Európai látnok által követvén

Hallgassátok meg sürgős kérésemet, imádkozzatok az ateisták lelkéért. A világ azon van, hogy a felismerhetetlenségig megváltozzon.

Mert az Én időm már közel van. Ne feledjétek, hogy nincs mitől félnetek, ha szerettek Engem.

Csak imádkozzatok azokért, akik most, ma visszautasítanak Engem és azokért is, akik hátat fordítanak majd az igazságnak. Szűz Mária: Fiam Irgalmasságát az ima ereje által lehet kiterjeszteni az egész világra. Arra sürgetem Követőimet, hogy emlékeztessék az embereket a Szent Biblia olvasásának fontosságára. Ma, az Én Igém ismét kimondott szó, hogy így Tanításaim fontossága becsepegjen a mai ember elméjébe. Isten Szavának el nem fogadása, a lélek halálát eredményezi.

Minden ember a Földön szabad akarattal született. A Keresztség Szentsége minden ember rendelkezésére volt bocsátva, akiknek Atyám adott életet, de nem minden ember jutott hozzá ehhez a fontos Ajándékhoz, amely megtisztítja a lelket, és megszabadítja azt a démonoktól.

Minden ember jogosult Tanításaim Igazságára, de mégsem adatott meg minden ember számára az Igazság. Helyette az ártatlanok lelkét hamis vallásokkal táplálták. Mindez az egymás elleni gyűlölethez vezetett, mivel a hazugságok, melyeket az ilyen hamis vallások alkottak és terjesztettek, megfertőzték az emberek szívét.

Az Igazság az, hogy az Én Szent Szavam a lélek tápláléka. Nélküle a lélek ellankad. Amikor egy lélekből hiányzik a béke, melyet egyedül Szeretetem hozhat számára, akkor a világi dolgok karjaiban keresi a vigaszt, melyek végül is minden vigasztól fosztják őt.

Most, hogy Szent Szavam lángra lobban a kimerült emberek szívében, Szeretetem el fog terjedni, amikor az Igazság megadatik az emberiség számára. Ez a Szeretet vonzani fogja az éhes lelkeket, és így Üdvösségem Terve folytatódni fog. Én minden lehetőséget ki fogok meríteni, felhasználva minden alázatos lélek szívét – akik igazán szeretnek Engem –, hogy megmentsem az egész emberi nemet. Nem számít, hogy ők milyen istent bálványoznak, mert az Igazság nagyon hamar fel lesz tárva a számukra. Azt követően már semmit sem fognak hiányolni, csak Dicsőséges Jelenlétemet.

2021.01.23. Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Halljátok meg sürgős kérésemet: Imádkozzatok az ateisták lelkéért

2012. január 23. hétfő, 15.20
Drága, szeretett leányom, a világ azon a ponton van, hogy a felismerhetetlenségig megváltozik.
Az Én időm már csaknem elérkezett.
Arra kérem mindazokat, akik hisznek Bennem, az ő Isteni Megváltójukban és az Én Örök Atyámban, hogy hagyjátok abba, amit épp most csináltok és hallgassatok meg.
Függetlenül attól, hogy hisztek-e ezekben az Üzeneteimben – melyet a világnak adok ezekre az időkre – vagy sem, halljátok meg most sürgős Kérésemet.
Imádkozzatok, imádkozzatok és imádkozzatok az ateistákért, szívetek minden Irántam érzett szeretetével.
Sokan meg fognak halni a Nagyfigyelmeztetés során.
Sokaknak nem lesz lehetőségük, hogy még időben meg tudják bánni bűneiket.
Arra kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel minden szenvedéseteket és imátokat ezekért a lelkekért, azért, hogy Én meg tudjam menteni őket a pokol tűzétől.
Imádkozzatok azokért, akik nem fognak visszafordulni Hozzám, még akkor sem, amikor az igazságot bemutatják nekik.
Imádkozzatok azokért is, akik számára a földi tisztítótűz, a vezeklés – melyet jó szívvel el fognak fogadni – nehéz lesz.
Sokaknak ez nagyon fájdalmas lesz.
Imádkozzatok, hogy megkapják az erőt, melyre azért van szükségük, hogy ki tudjanak tartani.
Menjetek gyermekeim, és tegyetek meg mindent, amit Én kértem tőletek, mert már kevés az idő.
Szeretlek benneteket. Ne feledjétek, nincs mitől félnetek, ha szerettek Engem.
Csak imádkozzatok azokért, akik most ma visszautasítanak Engem, és azokért, akik majd hátat fognak fordítani az igazságnak.
Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 

Szűz Mária: Fiam Irgalmasságát az ima ereje által lehet kiterjeszteni az egész világra.

 

 

 

2013. január 23. szerda, 16:05

 

Gyermekeim, nektek törekednetek kell arra, hogy naponta legalább tizenöt percet a Keresztes Imahadjárat imáinak imádkozására szenteljétek, mivel ez nagyon fontos.

 

Időt kell találnotok arra, hogy ezeket az imákat elmondjátok, mivel máris sok tragédiát enyhítenek a világban, melyeket azok a bűnös emberek okoznak, akik végrehajtják a Gonosz (lélek) cselekedeteit.

 

Sohasem szabad megfeledkeznetek az ima erejéről, vagy arról a tényről, hogy közbenjárásom segíthet a Hitetekért való harcban.

 

Sokan közületek más dolgokkal vagytok elfoglalva az életetekben, de nektek meg kell tennetek minden erőfeszítést annak érdekében, hogy kifejezzétek hódolatotokat Fiam iránt. Az ima sokak számára nehéz lehet.

 

Nehéz lehet a magánéletben imádkozni, és azoknak, akik nem láthatják Fiam, Jézus Krisztus, tökéletes és szép arcát, könnyen elterelődik a figyelmük.

 

Íme, egy rövid ima, a Keresztes Imahadjárat 95. imája: Hogy segítsen megtalálni az időt az imádkozásra

 

Ó, Üdvösség Anyja, jöjj segítségemre, mivel azzal küszködöm, hogy időt találjak az imádkozásra.
Segíts nekem, hogy szeretett Fiad, Jézus Krisztus számára megadjam a megérdemelt időt, hogy megmutassam Neki, mennyire szeretem Őt.
Arra kérlek Áldott Édesanyám, Üdvösség Anyja, nyerd el számomra a szükséges Kegyelmeket, és esdekelj ki minden kegyelmet és kegyet drága Fiadtól, hogy Kebelének Szentséges Szívébe burkolhasson engem. Ámen.

 

Gyermekek, minden, amit tennetek kell ahhoz, hogy az Igazság Ösvényét kövessétek az, hogy időt kell fordítanotok az imádkozásra. Fiam Irgalmasságát az ima ereje által lehet kiterjeszteni az egész világra. Azáltal, hogy imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat imáit, a Szövetség beteljesedhet Fiam által, hogy megmentse a világot.

 

Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

 

 


Arra sürgetem Követőimet, hogy emlékeztessék az embereket a Szent Biblia olvasásának fontosságára

 


2013. január 23. szerda, 16:40

 

Drága szeretett leányom, tele vagyok örömmel és elégedett vagyok, azért a szeretetért, amelyet tanítványaim Irántam tartogatnak a szívükben.

 

A Mennyország örvend annak a sebességnek, mellyel Isteni Üzeneteim és Imáim az egész világon terjednek. Ez most az az időszak – amely oly régen meg volt jövendölve -, amikor Szent Evangéliumomat az egész világon prédikálni fogják.

 

Arra sürgetem Követőimet, hogy emlékeztessék az embereket a Szent Biblia olvasásának fontosságára, az ismertetett Igére, Atyám Akarata szerint.

 

Ma, az Én Igém ismét kimondott szó, hogy így Tanításaim fontossága becsepegjen a mai ember elméjébe. Isten Szavának el nem fogadása, a lélek halálát eredményezi.

 

Minden ember a Földön szabad akarattal született. A Keresztség Szentsége minden ember rendelkezésére volt bocsátva, akiknek Atyám adott életet, de nem minden ember jutott hozzá ehhez a fontos Ajándékhoz, amely megtisztítja a lelket, és megszabadítja azt a démonoktól.

 

Minden ember jogosult Tanításaim Igazságára, de mégsem adatott meg minden ember számára az Igazság. Helyette az ártatlanok lelkét hamis vallásokkal táplálták. Mindez az egymás elleni gyűlölethez vezetett, mivel a hazugságok, melyeket az ilyen hamis vallások alkottak és terjesztettek, megfertőzték az emberek szívét.

 

Az Igazság az, hogy az Én Szent Szavam a lélek tápláléka. Nélküle a lélek ellankad. Amikor egy lélekből hiányzik a béke, melyet egyedül Szeretetem hozhat számára, akkor a világi dolgok karjaiban keresi a vigaszt, melyek végül is minden vigasztól fosztják őt.

 

Most, hogy Szent Szavam lángra lobban a kimerült emberek szívében, Szeretetem el fog terjedni, amikor az Igazság megadatik az emberiség számára. Ez a Szeretet vonzani fogja az éhes lelkeket, és így Üdvösségem Terve folytatódni fog. Én minden lehetőséget ki fogok meríteni, felhasználva minden alázatos lélek szívét – akik igazán szeretnek Engem –, hogy megmentsem az egész emberi nemet. Nem számít, hogy ők milyen istent bálványoznak, mert az Igazság nagyon hamar fel lesz tárva a számukra. Azt követően már semmit sem fognak hiányolni, csak Dicsőséges Jelenlétemet.

 

Jézusotok

2021.01.23. Szerző: | Üzenet | , | Még nincs hozzászólás