Európai látnok által követvén

Az Én hírnökeim veletek vannak, hogy felkészíthessétek lelketeket. A sátán emberei nem fognak győzni. Minden akadály útjukba lesz állítva Atyám keze által. Hamarosan nem lesz bűn többé. A bűn ostora a múlté lesz. Én senkinek sem adtam felhatalmazást arra, hogy másokat elítéljen, hogy másokról rosszat mondjon, vagy becsmérelje egy másik lélek lelkiségét. Minden taktika, minden cselekedet, és minden szóbeli támadás egy mély és maradandó gyűlölettel lesz tarkítva azokkal a lelkekkel szemben, akiket ők támadni fognak. Támadásaiknak, mindig az lesz a következménye mintha gyomron rúgtak volna benneteket, áldozataikat – ez egy klasszikus sátáni támadás. Amikor gyűlölettel a szívetekben mások felett ítélkeztek az Én Szent Nevemben, akkor Én is meg foglak benneteket ítélni, tetteitek szerint. Amikor fájdalmat okoztok Isten egy másik gyermekének, és kijelentitek nekik azt, hogy ők gonoszak lennének, akkor ti is mint gonoszak lesztek megítélve az Én Szememben. Szemet szemért – ez lesz a ti büntetésetek. Amikor megtagadtok Engem, és azt állítjátok, hogy Szent Szavam a gonosz szájából való, akkor megpecsételtétek a sorsotokat, és soha nem fogjátok meglátni az Arcomat. Nem lesz Irgalom a számotokra, mert Ellenem káromkodtatok.

Figyelmeztetésem azok számára, akik elárulnak Engem, a következő: Harcoljatok csak Ellenem, de soha nem fogtok győzni. Az Én Hatalmam Mindenható. Senki nem fog valaha is legyőzni Engem. Mégis sokan össze fogják törni a Szívemet, amikor megpróbálnak versenyezni Velem, azt állítván magukról, hogy nagyobbak, mint Én, és azt mondják, hogy nagyobb tudással rendelkeznek, mint Én. Távozzatok Tőlem, ti hálátlan férfiak és nők –istenkáromlásotok bűnei soha nem lesznek elfelejtve. Félreértés ne essék, az eutanázia egy iszonyatos cselekedet az Én Szememben, és súlyos következményeket von maga után azok számára, akik részt vesznek az ilyen cselekményekben.

Megölni egy másik lelket, halálos bűn, és ez vonatkozik minden lélekre kezdve annak fogantatásától, egészen földi élete utolsó napjáig. Isten 5. Parancsolatát szegik meg.

Jelenleg egy olyan terv van kibontakozóban, amellyel milliókat ösztönöznek arra, hogy megrövidítsék az emberi életet – úgy a test, mint a lélek életét. Amennyiben egy ilyen cselekedet készséges résztvevőivé váltok, mely beszennyezi az emberi élet sérthetetlenségét, nem lesz életetek – főleg nem Örök Életetek-, és az üdvösség nem lehet, és nem is lesz a tietek.

2020.11.03. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Az Én Hírnökeim most veletek vannak, hogy felkészítsék lelketeket

2011. november 3. csütörtök, 21.00
Szeretett leányom, a megjövendölt próféciák kezdenek majd ismertté válni, és az egész világ nyomon fogja majd követni azokat, hogy senki se legyen képes majd figyelmen kívül hagyni.
Oly sok Gyermekem nem ismeri az Én Atyám Könyvének, a Legszentebb Bibliának a tartalmát. Csekély tisztelet övezi János Könyvét (a Jelenések Könyvét), amelyben megadattak a végidők részletei az egész világnak. Ez az idő most eljött. Készüljetek fel mindannyian.
Az igazság, melyet a Jelenések Könyve tartalmaz, nem más, mint maga az igazság. Felismeritek a jeleket? A világban lévő zűrzavar kegyetlen ütemben eszkalálódik (erősödik, fokozódik) tovább. Pénzügyi rendszeretek egy globális csoport fenyegetettsége alatt áll, amely nem csak a pénzeteket, de a lelketeket is el akarja lopni.

Az ember gonoszsága nyilvánvaló, de többségében rejtve marad. Az Én hírnökeim most veletek vannak gyermekeim, hogy segítsenek felkészíteni lelketeket. Akár felismeritek bennük azt, kik ők valójában, akár nem, az ő lelkükben uralkodó Szentlélek terjeszteni fogja a megtéréseket.
Azok, akik meghiúsítják azon Kísérleteimet, hogy kommunikáljak veletek, hamarosan meg fogják érteni az igazságot. Akkor Gyermekeim egyesülni fognak ez ellen a gonosz, sátán vezette hadsereg ellen. Ők nem fognak győzni. Az Én Örök Atyám keze minden akadályt eléjük gördít. Az Ő irgalma oly végtelen, hogy Hatalmát fel fogja használni gyermekei megvédésére, és el fogja pusztítani azokat, akik ragaszkodnak a csaló útjának követéséhez.
Bármilyen nézeteket is vallotok a felől, hogy vajon most Én szólok hozzátok, vagy sem, ennek nem lesz jelentősége. Csak a Belém, és szeretett Atyámba, a Magasságos Istenbe vetett hitetek fog számítani végül.

 

Az imádkozás a legsürgetőbb gyermekek, bárhol is vagytok, bármilyen is a vallásotok, bármilyen nézeteket is vallotok. Fogjatok össze és imádkozzatok a Szentlélekhez világosságért ebben az időben. A sátán megpróbál benneteket ellenem, szeretett Megváltótok ellen fordítani. Ne hallgassatok a kétségekre és a félelemre, melyet ő (a sátán) ültet a szívetekbe. Hazugságokat fog felhasználni, hogy megakadályozzon Engem abban, hogy Isteni Fényemmel árasszam el lelketeket. Az Én irántatok érzett szeretetem annyira erős gyermekeim, hogy nem számít, hogyan utasítotok el Engem, vagy hogyan fordítotok hátat Nekem, Én továbbra is hívni foglak benneteket. A Szentlélek ereje által fogom ezt tenni. Ezért az ajándékért a következő imát kell mondanotok:
„ Ó Jézusom, boríts be engem drága véreddel és tölts el engem a Szentlélekkel, hogy meg tudjam különböztetni, vajon ezek a szavak Tőled valók-e. Tégy engem alázatos lelkűvé. Fogadd el kéréseimet irgalommal, és nyisd meg szívem az igazságra.”
Én válaszolni fogok a legmegátalkodottabb lelkeknek (is), ha ezt az imát mondják.
Adjatok Nekem esélyt arra, hogy közelebb hozzalak benneteket Magamhoz, hogy így minél több Gyermekemet egyesíthessem a Nagyfigyelmeztetés előtt.
Ne feledjétek, az Én irántatok érzett szeretetem sosem szűnik meg, nem számít, mennyire talál süket fülekre az Én sürgős felhívásom az egységre.
Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 

Hamarosan nem lesz bűn többé. A bűn ostora a múlté lesz

2012. november 3., szombat, 19:00

Drága szeretett leányom, amikor a lelkek távol kerülnek Tőlem, és amikor engednek a bűnnek, nem szabad félniük Tőlem.

Amint vétkeztek, szeretett Követőim, azonnal forduljatok Hozzám.

Sohase szégyelljétek magatokat, és ne jöjjetek zavarba attól, hogy Hozzám fussatok, amikor vétkeztek. Ez az egyetlen módja annak, hogy erőt kaphassatok, és újra Velem járjatok.

Ha nem fordultok Hozzám, és helyette kerültök Engem, akkor egyre gyengébbek lesztek, és engedni fogtok a gonosz által naponta elétek helyezett kísértésnek.

A bűn egy olyan dolog, mellyel minden ember születik. Az eredeti bűnt a Keresztség Szentsége által kell megsemmisíteni. A lelkek még azután is kísértve lesznek, egészen addig, ameddig az emberiség a Sátán uralma alatt fog állni.

A bűntől megszabadulni egyszerű. Először is tudni fogjátok a szívetekben, amikor bűnt követtetek el. Sok ember a világban elhessegeti a bűnt magától, mintha ennek nem is lenne jelentősége. Mégis, ha az emberek nyíltan beismernék, hogy hogyan érzik magukat miután vétkeztek, akkor felfedeznék, hogy a belső békéjük kettészakadt.

A bűnt a legtöbb ember érzékeli, egészen addig, míg végül annyira elsötétednek, hogy csak a bűn fog megfelelni vágyaiknak. Ezért kell minden alkalommal, amikor vétkeztek, Isten megbocsátását keresnetek. Ha nem teszitek, akkor a bűn el fog üszkösödni bennetek, és akkor sokkal nehezebbnek találjátok majd, hogy ellenálljatok a kísértésnek.

Amikor bűnbánatot éreztek a szívetekben, hívjatok Engem, szeretett Jézusotokat, hogy segítsek nektek.

Nincs olyan bűn, amit nem lehet megbocsátani, kivéve a Szentlélek elleni káromlást. Hívjatok mindig Engem, hogy támogassalak benneteket, nem számít, mennyire szégyellitek magatokat a bűn miatt, melyet elkövetettek.

Szívem eléri Isten minden gyermekét. Ti vagytok az Ő drága teremtményei és Ő szeret mindnyájatokat, bűneitek ellenére is. Küzdjétek le a bűnt azáltal, hogy minden egyes alkalommal, amikor vétkeztek, a jóvátételt keresitek.

Hamarosan nem lesz bűn többé. A bűn ostora a múlté lesz.

 

Jézusotok

 

Én senkinek sem adtam felhatalmazást arra, hogy másokat elítéljen, hogy másokról rosszat mondjon, vagy becsmérelje egy másik lélek lelkiségét

2013. november 3. 19:07

Drága szeretett leányom, a sátáni támadást onnan lehet felismerni, hogy meg kell figyelni, hogy hogyan viselkednek azok a lelkek, akiket a gonosz megfertőzött. Ezek sohasem lesznek nyugodtak. Ehelyett vad nyugtalansággal trágár dolgokat fognak kiabálni, hazudni és dühösen fognak ordítozni kiszemeltjeikre. A Sátán és démonai máris szörnyen dühösek, és mindenkit meg fognak támadni, bárkit, aki ezekben az időkben utjaikba kerül, Isten Igéjét hirdetvén.

Azok a lelkek lesznek az elsők a sorban, akik megtámadják Maradék Hadseregem vezetőit, akik tele vannak ördögi tulajdonságokkal, mint a büszkeség, a gőg és a saját tökéletlen emberi intelligencia túlzott tisztelete. Minden taktika, minden cselekedet, és minden szóbeli támadás egy mély és maradandó gyűlölettel lesz tarkítva azokkal a lelkekkel szemben, akiket ők támadni fognak. Támadásaiknak, mindig az lesz a következménye mintha gyomron rúgtak volna benneteket, áldozataikat – ez egy klasszikus sátáni támadás.

Amikor az ellenetek felhozott rágalmaknak, hamis vádaknak és becsületsértéseknek vagytok tanúi, szeretett követőim, akkor tudni fogjátok, hogy ezek soha nem jöhetnek Tőlem, Jézusotoktól. Én senkinek sem adtam felhatalmazást arra, hogy másokat elítéljen, hogy másokról rosszat mondjon, vagy Isten szemében becsmérelje egy másik lélek lelkiségét. Csak egyedül Én, Jézus Krisztus mondhatok ítéletet az ember felett a bűneiért. Senki más nem kapta meg ezt a jogot, mert az a jog egyedül csak Engem illet.

Amikor gyűlölettel a szívetekben mások felett ítélkeztek az Én Szent Nevemben, akkor Én is meg foglak benneteket ítélni, tetteitek szerint. Amikor fájdalmat okoztok Isten egy másik gyermekének, és kijelentitek nekik azt, hogy ők gonoszak lennének, akkor ti is mint gonoszak lesztek megítélve az Én Szememben. Szemet szemért – ez lesz a ti büntetésetek. Lehet, úgy gondoljátok, hogy jogosan becsméreltek más lelket az Én Nevemben, de ehelyett ti ellenség vagytok az Én Szememben. Azok, akik önmagukat felmagasztalják Előttem, azt állítván, hogy a lelki dolgokról való emberi tudásuk kiválóbbá teszi őket, akkor nekik tudniuk kell, hogy ők semmivé válnak. Amikor megtagadtok Engem, és azt állítjátok, hogy Szent Szavam a gonosz szájából való, akkor megpecsételtétek a sorsotokat, és soha nem fogjátok meglátni az Arcomat. Nem lesz Irgalom a számotokra, mert Ellenem káromkodtatok.

Figyelmeztetésem azok számára, akik elárulnak Engem, a következő: Harcoljatok csak Ellenem, de soha nem fogtok győzni. Az Én Hatalmam Mindenható. Senki nem fog valaha is legyőzni Engem. Mégis sokan össze fogják törni a Szívemet, amikor megpróbálnak versenyezni Velem, azt állítván magukról, hogy nagyobbak, mint Én, és azt mondják, hogy nagyobb tudással rendelkeznek, mint Én. Távozzatok Tőlem, ti hálátlan férfiak és nők –istenkáromlásotok bűnei soha nem lesznek elfelejtve.

Jézus Krisztus

Az Emberiség Üdvözítője

 

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti)Crusade of Prayers ; ArabulLitany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; FranciáulCroisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ;Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; SzlovénülLitany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; VietülCrusade of Prayers (vietnamese)

 

Az eutanázia egy iszonyatos cselekmény az Én Szememben

2014. november 3. hétfő, 23:50

Drága szeretett leányom, az eutanázia halálos bűn, és az megbocsáthatatlan. Aki bármilyen okból kifolyólag segítséget nyújt, részt vesz, vagy döntést hoz egy férfi vagy egy nő életének a kioltásában, súlyos bűnt követ el Isten Szemében.

A legnagyobb bűnök egyike kioltani egy életet, s aztán azt állítani, hogy bármelyik ember szándékosan tervezett halála egy jó dolog. Az Isten ellen gondosan megtervezett megannyi cselekedetek közül az eutanázia bűne az, amelyet szándékosan tárnak most a világ elé, arra ösztönözvén az embereket, hogy vétkezzenek Isten ellen. Félreértés ne essék, az eutanázia egy iszonyatos cselekedet az Én Szememben, és súlyos következményeket von maga után azok számára, akik részt vesznek az ilyen cselekményekben.

Megölni egy másik lelket, halálos bűn, és ez vonatkozik minden lélekre kezdve annak fogantatásától, egészen földi élete utolsó napjáig. Semmi sem igazolhatja az emberi élet kioltását, amikor azt teljes tudattal követik el, hogy a halál egy meghatározott időpontban következzék be. Egy élő léleknek okozott halál tagadja Isten létezését. Amikor azok, akik ilyen cselekedetekkel vétkeznek, és ugyanakkor elfogadják Isten Létezését, akkor ezzel a cselekedetükkel Isten 5. Parancsolatát szegik meg.

Jelenleg egy olyan terv van kibontakozóban, amellyel milliókat ösztönöznek arra, hogy megrövidítsék az emberi életet – úgy a test, mint a lélek életét. Amennyiben egy ilyen cselekedet készséges résztvevőivé váltok, mely beszennyezi az emberi élet sérthetetlenségét, nem lesz életetek – főleg nem Örök Életetek-, és az üdvösség nem lehet, és nem is lesz a tietek.

Jézusotok

2020.11.03. Szerző: | Üzenet | , , , | Még nincs hozzászólás

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Szűz Mária: Itt az idő, hogy Fiam átadja Isteni Irgalmasságának ajándékát

 


2011. november 2. szerda, 10.40
Gyermekem, az idő egyre közeledik, hogy Fiam átadja Isteni Irgalmasságának ajándékát. Mint ahogyan neked is koncentrálnod kell küldetésedre, hogy mentsd a lelkeket. Nem engedheted meg, hogy bármi is megzavarjon és elvonja figyelmed a legfontosabb feladatról, a megtérés terjesztéséről.
A Menny örvendezik, amint ez az Isteni Ajándék hamarosan bemutatásra kerül, tiszta szeretettel, melyet Fiam tartogat szívében minden lélek számára. Gyermekem, amint ez a munka egyre intenzívebbé válik, a gonosz továbbra is gyötörni fog téged, különböző embereken keresztül, minden lehetőséget megragadva. Arra kaptál utasítást, hogy maradj csendben, és kizárólag Fiamra összpontosíts.
Te vagy Gyermekem a kiválasztott, hogy nagy részletességgel közvetítsd Fiam kívánságát, hogy beszéljen az emberiséghez ezekben az időkben. Légy bátor és légy elszánt erre a Szent Küldetésre, mely sikerrel fog járni. Ez régóta meg van jövendölve, és te minden iránymutatást megkaptál az Égiektől. A szentek vezetnek téged, mivel teljes számban összegyűltek, hogy biztosítsák, hogy ez a küldetés ne hiúsuljon majd meg. Senki sem hiúsíthatja meg. Abba kell hagynod az aggódást, mikor a dolgok reménytelennek tűnnek, mert a csalárdsággal fogsz szembesülni a csaló munkálkodása során.
Én, szeretett Édesanyád, mindig veled együtt dolgozom. Nekem köszönhető, hogy fel lettél készítve arra, hogy Drága Fiam elé járulj. A kapott kegyelmek lehetővé tették, hogy lelked megtisztuljon, így alkalmassá váltál az emberiség Megváltójának végzett munkára.
Drága Fiam által kerültél a Szentháromság elé. Ez az egyik legfontosabb küldetés, mióta Fiam elküldetett a világ bűntől való megváltására.
Soha ne engedd meg magadnak, hogy eltérj ettől a küldetéstől. Annak a kísértésnek sem engedhetsz, hogy feladd. Imádkozz hozzám, Édesanyádhoz, mindig, a védelemért.

 

Szeretett Édesanyád
A Mennyország Királynéja

Az Irgalom Édesanyja

 

Az időjárás szokatlan jeleket kezd el majd mutatni

 


2011. november 2. szerda, 19.40

Drága, szeretett leányom, az időjárás szokatlan jeleket kezd el majd mutatni, amint a föld egy új állásba mozdul, az Isteni Irgalmasságom Cselekedetére való felkészülés során, amikor eljövök mindannyiatokat még egyszer megmenteni.
A gyűlölet egyre intenzívebbé válik minden nemzeten belül. Elégedetlenség érezhető mindenhol. Az egymás iránti szeretet gyenge, miközben az önszeretet nemcsak hogy megengedett, hanem alapvető fontosságúnak tartják ahhoz, hogy valaki elfogadott legyen a mai világban.
Én el fogom törölni a föld színéről a gyűlöletet. Össze fogom zúzni az emberiség tervét, mellyel felebarátját akarja rettegésben tartani. Ki fogom törölni a lelketekben lévő arroganciát. Minden bűnt fel fogok tárni előttetek, úgy, ahogyan az az Én szememben, nyers rútságában megmutatkozik.
Miért kell oly sok kedves szívű léleknek manapság hátat fordítania az Én régi tanításaimnak? Miért most? Mi történik Isten, az Atya szeretetével, mely az ő szemükben szégyenletessé kezd válni? Megmondom nektek. Ez azért van, mert oly sok Gyermekem került tévútra a világ élvezetei által. Habár most sokat birtokolnak az általuk hajszolt anyagi javak közül, de ők továbbra is elutasítanak Engem. Az emberek lelke a sötétség oly sűrű felhőjével lett beborítva, hogy időbe fog telni, míg az Én fényem keresztülragyogja és áthatja lelküket.
A keserű szomorúság könnyeit hullatom ezekért az elveszett lelkekért, akik kétségbeesetten sóvárognak az üdvösség békéje után. Egyszerűen nem veszik észre, hogy egyedül Én hozhatom el ezt a békét megfáradt szívükbe.
Ó, mily régóta el van feledve az Én szeretetem. Én csak egy jelentéktelen gondolatfoszlány vagyok a számukra. Ők elméjük és szívük békéjét akarják, de nem fogják Tőlem kérni ezt. Csak ha kérik, akkor tudok válaszolni. Hát nem tudják ezt?
Ti, akik szerettek Engem, de gyűlölitek felebarátotokat vagy nehezteltek rá, nektek is szükségetek van az Én segítségemre. Nem akarom a hűségeteket, ha nem bántok másokkal szeretetteljesen. Ha bármilyen okból megbántjátok felebarátotokat, akkor Engem bántotok meg. Mindegy, hogyan igazoljátok cselekedeteiteket, tudnotok kell a következőt. Én érzem azok fájdalmát, akiket megsértetek. Amikor így bántotok meg Engem, nem tudtok igaz, szívből jövő szeretetet mutatni Felém.
Tanuljatok ebből. Törekedjetek alázatosságra mindenben, mielőtt Elém jöttök Szent Akaratom iránti hűségetekről esküt tenni. Ily módon tisztalelkűek lesztek, és alkalmasak arra, hogy belépjetek Királyságomba.
Ti, Gyermekeim, nagyon szerencsések vagytok, mert közületek milliók fognak Új Paradicsomom részévé válni. Ez az idő miatt van, melyben éltek. Sokan közületek gyermekeim most megmenekülhettek, oly módon, mely az előző generációknak nem adatott meg.
Fogadjátok örömmel ezt a hírt és éljetek a lehetőséggel, hogy nyitott és bűnbánó szívvel fogadjátok el az Én Isteni Irgalmasságom, míg tehetitek.
A ti Megváltó Jézus Krisztusotok

 

Szűz Mária: Térjetek meg és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket Nagy Irgalmassága felé

2012. november 2. péntek, 14:00

Gyermekem, az a sötétség, mely a világra ereszkedik számos módon lesz látható.

A bevezetett törvények, melyek megosztják családjaitokat, a gonosz befolyásáról tanúskodnak, melyet kormányotokra gyakorol.

Azok a törvények, melyeket az abortusz jóváhagyására vezetnek be, kettészakítja Atyám Szívét. Senkinek sincs joga beavatkozni Isten Teremtésébe, mégis az emberiség nap mint nap ezt teszi, minden szégyen és bűntudat nélkül.

Gyermekem, nektek kitartóan kell imádkoznotok az emberiség megmentéséért, mert az nagyon hamar két részre fog oszlani: azokra, akik hűségesek Isten iránt, és azokra, akik elutasítják Őt. Testvér a testvértől lesz elválasztva, a szomszédok megoszlanak, és a családok két részre szakadnak. Ez az idő meg volt jövendölve.

Annak biztosítására, hogy Isten annyi lelket menthessen meg, amennyi csak lehetséges, sok lehetőséget fog adni nekik, hogy visszatérjenek Hozzá.

Imádkozzatok most családotokért, barátaitokért, szomszédjaitokért, mielőtt még a végső szakadás kialakulna. Ezután, Fiam Második Eljövetelének napja már közel lesz.

Ti, gyermekeim, annyira össze vagytok zavarodva. Ezt az összezavarodottságot és az ürességet az Istenbe vetett hit hiánya okozza. Egyetlen lélek sem képes fennmaradni anélkül, hogy Isten Szeretete ne lenne a szívében.

Ők olyanok, mint az üres hajók, melyek a tengeren sodródnak, anélkül, hogy fogalmuk lenne a végső rendeltetési helyükről. Céltalanul sodródnak a széles ürességben, ahol semmi sem elégíti ki őket, ahol semmi sem tud igaz békét hozni nekik a világban.

Térjetek meg, és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket Nagy Irgalmassága felé, és Ő elhozza majd nektek a békét, amelyre törekedtek. Minden, amit tennetek kell, hogy kérjetek.

Kérjetek Engem, szeretett Édesanyátokat, hogy Fiamhoz vigyelek benneteket. Én vezetni és védelmezni foglak titeket, utatok minden lépésénél.

Szeretett Édesanyátok,
A Béke Királynője,
Az Üdvösség Anyja

 

A legnagyobb üldöztetést Keresztény fogja okozni a Kereszténynek

2013. november 2. szombat, 20:30

Drága szeretett leányom, arra kell sürgetnem Isten minden gyermekét, hogy csatlakozzanak egymáshoz egységet alkotván, és imádkozzanak földi Egyházmért.

Szívem hevesen dobog ebben az időben, mert nagy gyűlölet mutatkozik a gyakorló Keresztényekkel szemben. A Keresztények üldözése minden országban folytatódni fog, és ez magába foglalja mindazokat, akik ebben az időben szabadon gyakorolhatják Irántam való tiszteletüket.

A legnagyobb üldöztetést Keresztény fogja okozni a Kereszténynek. Testemnek a Földön történő megostorozása Egyházamon belül lesz a legrosszabb, mivel fivér a fivére ellen, és nővér pedig a nővére ellen fordul. Hamarosan új nyilatkozatot fogtok látni az imákról, amelyek az új liturgia által lesznek bevezetve.

A legfontosabb változtatás a Szentáldozást fogja érinteni, amelyet olyasvalaminek fognak bemutatni, aminek már nem sok köze lesz a Kereszthalálomhoz, amikor feláldoztam Testemet minden bűnösért. Azzal a nyilatkozattal, mely szerint a Szentáldozás az egész emberiségnek Isten előtt egyként történő egyesülését jelentené, ti meg fogtok Engem sérteni, mert ez az Igazság ellentétje lenne. Az Igazság többé már nem az Igazságot jelenti, mivel nagyon sokan – túlzásokba esve – hazugságokat terjesztenek, és nem értik, hogy az Igazságot milyen könnyen meg lehet hamisítani. Ha nem tartják be az Igazságot, sokan nem fogják észrevenni, amikor azt ravasz módon elferdítik. A hazugságok át fogják venni az Igazság helyét, megosztván így az emberiséget, létrehozzák az Istentől való elszakadást, ami a pusztuláshoz fog vezetni.

Ápoljátok állandóan az Igazságot, mert nélküle a nap elsötétedik, a hold nem fog többé világítani, amikor leszáll az éj, és a csillagok nem fognak többé ragyogni azokban a napokban, melyek a végső sötétséget jelzik, mielőtt még visszajönnék, hogy Királyságomat visszaköveteljem.

Addig az időpontig csak az Igazság fog megmenteni benneteket.

Jézusotok

 

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti)Crusade of Prayers ; ArabulLitany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; FranciáulCroisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ;Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; SzlovénülLitany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; VietülCrusade of Prayers (vietnamese)

 

Én egy olyan időpontban jövök, amikor a legkevésbé számítotok arra

2014. november 2. vasárnap, 17:20

Drága szeretett leányom, azt szeretném, hogy ti mindnyájan, drága követőim, bízzatok mindabban, ami tanítottam nektek, és amit most mondok nektek, mert minden Tervem Örök Atyám Akarata szerint történik. Nem szabad félnetek a jövőtől, mert minden az Ő Szent Kezében van.

Bízzatok és akkor békére fogtok találni. A tervem végre meg fog valósulni, minden szenvedés meg fog szűnni, és minden gonoszság el lesz törölve. Itt az ideje, hogy elfogadjátok az Igazságot, bár lehet, hogy az félelmetes lesz számotokra. Ha minden bizalmatokat Belém helyezitek, meg fogom könnyíteni a terheteket, és Kegyelmeim Szeretettel fognak eltölteni benneteket, ami nagy vigaszt fog nyújtani nektek ezekben a szívszaggató időkben.

Én egy olyan időpontban jövök, amikor a legkevésbé számítotok arra, és nektek addig imádkoznotok, imádkoznotok és imádkoznotok kell azokért, akik nem ismernek Engem, valamint azokért is, akik bár ismernek, de mégsem hajlandók tudomásul venni azt, hogy Én Ki Vagyok.

Én továbbra is kiárasztom rátok a Vigasztaló Ajándékát, ezzel mintegy biztosítván azt, hogy ne vándoroljatok el Tőlem. Minden Ajándékot megadok azoknak, akik Engem alázatos és töredelmes szívvel szeretnek. Azonban Szeretetem nem fogja elérni azokat, akik úgy döntöttek, hogy a saját téves feltételezéseik szerint tisztelnek Engem. Szeretetem a makacs emberek szívét sem fogja megérinteni, akik azt hiszik, hogy ismernek Engem, de akiket a büszkeségük megvakít az Igazságra, mely a kezdetektől fogva adatott nekik.

Az Igazság Istentől jön. Az Igazság az idők végezetéig élni fog. Az Igazság hamarosan teljes egészében napvilágra kerül, és akkor belehasít majd azok szívébe, akik visszautasították beavatkozásom Kezét. Ezt követően Hadseregem együttesen fel fog emelkedni Isten Dicsőségében, hogy az utolsó napig hirdesse Isten Igaz Igéjét. Ők magukkal fogják hozni a pogányok lelkét, akik rá fognak jönni, hogy csak Egyetlen Isten van. Nem a pogányok lesznek azok, akik nem fognak elfogadni Engem, hanem a Keresztény lelkek, akiknek ugyan megadatott az Igazság, de sajnos ők súlyos tévedésbe fognak esni. A Keresztény lelkek után sóvárgom a legjobban és őértük kérlek benneteket, hogy a nap minden órájában imádkozzatok.

Szeretett Jézusotok

2020.11.02. Szerző: | Üzenet | , , , | Még nincs hozzászólás

Az időjárás különös jeleket fog mutatni Szűz Mária: Térjetek meg és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket Nagy Irgalmassága felé. A legnagyobb üldöztetést Keresztény fogja okozni a Kereszténynek. A legfontosabb változtatás a Szentáldozást fogja érinteni, amelyet olyasvalaminek fognak bemutatni, aminek már nem sok köze lesz a Kereszthalálomhoz, amikor feláldoztam Testemet minden bűnösért. Azzal a nyilatkozattal, mely szerint a Szentáldozás az egész emberiségnek Isten előtt egyként történő egyesülését jelentené, ti meg fogtok Engem sérteni, mert ez az Igazság ellentétje lenne. Ápoljátok állandóan az Igazságot, mert nélküle a nap elsötétedik, a hold nem fog többé világítani, amikor leszáll az éj, és a csillagok nem fognak többé ragyogni azokban a napokban, melyek a végső sötétséget jelzik, mielőtt még visszajönnék, hogy Királyságomat visszaköveteljem. Én egy olyan időpontban jövök, amikor a legkevésbé számítotok arra.

2020.11.02. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Fegyverzetet kaptatok. Használjátok azokat.

 

2012. november 1. csütörtök, 18:00

Drága szeretett leányom, most fel kell állnotok, és a szeretetben egyesülve kell összegyűlnötök, hogy felkészüljetek az előtettek álló nehéz időkre.

Ti, erős hadseregem, áldottak vagytok és védelemben részesültök Atyám Pecsétje, az Élő Isten Pecsétje által.

Mindenekelőtt, szórjanak rátok bármit is, minden oldalról, ne feledjétek, hogy Én veletek vagyok.

A sok esemény, beleértve az ökológiai megrázkódtatásokat, a háborúkat, az egyházszakadást földi Egyházamon belül, minden egyes nemzetetek diktatúráját, melyek magjukban egybe vannak kötve, minden, egyazon időben fog beteljesülni.

Az oly sok szakadás sok könnyet és fogcsikorgatást fog okozni, de egy dolog sértetlen marad: ez Isten Hatalma és Szeretete minden gyermeke iránt.

Ez a csata ki fog bontakozni a világ előtt, és ti, Hadseregem, ne remegjetek a félelemtől. Minden rendben van Királyságomban, és ott a ti helyetek biztosítva van. A többiek azok, akikkel most törődnötök kell.

Fegyverzetet kaptatok. Használjátok azokat. Imáim, a Keresztes Imahadjárat imái segíteni fognak sok rémület enyhítésében, melyeket az emberiség bűnei okoztak. Kérlek benneteket, imádkozzátok ezt az imát a büntetések enyhítésére.

A Keresztes Imahadjárat 83. imája: Ima a büntetések enyhítésére

„Ó, drága Atyánk, Legmagasságosabb Isten, mi, a Te szegény gyermekeid Mennyei Trónod elé vetjük magunkat.
Könyörgünk Hozzád, szabadítsd meg a világot a gonosztól.
Irgalmasságodért esedezünk azon lelkek számára, akik rettenetes nehézségeket okoznak gyermekeidnek a Földön.
Kérünk Téged, bocsáss meg nekik.
Kérünk Téged, távolítsd el az Antikrisztust, amint ismertté tette magát.
Kérünk Téged drága Urunk, enyhítsd büntetésed Kezét.
Kérünk Téged, helyette fogadd el imáinkat és szenvedéseinket, hogy könnyítse gyermekeid szenvedéseit ebben az időben.
Bízzunk benned.
Tisztelünk Téged.
Köszönjük azt a nagy áldozatot Neked, amelyet akkor hoztál, amikor elküldted egyetlen Fiadat, Jézus Krisztust, hogy megszabadítson minket a gonosztól.
Ismét köszöntjük Fiadat, mint az Emberiség Üdvözítőjét.
Kérünk Téged, védj meg minket. Tarts távol minket a bajtól. Segítsd családunkat. Légy Irgalmas hozzánk. Ámen.”

Ti, hadseregem, mindenképp legyetek felkészülve. Minden, amit tennetek kell, hogy bízzatok Bennem. Ha teljesen megbíztok Bennem, akkor képesek lesztek átadni minden szereteteteket, szenvedéseteket és fájdalmatokat Nekem, Jézusotoknak.

Amikor ez megtörtént, akkor nektek Minden Szentemre és a Könyörületesség Kezeire kell hagyatkoznotok.

Köszönöm, hogy válaszoltok Hívásomra.

Jézusotok

 

Hűséges tanítványaim, beleértve a papokat és más Keresztény hitvallás szent szolgáit, szorosan közel fognak maradni Hozzám

2013. november 1. péntek 23:17

Drága szeretett leányom, a gonoszság szelleme egyre csak terjed, és ez befolyással van mindazokra, akik gonoszul ellenzik ezeket az Üzeneteket. Ez még további gonoszsághoz, hazugsághoz és rafináltan kidolgozott tervekhez fog vezetni azzal a szándékkal, hogy megállítsák ezt a Küldetést. Figyelmen kívül kell hagynotok a gonosz nyelveket és azokat, akik felfuvalkodottak lelki féltékenységük miatt, és akik bármit megtennének, csakhogy megpróbálják elpusztítani ezt a Küldetést, melynek célja, hogy mindenki számára üdvösséget hozzon.

Én azt mondom nektek, mindazoknak, akik követnek Engem, hogy ezek az Üzenetek túl fontosak ahhoz, hogy bármilyen figyelmet is szenteljetek azoknak, akik az Én Nevemben gyűlölnek titeket. Mert Én vagyok az, Jézus Krisztus, akiket ők célba vettek. Ezt ne feledjétek. Azonban büszkeségük azt szeretné velük elhitetni, hogy ők azért tesznek így, mert szeretnek Engem. Nekik tudniuk kell, hogy Én nem engedném meg soha senkinek, hogy ilyen hazugságokat beszéljen, vagy másokról gonosz pletykákat terjesszen az Én Nevemben.

Egyedül Nekem, Jézus Krisztusnak, az Isten Bárányának van jogom ahhoz, hogy kinyilatkozzam nektek az Igazságot ezekben az időkben. Az Igazság sokakat fel fog zaklatni, és nehéz lesz az Igazságot lenyelni, mivel az olyan óriási horderejű, hogy csak azok lesznek képesek azt elfogadni, akiknek erős az Irántam való szeretetük. Az Igazság – nem számít, hogy milyen nehéz azt nektek megemészteni – szabaddá tesz benneteket. Meg fogja nyitni a szemeteket a gonosszal szemben, amikor az jónak álcázza magát; a gonosz emberekkel szemben, akik istenkáromlást terjesztenek, amikor azt mondják, hogy az Én Igémet beszélik, meg az ellenséggel szemben, akik el akarják pusztítani Isten gyermekeit.

Sok hamis próféta fog felemelkedni, szétszóródva minden nemzetben, hogy az antikrisztus szájából áradó hazugságokat igazságként hirdessék. Azt is fogják mondani, hogy az antikrisztus nem más, mint Én magam. Ők mindenfélét fognak mondani az Evangéliumokról és idézeteket fognak használni a Szent Bibliából, és Tőlem, hogy igazolják gonosz küldetésüket, mely helyesnek fog tűnni, hogy gonosz küldetésüket igazolják. De azoknak, akik ismernek Engem, azt mondom: ti mindig fel fogjátok fedezni az úgynevezett profetikus szavaik közé beépített hazugságot és az eretnekséget. Ők ellen fognak mondani ezeknek az Üzeneteknek, és azt fogják állítani, hogy Szavam (Igém) eretnekség. Most van itt annak az ideje, hogy kirekesszétek mindazokat a hangokat, amelyek arra biztatnak benneteket, hogy Énhelyettem rájuk hallgassatok. Nektek továbbra is emlékeznetek kell a Szent Evangéliumokban található Igazságra. Rám kell hallgatnotok, ahogyan Én tanítalak benneteket.

Hamarosan mindazok, akik Egyházamat vezették a múltban, mindazok, akik Egyházamban Isten gyermekeit Isten Igaz Szavával táplálták és mindazok, akik hűségesek maradnak az Igazsághoz, félre lesznek tolva. A Katolikus Egyház számos aggasztó kijelentést fog tenni, hogy miért kellett megváltoztatni és módosítani szerkezetének minden részét. Az Egyházamban lévők bűneit és azokét, akik elárultak Engem indoklásként fogják felhasználni, csakhogy Egyházamat teljesen kifordítsák. Felszentelt szolgáim közül sokakat kigyomlálnak és bűnbakot csinálnak belőlük. Sokakat fel fognak kutatni, és hazugnak fogják őket nevezni, valamint jó hírnevük megőrzése ellenében – még mielőtt elbocsátanák őket -, egyéb követelések elé állítják. Ily módon fognak nagyon sok felszentelt szolgát elfordítani Egyházamtól, lehetővé téve így Isten ellenségeinek, hogy teljes mértékben átvegyék Egyházamban a hatalmat. Minden rágalmat, amelyet Isten ellenségei felszentelt szolgáim ellen elkövetnek, nyilvánosan meg fognak tapsolni, és mint jó dolgot fogják azt bemutatni, hogy az Egyház „hírneve” sértetlen maradjon.

Ó, mennyire be fognak csapni benneteket, és mennyire elfedik, elrejtik, és figyelmen kívül hagyják majd az Igazságot. Mindezek a változások a jövőben hamarosan be fognak következni, és mindezen dolgok elterjedése sokakat meg fog döbbenteni. Mindezek közepette zavarodottság, félelem és nagy szorongás lesz. Egyházam annyira szét fog morzsolódni, hogy a falain belül minden bizalom meg fog szűnni. Ez nagy félelmet fog előidézni, majd pedig olyan módon, mely először nem lesz egyértelmű, a Katolikus Egyház az új világvallás vezető erejévé fog válni. Ez az új utálat nagy szeretetet fog mutatni a világ szegényei és éhezői iránt. De ez nem az Én Igémet fogja hirdetni, és Egyházamhoz sem lesz hűséges. Egyházam azonban továbbra is élni fog.

Hűséges tanítványaim, beleértve a papokat és más Keresztény hitvallás szent szolgáit, szorosan közel fognak maradni Hozzám. Maradék Egyházam ki fogja állni az idők próbáját, és nem fog meghalni soha, mert az Egyház Én Vagyok. Engem nem lehet elpusztítani soha.

Jézusotok

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti)Crusade of Prayers ; ArabulLitany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; FranciáulCroisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ;Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; SzlovénülLitany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; VietülCrusade of Prayers (vietnamese)

 

Semmi nem jöhet a semmiből


2014. november 1. szombat, 13:35

Drága szeretett leányom, óvakodjatok azoktól, akik tagadják Atyám Istenségét. Ő, csak egyedül Ő teremtette a világot – minden Tőle származik. Semmi nem jöhet a semmiből. Minden, ami van, és ami még lesz, Örök Atyámtól származik.

Az Ige nem sérülhet, és amikor ez mégis megtörténik, nem szabad elfogadnotok semmi olyat, ami az Igazság ellentéte. Ti egy olyan világban éltek, amikor Isten létezésének minden bizonyítékát, és mindazt, amit megteremtett, tagadni fogják. Mindazt, ami Számára kedves, el fogják pusztítani. Azok fogják darabokra szedni a Teremtését, akik Őt tagadják. Az életet, mely Tőle származik, el fogják pusztítani, és az Igazságot, amelyet gyermekeinek adott az Ó- és Újszövetséget tartalmazó Szent Könyvben, most megkérdőjelezik. Hamarosan sok mindent abból, amit az Ige mond, valótlannak fognak tekinteni.

Oly kevés szeretettel vagytok Iránta, Aki a ti Örök Atyátok; és mennyire nem értékelitek a saját sorsotokat, mert az általatok választott utat gondosan megválogatjátok, csakhogy az megfeleljen arroganciátoknak és önkielégítéseteknek. Az az ember, aki a saját értelmének, tudásának és hiúságának megszállottja, továbbra is megpróbálja megtalálni az utat Istenhez, de csak a saját elképzelése szerint. Ez tévútra fogja őt vezetni, és a végén hazugságban fog élni. Amikor úgy járjátok be ezt az életet, hogy létezésetek értelmét keresitek, soha nem fogjátok azt megtalálni, hacsak el nem fogadjátok a Teremtés Igazságát.

Isten, az Én Örök Atyám teremtett benneteket. Amíg ezt el nem fogadjátok, továbbra is hamis isteneket fogtok bálványozni, és pogány mivoltotok, kétségbeesetten térdre fog benneteket kényszeríteni. Elérkezett annak az ideje, amikor ti minden olyan bizonyítékot el fogtok fogadni, ami Atyám létezését tagadja.

Ti megkaptátok az Igazságot. Fogadjátok el. Engedjétek, hogy kézen fogva Atyámhoz vezesselek benneteket, hogy Örök Üdvösséget hozhassak nektek. Minden más, ami nem az Igazság, a pokolba vezető útra fog vinni benneteket.

 

Jézusotok

2020.11.01. Szerző: | Üzenet | , , | Még nincs hozzászólás

Fegyverzetet kaptatok. Használjátok azt. Hűséges tanítványaim, beleértve a papokat és más Keresztény hitvallás szent szolgáit, szorosan közel fognak maradni Hozzám. Egyedül Nekem, Jézus Krisztusnak, az Isten Bárányának van jogom ahhoz, hogy kinyilatkozzam nektek az Igazságot ezekben az időkben. Az Igazság sokakat fel fog zaklatni, és nehéz lesz az Igazságot lenyelni, mivel az olyan óriási horderejű, hogy csak azok lesznek képesek azt elfogadni, akiknek erős az Irántam való szeretetük. Az Igazság – nem számít, hogy milyen nehéz azt nektek megemészteni – szabaddá tesz benneteket. Meg fogja nyitni a szemeteket a gonosszal szemben, amikor az jónak álcázza magát; a gonosz emberekkel szemben, akik istenkáromlást terjesztenek, amikor azt mondják, hogy az Én Igémet beszélik, meg az ellenséggel szemben, akik el akarják pusztítani Isten gyermekeit. Felszentelt szolgáim közül sokakat kigyomlálnak és bűnbakot csinálnak belőlük. Sokakat fel fognak kutatni, és hazugnak fogják őket nevezni, valamint jó hírnevük megőrzése ellenében – még mielőtt elbocsátanák őket -, egyéb követelések elé állítják. Semmi sem jöhet a semmiből! Ti megkaptátok az Igazságot. Fogadjátok el. Engedjétek, hogy kézen fogva Atyámhoz vezesselek benneteket, hogy Örök Üdvösséget hozhassak nektek. Minden más, ami nem az Igazság, a pokolba vezető útra fog vinni benneteket.

2020.11.01. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás