Európai látnok által követvén

Ne engedjétek, hogy bárki is elvonjon benneteket Szent Szavam igazságától, melyet az emberiségnek adok a lelkek megmentése érdekében!

Ne engedjétek, hogy bárki is megakadályozzon benneteket azon meggyötört lelkekért végzett imáitokban, akiket a sátán megszerzett magának!

Egyként egyesüljetek, gyermekeim, és imádkozzatok még utoljára Irgalmasságomért! Szükségem van imáitokra, melyek segítenek Nekem abban, hogy megmentsem az emberiség nagy részét. Jelenleg számos próféta van a világban, akiknek szent küldetés adatott, és akik az Én segítségemmel vezetik az emberiséget. Miután küldetésedet befejezted, már nem fogok többé senkit küldeni, hogy üzeneteimet ismertté tegye, mert ez a világ, ahogyan azt ti most ismeritek, örökre meg fog változni.

Lévén az utolsó idők prófétája, a te hangod lesz leginkább visszautasítva a hívők részéről, akik agresszív módon fognak ellent mondani ezeknek az Isteni üzeneteknek, ami téged, leányom, megrémiszt és félelemmel tölt el.

A sátán támadni fogja ezeket a szegény lelkeket, hogy fájdalmat okozzon Nekem. Máris megvakította sok hívőm szívét az igazság előtt.

Ő ki fogja forgatni az igazságot azok fejében, akik tisztelnek Engem, Mennyei Atyjukat és szeretett Fiamat, Jézus Krisztust.

Mégis örüljetek a sok megtérésnek, mely más látnokoknak és prófétáknak köszönhetően következett be az egész világon.

Munkájuk által már nagyon sok katasztrófa hárult el.

Azonban egy bizonyos számú büntetés mégis sújtani fogja a világot azért, hogy a nemzetek megtisztuljanak. Gyermekeim, előttetek egy dicsőséges jövő áll! Jézus az egész világ gyermekeihez szól. ma a világ minden hét évnél idősebb gyermekéhez és minden egyes gyermekemhez szólok.

Ti, kicsiny gyermekeim, gyöngyszemek vagytok a Szememben.

Ti oly sok gyengéd szeretetet nyújtotok Nekem, és Én gyönyörködöm társaságotokban.

Tudnotok kell, hogy Én nagyon szeretlek benneteket. Néhányan ismernek már Engem és ez így jó.

Hívlak benneteket, hogy többet társalogjatok Velem: saját szavaitokkal, mint egy baráttal.

Ne érezzétek soha, hogy nektek olyan imákat kell megtanulnotok vagy elmondanotok, melyek nehéznek tűnnek számotokra.

Ehelyett jöjjetek Hozzám, és osszátok meg Velem gondolataitokat, minden félelmeteket, az újdonságokat, és gondjaitokat. Nektek, szegény fiatalok, akiknek hamis dolgokkal van tele az életetek, vagy akik az alkohol, a kábítószer rabjai vagytok, tudnotok kell a következőket:

Bár lehet, hogy magatokban ürességet éreztek, mégis Felém kell nyújtanotok kezeteket, és Én meg fogom ragadni azokat. Meg foglak menteni benneteket attól, hogy belefulladjatok a zűrzavar tengerébe. Ne hallgassatok a felnagyított állításokra, melyeket a végidőkről hallhattok. Szeretlek benneteket. Én mindig válaszolni fogok imáitokra, hogy mérséklődjenek azok a gonosz cselekedetek, melyeket Isten ellenségei terveznek a világban. Sohasem szabad megengednetek a félelemnek, hogy megsemmisítse a reményt, vagy a rémületnek, hogy megsemmisítse a szeretetet. A szeretet el fogja pusztítani a gonoszt. A szeretet erősödni fog a világban és terjedni fog Isten Kegyelme miatt, válaszul gyermekei imáira.

Ne hallgassatok a felnagyított állításokra, melyeket a végidőkről hallhattok. Ne hagyjátok, hogy az ilyen szóbeszédek – melyek közül sok egy képzelgéssel ér fel –, felzaklassanak, vagy megfélemlítsenek titeket. Én, Jézus Krisztus, Irgalmasságomban el fogom pusztítani a gonoszt, mivel sohasem adom fel a lelkeket. Isten maga a Szeretet. Isten Hatalma Mindenható.

Isten irgalmas. Ezt sohase feledjétek el.Amikor egy nagy ünnepségre készültök, ti mindig vidámak és lelkesek vagytok. És bár a nagy nap előtt sok szétesés és kellemetlenség is előfordulhat, minden el lesz felejtve, amikor a várva várt nap hajnalán felkel a nap.

Így kell Második Eljövetelemre is tekintenetek. Bár tanúi lesztek a gonosz félelem és az ellenszenv keltésében, de ez rövid életű lesz, mert hamarosan majd minden feledésbe merül.

Legyetek békében. Sohase veszítsétek el a reményt Nagy Irgalmasságomban. Én sohasem fogom elhagyni azokat, akik szeretnek Engem.Amikor a nagy megpróbáltatások idején ezt az új Litániát imádkozzátok, akkor Én rövid pihenőt adok majd nektek

Most örökségül hagyom rátok, minden bátor és hűséges lélekre, ezeket a különleges kegyelmeket. Amikor a nagy megpróbáltatások idején ezt az új Litániát imádkozzátok, akkor Én rövid pihenőt adok majd nektek.

6. Litánia: A Kegyelmek Ajándéka

Ó, drága Jézus, szeretett Üdvözítőm,

Tölts el engem Szereteteddel.

Tölts el engem a Te Erőddel.

Tölts el engem Bölcsességeddel.

Tölts el engem Kitartásoddal.

Tölts el engem a Te Alázatoddal.

Tölts el engem Bátorságoddal.

Tölts el engem a Te Szenvedélyeddel.

Ámen.

Azoknak a lelkeknek mondom, akik az üldöztetés idején ezt az imát mondják: tudjátok meg, hogy Én ezeket a Kegyelmeket rátok fogom árasztani. Ti nyugodtabbak, erősebbek és sokkal bátrabbak lesztek, miközben nehéz Keresztemet az Új Ég és az Új Föld kapuihoz hordozzátok. A legfontosabb: ti nem fogtok engedni a megfélemlítésnek, amellyel valószínűleg, hogy szembe kell néznetek az Én Nevemben.

2021.01.08. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

A Mennyei Atya: Gyermekeim, egy dicsőséges jövő áll előttetek

 

2012. január 8., vasárnap, 2:04

Én vagyok az egész Teremtés Királya. Én vagyok az Alfa és az Omega. Az egész emberiség tisztelni fog Engem, az Istent, a Mennyei Atyát, a Teremtőt és a legmagasságosabb Királyt.
Drága szeretett leányom, végre már nagyon közel van az idő az egész emberiség számára, hogy teljes dicsőségemben tiszteljenek Engem, Mennyei Atyjukat.
Szeretett gyermekeim imái, akik alázatos szolgáim, sok lelket mentenek meg – az emberiség nagy részét – a Földet behálózó sötétség erőitől.
Íme, ezt mondom mindnyájatoknak, alázatos követőim, és azoknak, akik hisznek Bennem, az egész emberiség Teremtőjében, hogy egyesüljetek! Nektek egy erőt alkotván kell egyesülnötök, hogy együtt tiszteljetek Engem, Atyátokat.
A globális megtérésért most egységben kell imádkoznotok. 2011. május 10 – én Szentlelkem kiáradt az egész világra. Már akkor sok jó léleknek adott jelet arra, hogy hirdessék Igéimet.
Most, amikor a sátán hatalma egyre csökken, annyi lelket fog megtámadni, amennyit csak lehetséges. A legkegyetlenebb támadásokat Egyházamnak fogja okozni és mindazoknak, akik tisztelnek Engem, Mennyei Atyjukat.
Egyházam hite tovább fog gyengülni, de azok hite, akik meghajolnak Előttem, hatással lesz majd a jó keresztények gondolkodására, és közelebb hozza őket Hozzám.
Gyermekeim között sok zűrzavar fog napvilágot látni. Mindazok, akiket elvonnak az imáiktól, melyet Hozzám, a Legmagasságosabb Istenhez intéznek, hallgassák meg most az emberiséghez szóló kérésemet:
Ne engedjétek, hogy bárki is elvonjon benneteket Szent Szavam igazságától, melyet az emberiségnek adok a lelkek megmentése érdekében!
Ne engedjétek, hogy bárki is megakadályozzon benneteket azon meggyötört lelkekért végzett imáitokban, akiket a sátán megszerzett magának!
Egyként egyesüljetek, gyermekeim, és imádkozzatok még utoljára Irgalmasságomért! Szükségem van imáitokra, melyek segítenek Nekem abban, hogy megmentsem az emberiség nagy részét.
Leányom, te fogsz a legtöbbet szenvedni, aki az utolsó idők prófétája vagy. Küldetésedre való tekintettel, az utolsó üzeneteket kapod, mint olyan, a világ számára, és ezért elsődleges célpontja leszel a sátánnak és csatlósainak.
Jelenleg számos próféta van a világban, akiknek szent küldetés adatott, és akik az Én segítségemmel vezetik az emberiséget.
Miután küldetésedet befejezted, már nem fogok többé senkit küldeni, hogy üzeneteimet ismertté tegye, mert ez a világ, ahogyan azt ti most ismeritek, örökre meg fog változni.
Lévén az utolsó idők prófétája, a te hangod lesz leginkább visszautasítva a hívők részéről, akik agresszív módon fognak ellent mondani ezeknek az Isteni üzeneteknek, mely téged, leányom, megrémiszt és félelemmel tölt el.
A sátán támadni fogja ezeket a szegény lelkeket, hogy fájdalmat okozzon Nekem. Máris megvakította sok hívőm szívét az igazság előtt.
Ő ki fogja forgatni az igazságot azok fejében, akik tisztelnek Engem, Mennyei Atyjukat és szeretett Fiamat, Jézus Krisztust.
Mégis örüljetek a sok megtérésnek, mely más látnokoknak és prófétáknak köszönhetően következett be az egész világon.
Munkájuk által már nagyon sok katasztrófa hárult el.
Azonban egy bizonyos számú büntetés mégis sújtani fogja a világot azért, hogy a nemzetek megtisztuljanak.
Leányom, a kígyó hatalma meg lesz törve, mégpedig hamarosan. Ezért gyermekeimnek nem kell a jövőtől félniük. Gyermekeim, előttetek egy dicsőséges jövő áll!
Mindaz, amit most tennetek kell: imádkozzatok testvéreitekért, és teljes mértékben bízzatok Bennem!
Mivel a Nagyfigyelmeztetés hamarosan és váratlanul fog megtörténni, és lelkeket fog megmenteni, továbbra is sok imára van szükség.
Az imákat, amelyeket most kérek tőletek, különösképpen a világ minden táján élő fiatalokért ajánljátok fel!
Ezek azok a gyermekek, akik a sátán gonosz hazugságai által felállított csapdába estek. Ezek azok a gyermekek, akik idejük nagy részét hamis bálványok imádásával töltötték, és egy álomvilágban élnek.
Nekik van szükségük legjobban imáitokra.
Egyesüljetek, gyermekeim!
Emelkedjetek fölül nézeteltéréseiteken!
Vessétek le a büszkeség köntösét!
Szeretettel és alázattal boruljatok térdre és kérjétek számotokra a szükséges kegyelmeket!
Ezek a kegyelmek- a Szentlélek által- elárasztják majd lelketeket.
Csak ily módon találnak majd imáitok meghallgatásra és válaszra.
Szeretett Mennyei Atyátok,

A legmagasságosabb Isten

Jézus hívja a gyermekeket az egész világon

2012. január 8. vasárnap, 15.30
Legdrágább, szeretett leányom, ma hívok minden 7 évesnél idősebb gyermeket, és hívom minden egyes gyermekemet a világon.
Ti, kicsiny gyermekeim, olyanok vagytok, mint a drágakövek, az Én szememben.
Gyengéd szeretetet nyújtotok Nekem, és Én örömömet lelem társaságotokban.
Tudnotok kell, hogy Én nagyon szeretlek benneteket. Közületek néhányan már ismertek Engem, és ez jó.
Meghívlak benneteket, hogy beszélgessetek Velem többet, a saját szavaitokkal, mint egy barát.
Soha ne érezzétek úgy, hogy nektek muszáj imákat megtanulni, vagy mondani, ami talán nehéz számotokra.
Inkább jöjjetek Hozzám, és osszátok meg Velem gondolataitokat, félelmeiteket, híreiteket, vagy problémáitokat.
Én mindig mellettetek vagyok, még akkor is, amikor mellőztök Engem. Én mindig bizakodom.
Nektek szegény fiatalok – akiknek az élete tele van csalárdsággal, hamissággal, vagy akik alkohol vagy drogproblémákkal küzdenek – tudnotok kell a következőt.
Bár lehet, hogy üresek vagytok belül, mégis oda kell adnotok a kezeteket Nekem, és Én meg fogom fogni azt. Ki foglak menteni benneteket az összezavarodottság tengeréből.
Sokan közületek értéktelennek és jelentéktelennek érzitek magatokat. Annyira letaglóznak benneteket azok, akiket bálványoztok a zenei világban és a hírességek világában, hogy teljesen elégtelennek (kevésnek, nem megfelelőnek) érzitek magatokat.
Soha ne érezzétek így kicsiny gyermekeim, mert az Én szememben ti nagyon különlegesek vagytok.
Mindegyikőtöknek különleges helye van a Szívemben. Hadd vigyelek el benneteket egy utazásra, egy csodálatos új jövőbe.
Hamarosan be fogom mutatni a Béke és Dicsőség egy csodálatos új Korszakát a földön.
Erősnek kell maradnotok. Soha ne adjátok fel, akkor sem, ha magatok alatt vagytok. Soha ne essetek kétségbe, ha értéktelennek érzitek magatokat.
Ne feledjétek, ti okkal születtetek. Mindegy milyen életkörülményeitek vannak, születésetek oka a következő: azért születtetek, hogy egyesüljetek Velem, Új Dicsőséges Királyságom részeseként.
Tudom, nehéz nektek meghallani Hangom, mivel oly sok hamis isten próbálja megragadni figyelmeteket.
Ígéretem nektek a következő: Éljétek életeteket reményben, és Irántam, Jézusotok iránt való szeretetben, és nektek adom majd a Paradicsom ajándékát. Ez a Paradicsom vár rátok, ha csak kérnétek Engem, hogy segítsek nektek a Hozzám tartó utazásotokban.
Én vagyok a szeretet, ami hiányzik az életetekből.
Én vagyok a béke, amit kerestek.
Én vagyok a segítség, amelyre szükségetek van, hogy ismét szeretetet érezzetek szívetekben.
Én vagyok a Szeretet.
Én vagyok a Világosság.
Nélkülem sötétségben fogtok maradni.
Én szeretlek bennetek, nem számít, hogy esetleg mennyire sértetek vagy bántotok meg Engem.
Mondjátok ezt a rövid imát, és Én azonnal futva jövök hozzátok:
Jézus, ha hallasz engem,
Hallgasd meg segélykiáltásomat,
Kérlek, segíts kezelni azokat, akik fájdalmat okoznak nekem,
Segíts nekem, hogy ne az irigység uralja az életemet, és ne vágyódjak olyan dolgok után, ami nem lehet az enyém,
Inkább nyisd meg szívem Feléd, drága Jézus,
Segíts nekem, hogy igaz szeretetet – a Te szereteted -, és igaz békét érezzek szívemben. Ámen.
Örvendezzetek Gyermekeim, mert Én beszélek most szívetekhez a Mennyekből.
Én valóságos vagyok.
Én létezem.
Én szeretlek benneteket, és Én soha nem fogom feladni a harcot, hogy megmentselek benneteket, hogy így elvihesselek benneteket, családjaitokat és barátaitokat, a Földi Új Paradicsomba.
Ez a Paradicsom Ádámnak és Évának teremtetett, és most vissza fog térni a földre.
Azt akarom, hogy részesei legyetek ennek az új, minden álmotokat felülmúló, Dicsőséges életnek.
Megáldalak most benneteket.
Szeretett barátotok,

Jézus

 

Ne hallgassatok a felnagyított állításokra, melyeket a végidőkről hallhattok


2013. január 8. kedd, 21:00

Drága szeretett leányom, miközben a világot Második Eljövetelemre szeretném felkészíteni, azt kell kérnem, hogy valamennyi követőm teljesen bízzon Bennem. Szeretlek benneteket. Én mindig válaszolni fogok imáitokra, hogy mérséklődjenek azok a gonosz cselekedetek, melyeket Isten ellenségei terveznek a világban.

Én, szeretett követőim, megvédelek benneteket. Noha, Én az Igazságot sohasem rejteném el előletek, figyelmeztetnem kell benneteket a hamis próféciákra, melyeket a hamis próféták továbbítanak jelenleg a világban, és melyek félelmet keltenek a lelkek szívében.

Atyám Keze, amint azt már korábban is mondtam, akkor fog lesújtani a gonosz emberekre, amikor megpróbálják Isten gyermekeit elragadni a Földről, még mielőtt alkalmasak lennének belépni Királyságomba.

Sohasem szabad megengednetek a félelemnek, hogy megsemmisítse a reményt, vagy a rémületnek, hogy megsemmisítse a szeretetet. A szeretet el fogja pusztítani a gonoszt. A szeretet erősödni fog a világban és terjedni fog Isten Kegyelme miatt, válaszul gyermekei imáira.

Ne hallgassatok a felnagyított állításokra, melyeket a végidőkről hallhattok. Ne hagyjátok, hogy az ilyen szóbeszédek – melyek közül sok egy képzelgéssel ér fel –, felzaklassanak, vagy megfélemlítsenek titeket. Én, Jézus Krisztus, Irgalmasságomban el fogom pusztítani a gonoszt, mivel sohasem adom fel a lelkeket. Isten maga a Szeretet. Isten Hatalma Mindenható.

Isten irgalmas. Ezt sohase feledjétek el.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert nem szabad megengedjétek a szíveteknek, hogy zaklatott legyen, amikor sok gonoszságot meg lehet enyhíteni a világban. Adjátok át magatokat Nekem szeretettel, reménnyel és örömmel, és Én majd elveszem minden félelmeteket és felesleges aggodalmatokat.

Amikor egy nagy ünnepségre készültök, ti mindig vidámak és lelkesek vagytok. És bár a nagy nap előtt sok szétesés és kellemetlenség is előfordulhat, minden el lesz felejtve, amikor a várva várt nap hajnalán felkel a nap.

Így kell Második Eljövetelemre is tekintenetek. Bár tanúi lesztek a gonosz félelem és az ellenszenv keltésében, de ez rövid életű lesz, mert hamarosan majd minden feledésbe merül.

Legyetek békében. Sohase veszítsétek el a reményt Nagy Irgalmasságomban. Én sohasem fogom elhagyni azokat, akik szeretnek Engem.

Jézusotok

 

Amikor a nagy megpróbáltatások idején ezt az új Litániát imádkozzátok, akkor Én rövid pihenőt adok majd nektek (& 6. Litánia)

2014. január 8. szerda, 21:15

Drága szeretett leányom, ismertté kell tenni mindenki számára, hogy amikor a sötétség idején megvéditek Isten Szavát, szükségetek lesz minden Tőlem kapott Kegyelemre ahhoz, hogy kitartóak maradhassatok. Amikor hívtok Engem, hogy különleges Kegyelmeimmel árasszam el a lelketeket, akkor könnyebbnek fogjátok találni, hogy kövessetek Engem.

Most örökségül hagyom rátok, minden bátor és hűséges lélekre, ezeket a különleges kegyelmeket. Amikor a nagy megpróbáltatások idején ezt az új Litániát imádkozzátok, akkor Én rövid pihenőt adok majd nektek.

6. Litánia: A Kegyelmek Ajándéka

Ó, drága Jézus, szeretett Üdvözítőm,

Tölts el engem Szereteteddel.

Tölts el engem a Te Erőddel.

Tölts el engem Bölcsességeddel.

Tölts el engem Kitartásoddal.

Tölts el engem a Te Alázatoddal.

Tölts el engem Bátorságoddal.

Tölts el engem a Te Szenvedélyeddel.

Ámen.

Azoknak a lelkeknek mondom, akik az üldöztetés idején ezt az imát mondják: tudjátok meg, hogy Én ezeket a Kegyelmeket rátok fogom árasztani. Ti nyugodtabbak, erősebbek és sokkal bátrabbak lesztek, miközben nehéz Keresztemet az Új Ég és az Új Föld kapuihoz hordozzátok. A legfontosabb: ti nem fogtok engedni a megfélemlítésnek, amellyel valószínűleg, hogy szembe kell néznetek az Én Nevemben.

Ti állhatatosan és méltóságteljesen fogtok menetelni, miközben továbbra is támogatni fogjátok Isten Igéjét. Mert mindnyájan, akik választok erre a Hívásra és elmondjátok ezt a különleges Litániát, olyan örömet fogtok érezni a szívetekben, amilyet még soha nem éreztetek. Ti ugyanakkor magabiztosnak is fogjátok érezni magatokat, abban a tudatban, hogy megáldott benneteket a Szentlélek Ereje, és az Igazság mindig uralkodni fog a szívetekben.

Szeretlek benneteket, és most megáldalak mindnyájatokat: az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében.

Jézusotok

2021.01.08. Szerző: | Üzenet | , , | Még nincs hozzászólás