Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

A Tisztítótűz nem egy olyan hely, ahova, ha bementek, elégedettek kell, hogy legyetek

2011. október 7., péntek, 21:45

Drága szeretett leányom, azért küldök ilyen sok üzenetet gyermekeimnek, hogy segítsen a lelkük felkészítésében, mert ez eddig nem volt számukra lehetséges.

Sok gyermekem még nem olvasta a Szent Bibliát sem, de még a Tanításaimat sem ismerik.

Szent szolgálóim, több időt fordítanak arra, hogy Tanításaimnak arra a részére összpontosítsanak, amelyikben Én, arra kérlek benneteket, hogy szeressétek felebarátaitokat, ami jó dolog. Arról azonban nincs szó, hogy milyen következményekkel kell szembesülniük, ha az Atyát elutasítanák. Miért tagadják szent szolgáim a Pokol létezését és miért festenek a Tisztítótűzről rózsaszínű képet?
Gyermekeimnek sok jó dolgot tanítottak az Egyházról, amelyek Isten Dicsőségét, a Mindenható Atyáét hirdetik. Sajnos, a Tisztítótűz és a pokol létezését annyira leértékelik, hogy gyermekeim már azok létezésének tudatával is megelégszenek.
Gyermekeimet a Sátán létezésével is félrevezetik. Sok felszentelt szolgám még a sátán létezését is tagadja. Oh, milyen butaság az, hogy azt kell elhinniük (gyermekeimnek), hogy meg kell erősíteniük a hitüket, de anélkül, hogy ismernék, vagy megértenék a valódi igazságot a Sátán hatalmáról.
Szent szolgáim irányításának hiánya azt eredményezte, hogy a gonosz annyira kivirágzott a világban, melyet csak az ima által lehetett volna megakadályozni. Szent szolgáim vaksága miatt, a Sátánnak meg lett engedve, hogy egy bizonyos időre, ezen a földön, szabadon mozoghasson. Ha gyermekeim tisztában lettek volna azzal a pusztítással, amelyet a Sátán okozott, akkor sokkal erősebb lett volna az imájuk, és ez által a Sátán befolyása is gyengébb lett volna.

A Tisztítótűz létezése

A Tisztítótűz létezését félreértik. Sokan azt hiszik, hogy ez, egyszerűen csak egy tisztulási folyamatnak a várakozási ideje, még mielőtt a lélek a Mennyországba bemehetne, mivel ezek a lelkek a haláluk időpontjában, lehet, hogy nincsenek kegyelmi állapotban. Gyermekeim, a Tisztítótűzben több szint létezik. Ott minden lélek, a sötétség égő érzését éli át, mely annál erősebb, minél lejjebbi szinten van. Ez azt jelenti, hogy azok a lelkek szenvedik el a legerősebb égő szenvedést, akik épp, hogy elkerülték azt, hogy a pokolra jussanak. Annak ellenére, hogy a Tisztítótűzből minden lélek végül is Atyám birodalmába kerül, ez mégsem olyan hely, ahová, ha gyermekeim bemennek, elégedetteknek kellene lenniük. Ezért a bűnt le kell győznötök és olyan gyakran, ahogyan lehetséges, keresnetek kell a megbocsátást (gyónást), hogy a kegyelmi állapotban maradhassatok. Emiatt mindig be kell tartanotok a Tízparancsolatot. Imádkoznotok kell a Tisztítótűzben szenvedő lelkekért, mert imáitok nélkül, ők, az Utolsó Ítélet napja előtt nem is jutnának be a Mennyország Királyságába.

Most itt az ideje, gyermekeim, hogy szembenézzetek az igazsággal.

Imádkozzatok azért a kegyelemért, amelyre szükségetek van, hogy mentesek legyetek minden bűntől, úgy, hogy a Mennyországba bemehessetek. Minden nap legyetek készen, mert ti nem ismeritek a már létező és rátok váró terveket. Azért adom nektek ezt az üzenetet, hogy az igazság tiszta legyen előtettek. Ezeket a fontos üzeneteket (a Tisztítótűzről és a pokolról) az évtizedek során, nem mutatták be egyértelműen nektek. Nagyon fontos, hogy jól legyetek felkészülve.
Ha mindennap, délután 3 órakor, elimádkozzátok az Irgalmasság Rózsafüzérét, akkor halálotok pillanatában közbe fogok értetetek lépni és Irgalmasságomat megmutatom nektek, függetlenül attól, hogy milyen nagy bűnösök lennétek. Ezeket azért mondom nektek, mert szeretlek benneteket, nem azért, hogy megijesszelek benneteket, hanem mert családjaitok számára a való igazságot kell, hogy hirdessétek.
Ma, az Én Szavam, egyszerűen csak egy emlékeztetés az Igazságra, amelyet a tolerancia maszkja mögött megvontak tőletek. Ez hasonlít egy kicsit ahhoz a szülőhöz, aki elkényezteti gyermekét, mert annyira szereti őt. Amikor a szülő túl táplálja gyermekét, akkor a gyermek egészsége kárt szenved. De a szülő továbbra is eteti a gyermeket, amelyet a gyermek már megszokott a félreértett szeretet miatt. Ez a gyermek, romló egészségi állapotához vezethet. Ez a gyermek tudatlan azzal szemben, hogy melyek az egészséges élelmiszerek, mert ő ezekről semmit sem tud. Ezt sohasem mondták el neki.
Menjetek most és mondjátok el testvéreiteknek az Igazságot a Pokolról és a Tisztítótűzről, még mielőtt túl késő lenne. Mert ha ezt nem ti teszitek meg, akkor senki sem fogja megtenni.

A ti Tanítótok és Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus

 

Szűz Mária: Vérkönnyeket sírok értük és nehéz a szívem

2012. október 7., vasárnap, 11:00

Gyermekem, kérlek, imádkozz elveszett gyermekeimért, kiknek száma naponta növekszik. Ők nem hisznek, nem is tudnak hinni Fiamban és más útra térnek.

Vérkönnyeket sírok értük és nehéz a szívem. Mennyire elveszettek és mennyire üresnek érzik magukat.

Imádkozom, hogy Isten, Irgalmasságában hamarosan megnyissa szívüket.

A Nagyfigyelmeztetés közel van gyermekem. Gyermekeimnek fel kell készülniük. Azok, akik kerülik ezeket a Szent Üzeneteket – Fiamtól, és az Örök Atyámtól –, felelni fognak Isten előtt.

Sokan kárt okoztak ennek a Küldetésnek, és arra biztatták a lelkeket, hogy elforduljanak. Azóta sok ilyen lélek halt meg halálos bűnben. Amennyiben elfogadták volna az emberiségnek adott Keresztes Imahadjárat imáit, megmenekülhettek volna.

Azoknak, akik nem fogadják el ezeket az Üzeneteket, nem muszáj együttműködniük a gonosszal, hogy Isten Szavát aláássák. Nektek imádkoznotok kell a szükséges segítségért, hogy magatokat megtaláljátok a békét.

Meg volt jövendölve, hogy a végidők prófétáját nem fogják elfogadni, bár sok megtérés történt Isten Szavának terjesztése által.

A ti felelősségetek lesz az, ha visszautasítjátok azt a segítséget, melyet ebben az időben a Mennyországból küldenek, hogy segítsen megmenteni a lelkeket.

Ne bántsátok meg Fiamat azáltal, hogy nem hallgatjátok meg. Elfordíthatjátok fületeket, amikor már elolvastátok ezeket az égi Üzeneteket, de először meg kell, hogy hallgassátok.

A szabad akaratotok azt jelenti, hogy választhattok, melyik úton szeretnétek járni.

A szabad akaratotok nem azt jelenti, hogy jogotok van szándékosan káromkodni a Szentlélek ellen.

Amikor a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik elteltek majd az Igazság Világosságával.

A lelketek megvilágosodik, és látni fogjátok milyen jó és rossz cselekedeteket követtetek el egész életetek során. Abban az állapotban, közületek sokan üdvözölni fogják Isten Szeretetét. Sajnos sokan túl makacsok lesznek ahhoz, hogy elfogadják rossz cselekedetüket. Ők félre lesznek dobva és rettenetesen fognak szenvedni.

Legyetek felkészültek minden időben. Rövid az idő.

Szeretett Édesanyátok,
Isten Anyja
Az Üdvösség Anyja

 

2020.10.07. Szerző: | Üzenet | , | Még nincs hozzászólás

A Tisztítótűz nem egy olyan hely, ahova, ha bementek, elégedettek kell, hogy legyetek. Sok gyermekem még nem olvasta a Szent Bibliát sem, de még a Tanításaimat sem ismerik. Szűz Mária: Vérkönnyeket sírok értük és nehéz a szívem.

2020.10.07. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás