Európai látnok által követvén

Az Én hírnökeim veletek vannak, hogy felkészíthessétek lelketeket. A sátán emberei nem fognak győzni. Minden akadály útjukba lesz állítva Atyám keze által. Hamarosan nem lesz bűn többé. A bűn ostora a múlté lesz. Én senkinek sem adtam felhatalmazást arra, hogy másokat elítéljen, hogy másokról rosszat mondjon, vagy becsmérelje egy másik lélek lelkiségét. Minden taktika, minden cselekedet, és minden szóbeli támadás egy mély és maradandó gyűlölettel lesz tarkítva azokkal a lelkekkel szemben, akiket ők támadni fognak. Támadásaiknak, mindig az lesz a következménye mintha gyomron rúgtak volna benneteket, áldozataikat – ez egy klasszikus sátáni támadás. Amikor gyűlölettel a szívetekben mások felett ítélkeztek az Én Szent Nevemben, akkor Én is meg foglak benneteket ítélni, tetteitek szerint. Amikor fájdalmat okoztok Isten egy másik gyermekének, és kijelentitek nekik azt, hogy ők gonoszak lennének, akkor ti is mint gonoszak lesztek megítélve az Én Szememben. Szemet szemért – ez lesz a ti büntetésetek. Amikor megtagadtok Engem, és azt állítjátok, hogy Szent Szavam a gonosz szájából való, akkor megpecsételtétek a sorsotokat, és soha nem fogjátok meglátni az Arcomat. Nem lesz Irgalom a számotokra, mert Ellenem káromkodtatok.

Figyelmeztetésem azok számára, akik elárulnak Engem, a következő: Harcoljatok csak Ellenem, de soha nem fogtok győzni. Az Én Hatalmam Mindenható. Senki nem fog valaha is legyőzni Engem. Mégis sokan össze fogják törni a Szívemet, amikor megpróbálnak versenyezni Velem, azt állítván magukról, hogy nagyobbak, mint Én, és azt mondják, hogy nagyobb tudással rendelkeznek, mint Én. Távozzatok Tőlem, ti hálátlan férfiak és nők –istenkáromlásotok bűnei soha nem lesznek elfelejtve. Félreértés ne essék, az eutanázia egy iszonyatos cselekedet az Én Szememben, és súlyos következményeket von maga után azok számára, akik részt vesznek az ilyen cselekményekben.

Megölni egy másik lelket, halálos bűn, és ez vonatkozik minden lélekre kezdve annak fogantatásától, egészen földi élete utolsó napjáig. Isten 5. Parancsolatát szegik meg.

Jelenleg egy olyan terv van kibontakozóban, amellyel milliókat ösztönöznek arra, hogy megrövidítsék az emberi életet – úgy a test, mint a lélek életét. Amennyiben egy ilyen cselekedet készséges résztvevőivé váltok, mely beszennyezi az emberi élet sérthetetlenségét, nem lesz életetek – főleg nem Örök Életetek-, és az üdvösség nem lehet, és nem is lesz a tietek.

2020.11.03. Szerző: | Figyelmeztetés, Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Az Én Hírnökeim most veletek vannak, hogy felkészítsék lelketeket

2011. november 3. csütörtök, 21.00
Szeretett leányom, a megjövendölt próféciák kezdenek majd ismertté válni, és az egész világ nyomon fogja majd követni azokat, hogy senki se legyen képes majd figyelmen kívül hagyni.
Oly sok Gyermekem nem ismeri az Én Atyám Könyvének, a Legszentebb Bibliának a tartalmát. Csekély tisztelet övezi János Könyvét (a Jelenések Könyvét), amelyben megadattak a végidők részletei az egész világnak. Ez az idő most eljött. Készüljetek fel mindannyian.
Az igazság, melyet a Jelenések Könyve tartalmaz, nem más, mint maga az igazság. Felismeritek a jeleket? A világban lévő zűrzavar kegyetlen ütemben eszkalálódik (erősödik, fokozódik) tovább. Pénzügyi rendszeretek egy globális csoport fenyegetettsége alatt áll, amely nem csak a pénzeteket, de a lelketeket is el akarja lopni.

Az ember gonoszsága nyilvánvaló, de többségében rejtve marad. Az Én hírnökeim most veletek vannak gyermekeim, hogy segítsenek felkészíteni lelketeket. Akár felismeritek bennük azt, kik ők valójában, akár nem, az ő lelkükben uralkodó Szentlélek terjeszteni fogja a megtéréseket.
Azok, akik meghiúsítják azon Kísérleteimet, hogy kommunikáljak veletek, hamarosan meg fogják érteni az igazságot. Akkor Gyermekeim egyesülni fognak ez ellen a gonosz, sátán vezette hadsereg ellen. Ők nem fognak győzni. Az Én Örök Atyám keze minden akadályt eléjük gördít. Az Ő irgalma oly végtelen, hogy Hatalmát fel fogja használni gyermekei megvédésére, és el fogja pusztítani azokat, akik ragaszkodnak a csaló útjának követéséhez.
Bármilyen nézeteket is vallotok a felől, hogy vajon most Én szólok hozzátok, vagy sem, ennek nem lesz jelentősége. Csak a Belém, és szeretett Atyámba, a Magasságos Istenbe vetett hitetek fog számítani végül.

 

Az imádkozás a legsürgetőbb gyermekek, bárhol is vagytok, bármilyen is a vallásotok, bármilyen nézeteket is vallotok. Fogjatok össze és imádkozzatok a Szentlélekhez világosságért ebben az időben. A sátán megpróbál benneteket ellenem, szeretett Megváltótok ellen fordítani. Ne hallgassatok a kétségekre és a félelemre, melyet ő (a sátán) ültet a szívetekbe. Hazugságokat fog felhasználni, hogy megakadályozzon Engem abban, hogy Isteni Fényemmel árasszam el lelketeket. Az Én irántatok érzett szeretetem annyira erős gyermekeim, hogy nem számít, hogyan utasítotok el Engem, vagy hogyan fordítotok hátat Nekem, Én továbbra is hívni foglak benneteket. A Szentlélek ereje által fogom ezt tenni. Ezért az ajándékért a következő imát kell mondanotok:
„ Ó Jézusom, boríts be engem drága véreddel és tölts el engem a Szentlélekkel, hogy meg tudjam különböztetni, vajon ezek a szavak Tőled valók-e. Tégy engem alázatos lelkűvé. Fogadd el kéréseimet irgalommal, és nyisd meg szívem az igazságra.”
Én válaszolni fogok a legmegátalkodottabb lelkeknek (is), ha ezt az imát mondják.
Adjatok Nekem esélyt arra, hogy közelebb hozzalak benneteket Magamhoz, hogy így minél több Gyermekemet egyesíthessem a Nagyfigyelmeztetés előtt.
Ne feledjétek, az Én irántatok érzett szeretetem sosem szűnik meg, nem számít, mennyire talál süket fülekre az Én sürgős felhívásom az egységre.
Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 

Hamarosan nem lesz bűn többé. A bűn ostora a múlté lesz

2012. november 3., szombat, 19:00

Drága szeretett leányom, amikor a lelkek távol kerülnek Tőlem, és amikor engednek a bűnnek, nem szabad félniük Tőlem.

Amint vétkeztek, szeretett Követőim, azonnal forduljatok Hozzám.

Sohase szégyelljétek magatokat, és ne jöjjetek zavarba attól, hogy Hozzám fussatok, amikor vétkeztek. Ez az egyetlen módja annak, hogy erőt kaphassatok, és újra Velem járjatok.

Ha nem fordultok Hozzám, és helyette kerültök Engem, akkor egyre gyengébbek lesztek, és engedni fogtok a gonosz által naponta elétek helyezett kísértésnek.

A bűn egy olyan dolog, mellyel minden ember születik. Az eredeti bűnt a Keresztség Szentsége által kell megsemmisíteni. A lelkek még azután is kísértve lesznek, egészen addig, ameddig az emberiség a Sátán uralma alatt fog állni.

A bűntől megszabadulni egyszerű. Először is tudni fogjátok a szívetekben, amikor bűnt követtetek el. Sok ember a világban elhessegeti a bűnt magától, mintha ennek nem is lenne jelentősége. Mégis, ha az emberek nyíltan beismernék, hogy hogyan érzik magukat miután vétkeztek, akkor felfedeznék, hogy a belső békéjük kettészakadt.

A bűnt a legtöbb ember érzékeli, egészen addig, míg végül annyira elsötétednek, hogy csak a bűn fog megfelelni vágyaiknak. Ezért kell minden alkalommal, amikor vétkeztek, Isten megbocsátását keresnetek. Ha nem teszitek, akkor a bűn el fog üszkösödni bennetek, és akkor sokkal nehezebbnek találjátok majd, hogy ellenálljatok a kísértésnek.

Amikor bűnbánatot éreztek a szívetekben, hívjatok Engem, szeretett Jézusotokat, hogy segítsek nektek.

Nincs olyan bűn, amit nem lehet megbocsátani, kivéve a Szentlélek elleni káromlást. Hívjatok mindig Engem, hogy támogassalak benneteket, nem számít, mennyire szégyellitek magatokat a bűn miatt, melyet elkövetettek.

Szívem eléri Isten minden gyermekét. Ti vagytok az Ő drága teremtményei és Ő szeret mindnyájatokat, bűneitek ellenére is. Küzdjétek le a bűnt azáltal, hogy minden egyes alkalommal, amikor vétkeztek, a jóvátételt keresitek.

Hamarosan nem lesz bűn többé. A bűn ostora a múlté lesz.

 

Jézusotok

 

Én senkinek sem adtam felhatalmazást arra, hogy másokat elítéljen, hogy másokról rosszat mondjon, vagy becsmérelje egy másik lélek lelkiségét

2013. november 3. 19:07

Drága szeretett leányom, a sátáni támadást onnan lehet felismerni, hogy meg kell figyelni, hogy hogyan viselkednek azok a lelkek, akiket a gonosz megfertőzött. Ezek sohasem lesznek nyugodtak. Ehelyett vad nyugtalansággal trágár dolgokat fognak kiabálni, hazudni és dühösen fognak ordítozni kiszemeltjeikre. A Sátán és démonai máris szörnyen dühösek, és mindenkit meg fognak támadni, bárkit, aki ezekben az időkben utjaikba kerül, Isten Igéjét hirdetvén.

Azok a lelkek lesznek az elsők a sorban, akik megtámadják Maradék Hadseregem vezetőit, akik tele vannak ördögi tulajdonságokkal, mint a büszkeség, a gőg és a saját tökéletlen emberi intelligencia túlzott tisztelete. Minden taktika, minden cselekedet, és minden szóbeli támadás egy mély és maradandó gyűlölettel lesz tarkítva azokkal a lelkekkel szemben, akiket ők támadni fognak. Támadásaiknak, mindig az lesz a következménye mintha gyomron rúgtak volna benneteket, áldozataikat – ez egy klasszikus sátáni támadás.

Amikor az ellenetek felhozott rágalmaknak, hamis vádaknak és becsületsértéseknek vagytok tanúi, szeretett követőim, akkor tudni fogjátok, hogy ezek soha nem jöhetnek Tőlem, Jézusotoktól. Én senkinek sem adtam felhatalmazást arra, hogy másokat elítéljen, hogy másokról rosszat mondjon, vagy Isten szemében becsmérelje egy másik lélek lelkiségét. Csak egyedül Én, Jézus Krisztus mondhatok ítéletet az ember felett a bűneiért. Senki más nem kapta meg ezt a jogot, mert az a jog egyedül csak Engem illet.

Amikor gyűlölettel a szívetekben mások felett ítélkeztek az Én Szent Nevemben, akkor Én is meg foglak benneteket ítélni, tetteitek szerint. Amikor fájdalmat okoztok Isten egy másik gyermekének, és kijelentitek nekik azt, hogy ők gonoszak lennének, akkor ti is mint gonoszak lesztek megítélve az Én Szememben. Szemet szemért – ez lesz a ti büntetésetek. Lehet, úgy gondoljátok, hogy jogosan becsméreltek más lelket az Én Nevemben, de ehelyett ti ellenség vagytok az Én Szememben. Azok, akik önmagukat felmagasztalják Előttem, azt állítván, hogy a lelki dolgokról való emberi tudásuk kiválóbbá teszi őket, akkor nekik tudniuk kell, hogy ők semmivé válnak. Amikor megtagadtok Engem, és azt állítjátok, hogy Szent Szavam a gonosz szájából való, akkor megpecsételtétek a sorsotokat, és soha nem fogjátok meglátni az Arcomat. Nem lesz Irgalom a számotokra, mert Ellenem káromkodtatok.

Figyelmeztetésem azok számára, akik elárulnak Engem, a következő: Harcoljatok csak Ellenem, de soha nem fogtok győzni. Az Én Hatalmam Mindenható. Senki nem fog valaha is legyőzni Engem. Mégis sokan össze fogják törni a Szívemet, amikor megpróbálnak versenyezni Velem, azt állítván magukról, hogy nagyobbak, mint Én, és azt mondják, hogy nagyobb tudással rendelkeznek, mint Én. Távozzatok Tőlem, ti hálátlan férfiak és nők –istenkáromlásotok bűnei soha nem lesznek elfelejtve.

Jézus Krisztus

Az Emberiség Üdvözítője

 

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti)Crusade of Prayers ; ArabulLitany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; FranciáulCroisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ;Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; SzlovénülLitany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; VietülCrusade of Prayers (vietnamese)

 

Az eutanázia egy iszonyatos cselekmény az Én Szememben

2014. november 3. hétfő, 23:50

Drága szeretett leányom, az eutanázia halálos bűn, és az megbocsáthatatlan. Aki bármilyen okból kifolyólag segítséget nyújt, részt vesz, vagy döntést hoz egy férfi vagy egy nő életének a kioltásában, súlyos bűnt követ el Isten Szemében.

A legnagyobb bűnök egyike kioltani egy életet, s aztán azt állítani, hogy bármelyik ember szándékosan tervezett halála egy jó dolog. Az Isten ellen gondosan megtervezett megannyi cselekedetek közül az eutanázia bűne az, amelyet szándékosan tárnak most a világ elé, arra ösztönözvén az embereket, hogy vétkezzenek Isten ellen. Félreértés ne essék, az eutanázia egy iszonyatos cselekedet az Én Szememben, és súlyos következményeket von maga után azok számára, akik részt vesznek az ilyen cselekményekben.

Megölni egy másik lelket, halálos bűn, és ez vonatkozik minden lélekre kezdve annak fogantatásától, egészen földi élete utolsó napjáig. Semmi sem igazolhatja az emberi élet kioltását, amikor azt teljes tudattal követik el, hogy a halál egy meghatározott időpontban következzék be. Egy élő léleknek okozott halál tagadja Isten létezését. Amikor azok, akik ilyen cselekedetekkel vétkeznek, és ugyanakkor elfogadják Isten Létezését, akkor ezzel a cselekedetükkel Isten 5. Parancsolatát szegik meg.

Jelenleg egy olyan terv van kibontakozóban, amellyel milliókat ösztönöznek arra, hogy megrövidítsék az emberi életet – úgy a test, mint a lélek életét. Amennyiben egy ilyen cselekedet készséges résztvevőivé váltok, mely beszennyezi az emberi élet sérthetetlenségét, nem lesz életetek – főleg nem Örök Életetek-, és az üdvösség nem lehet, és nem is lesz a tietek.

Jézusotok

2020.11.03. Szerző: | Üzenet | , , , | Még nincs hozzászólás