Európai látnok által követvén

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Isten, az Atya – Utolsó felhívás az ateistákhoz

2011. november 5. szombat, 13.00
Leányom, az emberiségnek most meg fog mutatkozni az Én Irgalmasságom keze, mivel Fiam érkezése a küszöbön van.
Mindazon összezavarodottságban lévő meggyötört léleknek azt mondom, helyezzétek bizalmatokat Belém, Istenbe, az Atyába. Én, aki szeretettel és könyörülettel teremtettelek mindannyiatokat, szeretném megmenteni minden egyes drága gyermekem.
Nem akarom elveszíteni egyikőtöket sem, azokat sem, akik gúnyosan mosolyognak Rajtam. Készüljetek fel a legnagyobb ajándékra, mely elő van készítve számotokra. Meg fogom akadályozni a sátánt abban, hogy elragadjon benneteket, ha meg fogjátok ezt engedni Nekem. Nem tudlak kényszeríteni benneteket, hogy elfogadjátok ezen Irgalmasság Cselekedetet. Ami elszomorít, az az, hogy sokan közületek el fogják utasítani az Én Irgalmas kezem. Nem lesztek elég erősek. Mégis, mikor tanúi lesztek az igazságnak, ahogyan az a Nagyfigyelmeztetés során feltárul előttetek, meg fogjátok azt ragadni, mint egy mentőövet.
Kérnetek kell Tőlem az erőt, hogy lehetővé tegyétek, hogy megmentselek benneteket az örök kárhozattól. Még egyszer utoljára, elsősorban az ateistákat szólítom (hívom). Ne utasítsátok el az igazságot, mikor az bizonyított számotokra. Ha azt teszitek, Számomra örökre elvesztek.

Isten, az Atya

 

A Föld felnyög fájdalmában, miközben az Antikrisztus előkészíti fellépését


2012. November 5. hétfő, 18:50

Drága szeretett leányom, a világnak most fel kell készülnie a nagy változásokra, melyeket megengedtem, hogy előkészítse az emberiséget a Második Eljövetelre.

Sok munkát végeztek szeretett Követőim, hogy milliók lelkét megmentsék az imák által, amelyeket adtam nekik.

Hűségetek Irántam, Jézusotok iránt, szeretett Követőim, azt jelenti, hogy ti olyan lelkeket adtatok át nekem, akik most biztonságban vannak, és akik máskülönben a Pokolba lettek volna vetve.

Olyan erőteljesek imáitok, hogy idővel, ahogy milliókkal többen fogják Üzeneteimet – a szeretet és a remény üzeneteit – elfogadni, lelkek milliárdjai fognak megmenekülni.

A rajtatok keresztül végzett munkám, Tanítványaim, ezer és ezer embert ment meg naponta. Ezért ne engedjetek a kétségeknek, melyek természetesen időről időre megtámadnak benneteket, és amelyek megakadályozhatják, hogy imádkozzatok.

Most meg kell hallgatnotok.

Sok minden fog most történni. A viharok az egész világon megszaporodnak, és a Föld felnyög fájdalmában, miközben az Antikrisztus előkészíti fellépését. Nem fog sokáig tartani, ameddig bemutatja magát.

Leányom, összpontosíts továbbra is Szavam terjesztésére, bár sok akadállyal szembesülhetsz. Ne késleltesse Üzeneteimet semmi abban, hogy mindenki számára átadásra kerüljenek.

Ami a különbséget jelenti, az nem azon emberek száma lesz, akik megkapják az Igazság Könyvét, vagy Üzeneteimet, hanem azok száma, akik imádkozzák Imáimat, a Keresztes Imahadjárat imáit.

Az imák gyengíteni fogják az Antikrisztus hatalmát.

A büntetések miatt, melyeket Atyám küld, el fognak pusztulni azok a vezetők és csoportok, akik bántani merik gyermekeit.

Isten Hatalma azokat fogja beborítani, akik szeretik Őt.

Isten Hatalma azokat fogja megvédeni, akik megtérnek.

Isten, az Én Örök Atyám, továbbra is ki fogja árasztani Kegyelmeit, míg Hatalma beborítja és megvédi minden gyermekét a Földön.

Menjetek békével és szeretettel. Bízzatok Bennem és minden rendben lesz.

 

Jézusotok

 

Isten Fénye le fog ragyogni rátok, és Én megígérem, hogy nem fogjátok egyedül érezni magatokat

2013. november 5. kedd, 11:00

Drága szeretett leányom, Isten már megkezdte a végső előkészületeket annak biztosítására, hogy üdvösséget hozzon minden gyermekének. Közületek nagyon sokan nem veszik észre, hogy pontosan mit is jelent a Második Eljövetel, ezért nem készültök fel arra. Sokan azt hiszik, hogy ez még hosszú ideig nem fog bekövetkezni. Így tehát csak azok, akik valóban felkészülnek, lesznek készen, hogy üdvözöljenek Engem, Vőlegényüket, felöltöztetve és bemutatva Nekem, ahogy illik. Mások aludni fognak, felkészületlenek lesznek és zavarodottak. Némelyek nem fognak hinni Bennem addig, amíg a világ minden részén látható nem leszek. Egyesek meg fognak halni a sokktól, de a legtöbben eltelnek majd örömmel és csodálattal. Azok, akik hagyták magukat megtéveszteni, bocsánatot fognak nyerni, ha könyörögni fognak Hozzám, hogy részesítsem őket védelemben. Sajnos sokan vissza fogják utasítani Nagy Irgalmasságomat, mivel a szívük kővé vált, és azt már semmi sem fogja megnyitni.

Az elkövetkezendő időszak tele lesz nagy kinyilatkoztatásokkal és rátok áradó különleges Kegyelmekkel. Azért teszem mindezt, hogy ti egyre erősebbek és erősebbek legyetek, és ne adjátok majd el a lelketeket cserébe az evilági vonzalmakért. Egyre többen fognak majd közel kerülni Hozzám, és miközben Én a lelketekhez beszélek, békét fogtok érezni a nagy hitehagyás szörnyűségei közepette. Amikor tanúi lesztek majd ennek a szörnyűségnek, jobban fel lesztek fegyverkezve, hogy ellen tudjatok állni a szörnyűségnek és másoknak segítsetek.

Isten Fénye le fog ragyogni rátok és Én megígérem, hogy nem fogjátok egyedül érezni magatokat, még akkor sem, ha azok elutasítanak benneteket, akik többre nem képesek. Amikor a Földön jártam, a Farizeusok nagyon sok embert fordítottak el Tőlem. Ugyanez fog most is történni. Sokakat közületek arra fognak biztatni, hogy ne csak az égből jövő Hívásomat utasítsátok el ebben az időben, hanem Tanításaimat is. Tanításom nem változtatható meg soha, mert az maga az Igazság, és csak az Igazság menthet meg benneteket.

Jézusotok

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti)Crusade of Prayers ; ArabulLitany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; FranciáulCroisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ;Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; SzlovénülLitany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; VietülCrusade of Prayers (vietnamese)


 

Isten, az Atya: Ne legyen egyetlen olyan ember sem köztetek, akinek nincs tudomása Igazságszolgáltatásomról

 

2014. november 5. szerda 13:30

Drága lányom, szeressetek Engem és tudjátok meg, hogy Én szeretem és gondját viselem minden gyermekemnek. Azonban azt is tudnotok kell, hogy Igazságszolgáltatásomtól tartanotok kell. Ne legyen egyetlen olyan ember sem köztetek, akinek nincs tudomása Igazságszolgáltatásomról, mert az úgy fog elszabadulni, mint egy félelmetes vihar, mely el fogja söpörni azok lelkét, akik visszautasítják Irgalmamat.

Haragom sokak számára ismeretlen, de tudnotok kell a következőket: Ha egy ember, aki ismer Engem, káromolja a Szentlelket, Én soha nem fogok tudni neki megbocsátani. Semmi sem tudja, és nem is fogja megváltoztatni ezt a tényt, mivel az ilyen ember már döntött a saját sorsa felett, ezért a megbékélés nem lehetséges. Annak az embernek, aki Színem elé járul, és megpróbálja megindokolni az élet kioltását, tudnia kell, hogy az ő életét Én fogom kioltani. Ha valaki eladja a lelkét a Sátánnak, Én azt nem tudom visszavenni, mivel ő már eggyé vált a gonosszal. Amikor egy ember, aki Fiam, Jézus Krisztus Nevében beszél, elpusztítja az Enyéim lelkét, örökre félre fogom őt dobni. Féljétek most Haragomat, mert Én minden olyan lelket meg fogok büntetni, aki a végsőkig dacol Akaratommal.

Nem szabad félnetek Fiam Második Eljövetelétől, mert számotokra az egy Ajándék. Nektek nem szabad félnetek semmilyen szenvedéstől, amelyet minden valószínűséggel nektek is el kell viselnetek a nagy nap előtt, mert az rövidéletű lesz. Csak azokért a lelkekért aggódjatok, akiket nem tudok megmenteni, és akik egyáltalán nem fognak arra vágyni, hogy megmentsék magukat. Ők azok a lelkek, akik tudják, hogy Létezem, de akik Helyettem inkább ellenségeim mellett döntenek.

Én többféle módon fogok beavatkozni, hogy megmentsem azokat, akik egyáltalán nem ismernek Engem. Meztelenre vetkőztetem azokat a lelkeket, akik bármelyik Általam hozott Törvénnyel dacolnak, és a Pokol meg a Tisztítótűz kínjait fogják elviselni már itt, ezen a Földön. Ennek köszönhetően megtisztulnak majd, és hálásak lesznek Nekem az Irgalomért, amelyet most kinyilvánítok számukra. Sokkal jobb, ha ezt most viselik el, mintsem hogy örökre együtt szenvedjenek a gonosszal. Nektek sosem szabad megkérdőjeleznetek Útjaimat, mert Én mindent gyermekeim javára teszek, hogy Velem lehessenek egy Dicsőséges Örök Életen át.

Büntetésem, amellyel az embert kell sújtanom, fáj Nekem. Szétszakítja a Szívemet, de erre szükség van. Mindez a szenvedés hamarosan el lesz felejtve, és a világosság el fogja pusztítani a sötétséget. A sötétség többé már nem fogja gyermekeimre szórni szörnyű átkát. Azért mondom ezt nektek, mert az ördög megtévesztése által szörnyű sötétségbe lettetek vezetve. Ha a következményekről nem tájékoztatnálak benneteket, nem lenne jövőtök Új Paradicsomomban.

Milyen gyorsan feledésbe merült még az emléke is a Tízparancsolatomnak! Ó, milyen gyorsan elesik az ember a Kegyelemtől, amikor nem sikerül neki Igém szerint élnie.

Szeretett Atyátok,

A Legmagasságosabb Isten

2020.11.05. Szerző: | Üzenet | , , , | Még nincs hozzászólás

A Föld felnyög fájdalmában, miközben az Antikrisztus előkészíti fellépését. Összpontosíts továbbra is Szavam terjesztésére, bár sok akadállyal szembesülhetsz. Ne késleltesse Üzeneteimet semmi abban, hogy mindenki számára átadásra kerüljenek. A büntetések miatt, melyeket Atyám küld, el fognak pusztulni azok a vezetők és csoportok, akik bántani merik gyermekeit. Isten Fénye le fog ragyogni rátok, és Én megígérem, hogy nem fogjátok egyedül érezni magatokat. Sokan azt hiszik, hogy ez még hosszú ideig nem fog bekövetkezni. Azok, akik hagyták magukat megtéveszteni, bocsánatot fognak nyerni, ha könyörögni fognak Hozzám, hogy részesítsem őket védelemben. Isten Fénye le fog ragyogni rátok és Én megígérem, hogy nem fogjátok egyedül érezni magatokat, még akkor sem, ha azok elutasítanak benneteket, akik többre nem képesek. Amikor a Földön jártam, a Farizeusok nagyon sok embert fordítottak el Tőlem. Ugyanez fog most is történni. Ne legyen egyetlen olyan ember sem köztetek, akinek nincs tudomása Igazságszolgáltatásomról.

2020.11.05. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás