Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Szűz Mária: Itt az idő, hogy Fiam átadja Isteni Irgalmasságának ajándékát

 


2011. november 2. szerda, 10.40
Gyermekem, az idő egyre közeledik, hogy Fiam átadja Isteni Irgalmasságának ajándékát. Mint ahogyan neked is koncentrálnod kell küldetésedre, hogy mentsd a lelkeket. Nem engedheted meg, hogy bármi is megzavarjon és elvonja figyelmed a legfontosabb feladatról, a megtérés terjesztéséről.
A Menny örvendezik, amint ez az Isteni Ajándék hamarosan bemutatásra kerül, tiszta szeretettel, melyet Fiam tartogat szívében minden lélek számára. Gyermekem, amint ez a munka egyre intenzívebbé válik, a gonosz továbbra is gyötörni fog téged, különböző embereken keresztül, minden lehetőséget megragadva. Arra kaptál utasítást, hogy maradj csendben, és kizárólag Fiamra összpontosíts.
Te vagy Gyermekem a kiválasztott, hogy nagy részletességgel közvetítsd Fiam kívánságát, hogy beszéljen az emberiséghez ezekben az időkben. Légy bátor és légy elszánt erre a Szent Küldetésre, mely sikerrel fog járni. Ez régóta meg van jövendölve, és te minden iránymutatást megkaptál az Égiektől. A szentek vezetnek téged, mivel teljes számban összegyűltek, hogy biztosítsák, hogy ez a küldetés ne hiúsuljon majd meg. Senki sem hiúsíthatja meg. Abba kell hagynod az aggódást, mikor a dolgok reménytelennek tűnnek, mert a csalárdsággal fogsz szembesülni a csaló munkálkodása során.
Én, szeretett Édesanyád, mindig veled együtt dolgozom. Nekem köszönhető, hogy fel lettél készítve arra, hogy Drága Fiam elé járulj. A kapott kegyelmek lehetővé tették, hogy lelked megtisztuljon, így alkalmassá váltál az emberiség Megváltójának végzett munkára.
Drága Fiam által kerültél a Szentháromság elé. Ez az egyik legfontosabb küldetés, mióta Fiam elküldetett a világ bűntől való megváltására.
Soha ne engedd meg magadnak, hogy eltérj ettől a küldetéstől. Annak a kísértésnek sem engedhetsz, hogy feladd. Imádkozz hozzám, Édesanyádhoz, mindig, a védelemért.

 

Szeretett Édesanyád
A Mennyország Királynéja

Az Irgalom Édesanyja

 

Az időjárás szokatlan jeleket kezd el majd mutatni

 


2011. november 2. szerda, 19.40

Drága, szeretett leányom, az időjárás szokatlan jeleket kezd el majd mutatni, amint a föld egy új állásba mozdul, az Isteni Irgalmasságom Cselekedetére való felkészülés során, amikor eljövök mindannyiatokat még egyszer megmenteni.
A gyűlölet egyre intenzívebbé válik minden nemzeten belül. Elégedetlenség érezhető mindenhol. Az egymás iránti szeretet gyenge, miközben az önszeretet nemcsak hogy megengedett, hanem alapvető fontosságúnak tartják ahhoz, hogy valaki elfogadott legyen a mai világban.
Én el fogom törölni a föld színéről a gyűlöletet. Össze fogom zúzni az emberiség tervét, mellyel felebarátját akarja rettegésben tartani. Ki fogom törölni a lelketekben lévő arroganciát. Minden bűnt fel fogok tárni előttetek, úgy, ahogyan az az Én szememben, nyers rútságában megmutatkozik.
Miért kell oly sok kedves szívű léleknek manapság hátat fordítania az Én régi tanításaimnak? Miért most? Mi történik Isten, az Atya szeretetével, mely az ő szemükben szégyenletessé kezd válni? Megmondom nektek. Ez azért van, mert oly sok Gyermekem került tévútra a világ élvezetei által. Habár most sokat birtokolnak az általuk hajszolt anyagi javak közül, de ők továbbra is elutasítanak Engem. Az emberek lelke a sötétség oly sűrű felhőjével lett beborítva, hogy időbe fog telni, míg az Én fényem keresztülragyogja és áthatja lelküket.
A keserű szomorúság könnyeit hullatom ezekért az elveszett lelkekért, akik kétségbeesetten sóvárognak az üdvösség békéje után. Egyszerűen nem veszik észre, hogy egyedül Én hozhatom el ezt a békét megfáradt szívükbe.
Ó, mily régóta el van feledve az Én szeretetem. Én csak egy jelentéktelen gondolatfoszlány vagyok a számukra. Ők elméjük és szívük békéjét akarják, de nem fogják Tőlem kérni ezt. Csak ha kérik, akkor tudok válaszolni. Hát nem tudják ezt?
Ti, akik szerettek Engem, de gyűlölitek felebarátotokat vagy nehezteltek rá, nektek is szükségetek van az Én segítségemre. Nem akarom a hűségeteket, ha nem bántok másokkal szeretetteljesen. Ha bármilyen okból megbántjátok felebarátotokat, akkor Engem bántotok meg. Mindegy, hogyan igazoljátok cselekedeteiteket, tudnotok kell a következőt. Én érzem azok fájdalmát, akiket megsértetek. Amikor így bántotok meg Engem, nem tudtok igaz, szívből jövő szeretetet mutatni Felém.
Tanuljatok ebből. Törekedjetek alázatosságra mindenben, mielőtt Elém jöttök Szent Akaratom iránti hűségetekről esküt tenni. Ily módon tisztalelkűek lesztek, és alkalmasak arra, hogy belépjetek Királyságomba.
Ti, Gyermekeim, nagyon szerencsések vagytok, mert közületek milliók fognak Új Paradicsomom részévé válni. Ez az idő miatt van, melyben éltek. Sokan közületek gyermekeim most megmenekülhettek, oly módon, mely az előző generációknak nem adatott meg.
Fogadjátok örömmel ezt a hírt és éljetek a lehetőséggel, hogy nyitott és bűnbánó szívvel fogadjátok el az Én Isteni Irgalmasságom, míg tehetitek.
A ti Megváltó Jézus Krisztusotok

 

Szűz Mária: Térjetek meg és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket Nagy Irgalmassága felé

2012. november 2. péntek, 14:00

Gyermekem, az a sötétség, mely a világra ereszkedik számos módon lesz látható.

A bevezetett törvények, melyek megosztják családjaitokat, a gonosz befolyásáról tanúskodnak, melyet kormányotokra gyakorol.

Azok a törvények, melyeket az abortusz jóváhagyására vezetnek be, kettészakítja Atyám Szívét. Senkinek sincs joga beavatkozni Isten Teremtésébe, mégis az emberiség nap mint nap ezt teszi, minden szégyen és bűntudat nélkül.

Gyermekem, nektek kitartóan kell imádkoznotok az emberiség megmentéséért, mert az nagyon hamar két részre fog oszlani: azokra, akik hűségesek Isten iránt, és azokra, akik elutasítják Őt. Testvér a testvértől lesz elválasztva, a szomszédok megoszlanak, és a családok két részre szakadnak. Ez az idő meg volt jövendölve.

Annak biztosítására, hogy Isten annyi lelket menthessen meg, amennyi csak lehetséges, sok lehetőséget fog adni nekik, hogy visszatérjenek Hozzá.

Imádkozzatok most családotokért, barátaitokért, szomszédjaitokért, mielőtt még a végső szakadás kialakulna. Ezután, Fiam Második Eljövetelének napja már közel lesz.

Ti, gyermekeim, annyira össze vagytok zavarodva. Ezt az összezavarodottságot és az ürességet az Istenbe vetett hit hiánya okozza. Egyetlen lélek sem képes fennmaradni anélkül, hogy Isten Szeretete ne lenne a szívében.

Ők olyanok, mint az üres hajók, melyek a tengeren sodródnak, anélkül, hogy fogalmuk lenne a végső rendeltetési helyükről. Céltalanul sodródnak a széles ürességben, ahol semmi sem elégíti ki őket, ahol semmi sem tud igaz békét hozni nekik a világban.

Térjetek meg, és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket Nagy Irgalmassága felé, és Ő elhozza majd nektek a békét, amelyre törekedtek. Minden, amit tennetek kell, hogy kérjetek.

Kérjetek Engem, szeretett Édesanyátokat, hogy Fiamhoz vigyelek benneteket. Én vezetni és védelmezni foglak titeket, utatok minden lépésénél.

Szeretett Édesanyátok,
A Béke Királynője,
Az Üdvösség Anyja

 

A legnagyobb üldöztetést Keresztény fogja okozni a Kereszténynek

2013. november 2. szombat, 20:30

Drága szeretett leányom, arra kell sürgetnem Isten minden gyermekét, hogy csatlakozzanak egymáshoz egységet alkotván, és imádkozzanak földi Egyházmért.

Szívem hevesen dobog ebben az időben, mert nagy gyűlölet mutatkozik a gyakorló Keresztényekkel szemben. A Keresztények üldözése minden országban folytatódni fog, és ez magába foglalja mindazokat, akik ebben az időben szabadon gyakorolhatják Irántam való tiszteletüket.

A legnagyobb üldöztetést Keresztény fogja okozni a Kereszténynek. Testemnek a Földön történő megostorozása Egyházamon belül lesz a legrosszabb, mivel fivér a fivére ellen, és nővér pedig a nővére ellen fordul. Hamarosan új nyilatkozatot fogtok látni az imákról, amelyek az új liturgia által lesznek bevezetve.

A legfontosabb változtatás a Szentáldozást fogja érinteni, amelyet olyasvalaminek fognak bemutatni, aminek már nem sok köze lesz a Kereszthalálomhoz, amikor feláldoztam Testemet minden bűnösért. Azzal a nyilatkozattal, mely szerint a Szentáldozás az egész emberiségnek Isten előtt egyként történő egyesülését jelentené, ti meg fogtok Engem sérteni, mert ez az Igazság ellentétje lenne. Az Igazság többé már nem az Igazságot jelenti, mivel nagyon sokan – túlzásokba esve – hazugságokat terjesztenek, és nem értik, hogy az Igazságot milyen könnyen meg lehet hamisítani. Ha nem tartják be az Igazságot, sokan nem fogják észrevenni, amikor azt ravasz módon elferdítik. A hazugságok át fogják venni az Igazság helyét, megosztván így az emberiséget, létrehozzák az Istentől való elszakadást, ami a pusztuláshoz fog vezetni.

Ápoljátok állandóan az Igazságot, mert nélküle a nap elsötétedik, a hold nem fog többé világítani, amikor leszáll az éj, és a csillagok nem fognak többé ragyogni azokban a napokban, melyek a végső sötétséget jelzik, mielőtt még visszajönnék, hogy Királyságomat visszaköveteljem.

Addig az időpontig csak az Igazság fog megmenteni benneteket.

Jézusotok

 

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti)Crusade of Prayers ; ArabulLitany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; FranciáulCroisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ;Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; SzlovénülLitany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; VietülCrusade of Prayers (vietnamese)

 

Én egy olyan időpontban jövök, amikor a legkevésbé számítotok arra

2014. november 2. vasárnap, 17:20

Drága szeretett leányom, azt szeretném, hogy ti mindnyájan, drága követőim, bízzatok mindabban, ami tanítottam nektek, és amit most mondok nektek, mert minden Tervem Örök Atyám Akarata szerint történik. Nem szabad félnetek a jövőtől, mert minden az Ő Szent Kezében van.

Bízzatok és akkor békére fogtok találni. A tervem végre meg fog valósulni, minden szenvedés meg fog szűnni, és minden gonoszság el lesz törölve. Itt az ideje, hogy elfogadjátok az Igazságot, bár lehet, hogy az félelmetes lesz számotokra. Ha minden bizalmatokat Belém helyezitek, meg fogom könnyíteni a terheteket, és Kegyelmeim Szeretettel fognak eltölteni benneteket, ami nagy vigaszt fog nyújtani nektek ezekben a szívszaggató időkben.

Én egy olyan időpontban jövök, amikor a legkevésbé számítotok arra, és nektek addig imádkoznotok, imádkoznotok és imádkoznotok kell azokért, akik nem ismernek Engem, valamint azokért is, akik bár ismernek, de mégsem hajlandók tudomásul venni azt, hogy Én Ki Vagyok.

Én továbbra is kiárasztom rátok a Vigasztaló Ajándékát, ezzel mintegy biztosítván azt, hogy ne vándoroljatok el Tőlem. Minden Ajándékot megadok azoknak, akik Engem alázatos és töredelmes szívvel szeretnek. Azonban Szeretetem nem fogja elérni azokat, akik úgy döntöttek, hogy a saját téves feltételezéseik szerint tisztelnek Engem. Szeretetem a makacs emberek szívét sem fogja megérinteni, akik azt hiszik, hogy ismernek Engem, de akiket a büszkeségük megvakít az Igazságra, mely a kezdetektől fogva adatott nekik.

Az Igazság Istentől jön. Az Igazság az idők végezetéig élni fog. Az Igazság hamarosan teljes egészében napvilágra kerül, és akkor belehasít majd azok szívébe, akik visszautasították beavatkozásom Kezét. Ezt követően Hadseregem együttesen fel fog emelkedni Isten Dicsőségében, hogy az utolsó napig hirdesse Isten Igaz Igéjét. Ők magukkal fogják hozni a pogányok lelkét, akik rá fognak jönni, hogy csak Egyetlen Isten van. Nem a pogányok lesznek azok, akik nem fognak elfogadni Engem, hanem a Keresztény lelkek, akiknek ugyan megadatott az Igazság, de sajnos ők súlyos tévedésbe fognak esni. A Keresztény lelkek után sóvárgom a legjobban és őértük kérlek benneteket, hogy a nap minden órájában imádkozzatok.

Szeretett Jézusotok

2020.11.02. Szerző: | Üzenet | , , , | Még nincs hozzászólás

Az időjárás különös jeleket fog mutatni Szűz Mária: Térjetek meg és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket Nagy Irgalmassága felé. A legnagyobb üldöztetést Keresztény fogja okozni a Kereszténynek. A legfontosabb változtatás a Szentáldozást fogja érinteni, amelyet olyasvalaminek fognak bemutatni, aminek már nem sok köze lesz a Kereszthalálomhoz, amikor feláldoztam Testemet minden bűnösért. Azzal a nyilatkozattal, mely szerint a Szentáldozás az egész emberiségnek Isten előtt egyként történő egyesülését jelentené, ti meg fogtok Engem sérteni, mert ez az Igazság ellentétje lenne. Ápoljátok állandóan az Igazságot, mert nélküle a nap elsötétedik, a hold nem fog többé világítani, amikor leszáll az éj, és a csillagok nem fognak többé ragyogni azokban a napokban, melyek a végső sötétséget jelzik, mielőtt még visszajönnék, hogy Királyságomat visszaköveteljem. Én egy olyan időpontban jövök, amikor a legkevésbé számítotok arra.

2020.11.02. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás