, mint minden más ember, amikor egy erőszakos kivégzéssel kell szembe néznie. Méltóságom azonban megmaradt, tekintettel arra az áldozatra, amelyről tudtam, hogy ezt az emberiségért kell meghoznom. Tudom, hogy ellentmondásnak tűnik, mégis a szenvedésem alatt, a Szívemben, szeretetet és örömet éreztem. Mert tudtam, gyermekeim, hogy a halálom, az Örökkévalóságra fogja a lelketeket megmenteni. De most azt szeretném, ha megkérdeznétek magatoktól: kereszthalálom által, hányan menekülhetnének meg közületek? Ki szeretne megmenekülni, és ki érti valóban ennek a jelentőségét?
Mert halálom által, az emberek, most beléphetnek a Mennyországba. Vajon tudják – e, hogy, csak a saját elhatározásuk és a szabad akaratuk által valósulhat ez meg? Számotokra, az Istenbe, a Mennyei Atyába vetett hitetek előnyt kell, hogy élvezzen. Gyertek előbb Hozzám és Én, Hozzá viszlek benneteket. Kövessétek tanításaimat, melyeket a Szentírás által kaptatok. Szeressétek a felebarátaitokat. Maradjon a hitetek egyszerű. Tartsatok a hitetekről egy kiegyensúlyozott képet. Szeressetek Engem. Imádkozzatok Hozzám. Imádjatok Engem. Engedjétek meg Nekem, hogy gyengéd Szívemmel szeresselek benneteket, így Isteni Jelenlétem eláraszthatja értékes kis lelketeket. Én a tietek vagyok. Ti az enyéim vagytok. Ez ilyen egyszerű.
Minél többet imádkoztok, annál közelebb fogtok kerülni Hozzám és annál szorosabban fog összefonódni a szívetek, az Enyémmel.

Jézusotok,

Az emberiség Megváltója

 

Szűz Mária: Hamarosan nagy változások kezdődnek a világban

2012. szeptember 26. szerda; 16.40

Gyermekem, hamarosan nagy változások kezdődnek a világban.

Itt az idő, hogy az Üdvösség terve bevezetésre kerüljön minden nemzetet átívelően, az emberek szívében.

Oly sok ember fog megrendülni annak Igazságától, hogy honnan is származnak, és hogyan kell Isten Szemében megmenteniük magukat.

Isten gyermekei olyannyira felkészületlenek ezekre a nagy eseményekre. Isten – valamennyi Gyermeke iránti – Szeretete miatt kaptok figyelmeztetést.

Ha figyelmen kívül hagyjátok ezeket a figyelmeztető jeleket, a saját felelősségetekre, ha kinevetitek vagy kigúnyoljátok ezeket az Isteni Beavatkozásokat, melyek azért következnek be, hogy az emberek szívét Isten Szívéhez vigyék, akkor szenvedni fogtok.

Gyermekek, mindig legyetek éberek. A Mennybéli jelek és az Isteni Beavatkozás csodája napról napra közeledik.

Imádkozzatok, hogy megkapjátok a Kegyelmeket, hogy megnyissátok szíveteket, szeretett Fiam, Jézus Krisztus Nagy Irgalmasságára.

Minden út megnyílik Isten gyermekeinek visszacsalogatására, az Ő Szent Szívének menedékébe.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

A bűnt addig lehet megbocsátani, ameddig éltek. A halál után már nem.

 

2012. szeptember 26., szerda, 22:12

Drága szeretett leányom, megengedem neked ezt az intenzív fizikai szenvedést, hogy ma még több lélek megmenekülhessen. Ajánld fel ezt a fájdalmat azokért a kiválasztott lelkekért, akiknek megmentésében segítened kell Nekem. Ez a fájdalom nem fog sokáig tartani, de ha megkönnyebbülsz majd, tudnod kell, hogy sok lélek menekült meg a Pokol tűzétől, és most a Tisztítótűzben vannak, megtisztulásukra várva.

Mint ön-felajánlott lélek, el kell fogadnod, hogy Én megengedhetem számodra a szenvedés pillanatait, hogy segíts Isten gyermekei lelkének megmentésében. Egy nap majd találkozni fogsz ezekkel a lelkekkel, és akkor meg fogod érteni, hogy ez mennyi boldogságot hoz Atyámnak. Tudnod kell, hogy amikor szenvedsz, akkor Én is veled együtt szenvedek, hogy enyhítsem fájdalmadat. Te nem vagy egyedül. Amikor azt érzed, hogy nem tudsz lélegzetet venni, akkor ez ugyanaz a fulladás érzése, melyet azok a lelkek éreznek, akik a halál után a Pokol füstjével szembesülnek.

Bárcsak ismernék az emberek a halál utáni élet Igazságát. Miután a lélek elhagyja a testet, függetlenül attól, hogy a Kegyelem Állapotában van, vagy sem, akkor a Sátán, a csábítás erejével kínozza azt. Ő még akkor is azzal próbálkozik, hogy magához vonzza a lelkeket. Nagyon fontos az ima az ilyen lelkekért.

Én a lelkeket Világosságom felé vonzom. De csak azok tudnak ellenállni Irgalmasságom Fénye erejének, akik a Kegyelem Állapotában vannak. Ha nem tiszta a lelkük, akkor azt a Tisztítótűzben kell megtisztítani.

A tisztítótűzben, leányom, sok színt létezik, és az elkövetett bűnöktől függően a lélek eltelik a Szentlélek tisztító Tűzével.

A Tisztítótűz fájdalmas a lelkek számára, és azok, akiknek ott bizonyos időt el kell tölteniük, testi fájdalomként érzik azt, mintha még élők lennének.

Senki ne becsülje alá az áldozatokat, melyekre szükség van, hogy a lelkét olyan állapotban tartsa, mely méltó Atyám Királyságára.

Atyám minden gyermekét szereti, de a lelkeknek ki kell érdemelniük azt a jogot, hogy alkalmasak legyenek belépni Atyám Királyságába. Ahhoz, hogy méltók lehessenek, meg kell váltaniuk magukat az Én Szememben, ameddig még életben vannak. Nekik őszinte szívvel kell vezekelniük bűneikért.

A bűnös, még a halál időpontjában is igénybe veheti Nagy Irgalmasságomat, kérve Engem, hogy a bűneit bocsássam meg. Én megragadom majd őt és Karjaimba veszem. Majd elárasztom Irgalmasságommal, és azután kézen fogva vezetem be a Paradicsom Kapuján.

A bűnt addig lehet megbocsátani, ameddig éltek. A halál után már nem.

Jézusotok

 

 

Isten, az Atya: Még ha városokat kell is elpusztítanom, hogy megállítsam a gonoszság terjedését, meg fogom azt tenni

2013. szeptember 26. csütörtök, 17:55

Legdrágább leányom, Igazságosságom Keze lesújtott a világra, és meg fogom büntetni azokat, akik gyermekeim testében és lelkében kárt tesznek. Haragomtól félnetek kell, mint ahogy Irgalmamat is el kell fogadnotok.

Be fogok avatkozni nemzeteitekbe, hogy megállítsam a háborúk terjedését, és még ha városokat kell is elpusztítanom, hogy megállítsam a gonoszság terjedését, meg fogom azt tenni. Mivelhogy az ember gonoszsága vírusként terjed, ketté fogom vágni, és le fogom ütni azokat a (gonosz) lelkeket. Mennyire undorodom az abortusz, a háború, a gyilkosság gonosz bűnétől és azok félrevezetésétől, akik elősegítik a bűn terjedését. Ezért nekik most meg kell fizetniük.

A politikai tisztségekben lévők, akik az abortusz könnyű elérhetőségét irányítják, lesznek az elsők, akik meg lesznek büntetve. Most csak várjatok, és látni fogjátok, hogy ők hogyan fognak szenvedni azokért a kegyetlenségekért, amelyekért a Színem előtt szemet hunynak. Azok a csoportok, amelyek az abortusz által a világ megtizedelését tervezik, kínszenvedve fognak a Kezem által meghalni. Végre igazságszolgáltatásban lesz részük, és többé nem fogom nekik megengedni, hogy ilyen gonoszságot okozzanak gyermekeimnek. Azon arrogáns kijelentésük, hogy ők az emberiség érdekében cselekednek, el lesz hallgattatva, mert ők saját magukat vágták el Tőlem, és most már kevés idejük maradt arra, hogy tisztára mossák a lelküket.

Azoknak, akiknek a tanítás felelőssége adatott, hogy gyermekeimet az Evangélium Igazságára tanítsák, be kell tartaniuk Ígéretüket. Én fel foglak emelni benneteket, amikor az Igazságot mondjátok, de a mélységbe foglak dobni titeket, ha a Szent Eukarisztiát megszentségtelenítitek. És míg a hazugok az Igazság megváltoztatásának szükségességéről fognak meggyőzni benneteket és üldözni fognak titeket, az, amit az egész Földre fogok vetni, a sötétségtől is rosszabb lesz. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, de senki sem fog meghallani benneteket. Többé már nem fogtok látni és hallani semmit, de érezni fogjátok azok fájdalmát, akiket elpusztítottatok a hitehagyás által, amelyet addig szítottatok, amíg az be nem burkolta azon felszentelt szolgák lelkét, akiket kioktattatok.

Féljétek Haragomat, mert az hirtelen fog leszállni rátok, és akkor már túl késő lesz számotokra. Ti nem fogjátok soha meglátni az Arcomat. Ezt az utolsó figyelmeztetést azoknak a vezetőknek adom, akik földi Egyházamat irányítják.

Amennyiben nem véditek meg Isten Szavát, illetve nem támogatjátok a Szent Eukarisztia fennmaradását, akkor ennek halál és kétségbeesés lesz a következménye. Nem fogok időt hagyni nektek, hogy elpusztítsátok az ellenségeim által kijelölt lelkeket.

Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten

2020.09.26. Szerző: | Üzenet | , , | Még nincs hozzászólás