Európai látnok által követvén

A kétségek megerősítik a szereteteteket Irántam.
A jövendőmondás nem Tőlem származik. Isten Anyja: Meg volt jövendölve gyermekem, hogy ebben az időben, melyben most éltek, az emberiség szíve meg fog keményedni. Négy hatalmas birodalom fog megjelenni, mint fő forrás, ahonnan a háborúkat fogják irányítani. Egyiptom és Szíria egy hatalmi harcba fog keveredni, ami Izraelre is kihatással lesz. A zsidóknak sok ellensége van. Minden háború, mely célpontba veszi és magával ragadja ezt a két országot, egy végső csatát fog eredményezni, melybe Izrael is bele fog keveredni, és a legrosszabb népirtást fogják elszenvedni a Második Világháború óta. Sokan a valótlanságok elfogadásával fognak elárulni Engem. Erőm most ki fog áradni a hívők szívébe a Szentlélek Ereje által, mivel ők egyfajta nyugalmat fognak érezni a nagy hitehagyás ellenére, amelyet már kezdenek az Egyházban megtapasztalni.

Én ezen megpróbáltatások ideje alatt, szeretett Atyám Hatalma és Dicsősége által, nagy erőt és bátorságot fogok adni nektek, gyöngéden szeretett tanítványaim. Ti, a Keresztes Imahadjárat imái által megkapjátok ezeket az Ajándékokat, mert ezek nélkül lehetetlennek találnátok, hogy ellenálljatok az előttetek álló vallási üldöztetésnek. Azért kaptátok ezeket az Ajándékokat, hogy másokat is megmenthessetek, akik el fogják utasítani Mennyei Hívásomat, és akik ártatlanul az oroszlán barlangjába fognak sétálni, ahol elszabadul majd a Pokol. Ha ők egyszer a sötétség barlangjába kerültek, akkor a pogány rituálékba rohannak. A lelkük meg fog nyílni a gonosz szellem előtt, és nagyon rövid időn belül vakok lesznek az Igazságra, a kezdetek óta lefektetett Isten Szent Szavára. Isten az ember iránti Szeretetét a családi egység által őrzi meg Isten az ember iránti Szeretetét a családi egység által őrzi meg, mert Szeretete csak ilyen körülmények között tud természetes módon növekedni. Isten, amikor megteremtette Ádámot és Évát, akkor Ő egy saját családra vágyott, amelyet mindennel elhalmozhat. A Sátán minden befolyását be fogja vetni – amire csak képes – az emberek megfertőzésére, hogy azok minden okot meg tudjanak indokolni a család egységének a felbontására. Ő gátolni fogja a családok alapítását, és mivelhogy Isten Akarata a családok újraegyesítése, azt is megpróbálja megállítani.

2020.09.21. - Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Még nincs hozzászólás

Szólj hozzá!

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.