Európai látnok által követvén

A Mennyei Atya: Ezen üzenetek eredményeként két milliárd lélek fog megtérni. Senkinek sincs hatalma az Atya fölött. Még a csaló sem tudja meghamisítani, de megváltoztatni sem az Én mennyei tervemet az emberiség számára. Menjetek békében gyermekeim, abban a tudatban, hogy ezek az Általam jóváhagyott üzenetek az igazságot tartalmazzák az egész emberiség számára.

Ha alázatos és tiszta szívűek lesztek, akkor fel fogjátok ismerni szeretetemet. Legyetek kicsinyek az Én szememben, mint a gyermekek, mert csak így tudlak benneteket felemelni, a megfelelő időpontban, mint egy angyalt az Én Birodalmamba.

Menjetek békében. Hajtsátok vállamra fáradt fejeteket, és Én enyhülést és vigasztalást hozok nektek, amelyre vágyakoztok.

Szeretlek benneteket gyermekeim, egyenként, és együttvéve.

Örvendek, mert amikor eljön Szent Családunk újra – egyesülésének napja, az egész Mennyország dicsőítő éneket fog zengeni egy egész örökkévalóságon át. Szűz Mária: Azért van az, hogy annyi ember olyan fájdalomban és sötétségben van, mert nem hisznek Istenben. Hívom mindazokat, akik bizonytalanok abban, hogy valóban Létezem-e, vagy sem. Ne feledjétek, hogy a ti időtök a Földön egyszerűen a száműzetés egyik formája, melyet a bűn idézett elő.

Az első alkalommal azért jöttem, hogy megmentsem az emberiséget a bűntől. Sajnos nem fogadtak szívesen Engem. Meggyilkoltak, és meghaltam a Kereszten, még mielőtt igénybe vehettem volna Királyságomat. Most újra eljövök, amint az meg volt jövendölve, hogy visszaköveteljem Királyságomat, melyet Szeretett Atyám ígért Nekem. Ez alkalommal mindnyájatokat fel foglak készíteni erre az eseményre, mert Én most az összes közül a legnagyobb ajándékot ígérem nektek. Ti Isten gyermekei vagytok, akár elfogadjátok ezt a tényt, akár nem. Ti nagyon szeretve vagytok. Én meg foglak világosítani benneteket, ha Hozzám jöttök és kéritek, hogy segítsek nektek. Nincs mitől félnetek, mert Én a ti szeretett Jézusotok vagyok, és értetek nagy szenvedéssel járó halált haltam. A szenvedésetek, amikor elveszetten, összezavarodottan bolyongtok, és amikor lehetetlennek érzitek, hogy békére találjatok, szinte véget ért.

Gyertek, kövessetek Engem. Nekem nagy terveim vannak, és Istenségem mindenki számára bizonyításra kerül majd. Még azok is, akik továbbra is elutasítanak Engem, meg lesznek ajándékozva az Igazsággal, amikor Dicsőséges Második Eljövetelemről több mint hétmilliárd ember tanúskodni fog.

Akkor már nem tagadhatja senki, hogy Létezem. Azt lehetetlennek fogják találni, mégis sokan nem lesznek hajlandók elfogadni Új Királyságomat, mely Isten minden gyermeke előtt fel fog tárulni.

Ne forduljatok el, mert meg szeretnélek menteni benneteket, az egész emberiséget, és el szeretnélek vinni titeket abba az örökségbe, amelyért is mindnyájan születettek. Sok minden ki lesz még nyilatkoztatva Isten gyermekeinek az Úr Nagy Napja előtt. Tudatnod kell, hogy ez lesz az a Küldetés, amikor Isten Hangja mennydörgéshez hasonlóan érezhető lesz, melyet majd a Föld minden részén érezni lehet. Sok minden ki lesz még nyilatkoztatva Isten gyermekeinek, még mielőtt az Úr Nagy Napja felvirradna. Szükséges, hogy mindez megtörténjen, mert ha Ő nem figyelmeztetné az emberiséget, akkor nem teljesítené az Ígéretét, amelyet Mózes, Dániel és János prófétáknak tett. Amikor Isten Ígéretet tesz, akkor az mindig beteljesedik.

Sose féljetek egy igaz prófétától, mert ők azokat a Szavakat mondják, amelyeket Isten a ti érdeketekben adott az ajkukra. A Tervem utolsó része, hogy megmentsem a Földet és minden élőlényt. Ez nagyon sok nehézséget és megpróbáltatást fog jelenteni. Az ember kegyetlensége lesz a legaggasztóbb az összes közül: ellenszegülése és az Engem, Jézus Krisztust való elutasítása lesz az utolsó csepp a pohárban Atyám Szemében. De ez a végső összeütközés nem fog sokáig tartani, mielőtt az ember végleg megszabadul a világban létező szörnyű gyűlölettől.

A Menny Hatalmát nem szabad alábecsülni, mert Atyám Beavatkozása túl erőteljes lesz ahhoz, mintsem hogy ellenségei ellen tudjanak annak állni. Tehát legyetek békében. Fogadjátok el Isten Beavatkozását – Szeretetének Nagy Cselekedetét, mely a próféták szájából eredő Szó (Ige) által adatik nektek. Mindezek a dolgok azért vannak, hogy megvédjenek benneteket, hogy Hozzám közelebb hozzanak titeket, és hogy létre hozzák az Új Kezdetet, amelynek soha nem lesz vége.

2021.01.03. - Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Még nincs hozzászólás

Szólj hozzá!

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.