Európai látnok által követvén

Ha ítélkeztek egymás fölött és átkozzátok egymást, akkor Arcul köptök Engem. Ne feledjétek: amikor másokat rágalmaztok és nyilvánosan gyűlölettel viseltettek irántuk, akkor ti nem Engem képviseltek.

Ennek ellenére sokan beleesnek a sátán csapdájába, melyet azok számára készített, akik szent apostolaimnak vallják magukat, így elbotlasztván őket.

Azt mondom: tartsátok magatokat távol ettől, és imádkozzatok megbocsátásért. Sokkal jobban teszitek, ha többet imádkoztok testvéreitekért.

Ó, mennyire szeretném, ha követőim, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, úgy viselkednének, ahogyan Én tanítottam őket. Mennyire megbántják azokat a szegény lelkeket, akik minden tőlük telhetőt megtesznek, csakhogy alázatosak maradhassanak Szemeimben.

Tekintettel ezekre a Szent üzenetekre, melyek Isteni ajkaimról származnak, nagy szükség van a tisztánlátásra, mivel ezek az utolsó üzenetek ebben a végidőben.

Soha ne alkossatok annak alapján saját véleményt, hogy helytelenül értelmezitek tanításaimat és az Én kilétemet.

Még mielőtt igazságos Bíróként jönnék el, az Irgalmasság Isteneként jövök hozzátok.

Szeretlek mindnyájatokat, mégis ma ugyanazt a fájdalmat élem át, mint annak idején a Gecemáni kertben. Mindaddig nem nyugszom, amíg meg nem mentettelek benneteket a gonosztól.

Aki azt állítja, hogy Én nem szenvedek, az nem ismer Engem. Egyedül csak Isten Hatalma által létezhettek. Egyedül csak Isten Szeretete által fogtok örökké élni. Ha az ember Isteni Jelenlétem egy töredékét is megpillantaná, annyira megrendülne, hogy nem tudná a Fényt elviselni, mivel az megvakítaná őt. Ez az a távolság, amelyet a bűn helyezett az ember és Teremtője közé. Én csak akkor mutatom meg a lelkeknek Fényemet, amikor megtisztultak, mert csak akkor ölelhetem át őket Királyságomban. Csak azokat burkolhatom be Irgalmasságom Fényével, akik megalázkodnak Előttem. Nem az számít, hogy mennyire állítjátok, hogy szerettek Engem, ha meg szeretnétek kapni az Irgalmasság ezen Ajándékát, szüntelenül jóvá kell tennetek hibáitokat Színem előtt.

A következőket mondom minden egyes bűnösnek: Egy óra sem telik el, hogy gondolatban, szóban és cselekedetben ne vétkeznétek. De ha csendben elfogadjátok gyengeségeiteket, és tele vagytok Irántam való szeretettel – amennyiben látom sajnálkozásotokat -, akkor egy pillanat alatt elfelejtem bűneiteket.

Amikor Második Eljövetelem előtt eljövök, hogy Isteni Irgalmasságommal beborítsalak benneteket, akkor ez azért lesz, hogy a szükséges megtisztulást kínálja fel számotokra, hogy így átölelhessen és elvigyen titeket Isteni Fényem oltalmába és biztonságába. Azon a napon Fényem beborítja majd a Földet. Sokan – annak ellenére, hogy Nagy Irgalmasságom Fénye elvakítja őket -, azonnal el fogják fogadni Üdvözítésem Kezét. Ti most a legnagyobb megtévesztésnek lesztek tanúi, melyet a Sátán valaha is okozott a világnak. Követőim közül oly sokan fognak megjelenni, hogy megalkossák Maradék Hadseregemet minden nemzetben a világon, beleértve a kommunista kormányú országokat is. A Szentlélek most elküldésre kerül, hogy ennek a kicsiny, de ugyanakkor erős Hadseregemnek minden töredékét beborítsa. Hamarosan minden tanítványom, mindenhol terjeszteni fogja a próféciák szavait, amelyek ezen a Küldetésen keresztül adatnak a világnak. Fényem, a naphoz hasonlóan le fog ragyogni mindazokra a helyekre, ahol ebben az időben szeretett tanítványaim válaszolnak hívásomra. Ti meg fogtok szólítani minden vallást, és át fogjátok adni Szavamat (Igémet). A nektek adott imák által ők áldottak lesznek. Örüljenek mindazok közületek, akik tudják, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, Aki e nagy változások idején hív benneteket. Ti valóban áldottak vagytok. Tudnotok kell, hogy oly nagy az irántatok való szeretetem, hogy Én vezetni, erősíteni foglak benneteket, és küldetésetekben az oroszlán bátorságát fogom megadni nektek. Ti szeretettel és ékesszólással fogtok beszélni, és a Szentlélek Tüze fog áradni az ajkatokról. Ha Engem képviseltek, akkor meg fogjátok tudni védeni a világot attól, hogy elnyelje azt a gonosz az ő utolsó napjaiban. Nem fogtok kudarcba fulladni. Szenvedni fogtok. Rosszallással, ellenállással és az eretnekség vádjával kell majd szembe néznetek annak ellenére, hogy mindaz, amire az embereket egyszerűen emlékeztetni fogjátok, azt már a legszentebb Evangéliumok tartalmazzák.

Legyetek békében, mert Ajándékaim életben fognak tartani benneteket ebben a csatában. Ti most már készen álltok, mert ellenségeim, akik arra várnak, hogy vakmerően bejelentsék magukat a világnak, hamarosan ismertté válnak. Aztán ezt fogja követni az az időszak, amikor az emberiség üdvösségére alkotott végső Tervem beteljesedik.

Én bennetek vagyok, veletek vagyok és mindig a szívetekben és a lelketekben lakom.

Szeretett Jézusotok. Amikor a hívők azt kiáltják: „Elég volt – mi már nem tudjuk elviselni a gonosz diadalát a jó fölött”; akkor hirtelen minden fájdalom véget ér.

A gonosztól való megtisztulás megköveteli, hogy az előbb nagymértékben elterjedjen. Ez a gonosz szívű emberek számára egy próbatétel, akiket a gonosz elsőként fog vonzani. Amikor követőim, akik bedőlnek az eljövendő megtévesztésnek, megtagadnak Engem, akkor ez nem azt jelenti, hogy ők azt fogják mondani: „Én nem hiszek Jézusban.” Nem, ez a következőt fogja jelenteni: Ők azt a részt fogják kiválasztani Tanításaimból, amelyikben hinni akarnak. Aztán el fogják dönteni, hogy melyik résszel nem értenek egyet. Majd azt fogják mondani, hogy Jézus, ha ma a Földön járna, egyetértene ezzel az új értelmezéssel. Üdvösség Anyja: Ti vagy elfogadjátok Isten Igéjét, amelyet Ő meghatározott, vagy nem. Az Igazságot, drága gyermekek, amelyet az Örök Atya az Ő egyetlen Fia, Jézus Krisztusban való megnyilvánulása által adott az emberiségnek, most széttépik. Ne fogadjatok el semmi olyan tant, ami nem támogatja teljes egészében az Igazságot. Soha nem mondhatjátok azt, hogy az Igazságnak egy bizonyos része fontos, aztán pedig a többi részét megtagadjátok. Ti vagy elfogadjátok Isten Igéjét, amelyet Ő meghatározott, vagy nem. Az időnek nincs különösebb jelentősége. Ami Isten Igéje által évezredekkel ezelőtt adatott az embernek, nem változott, és nem is lehet azt megváltoztatni. Mindannak, ami Istentől származik, érintetlennek kell maradnia, független attól, hogy az mennyire nehéz. Az Isten Igéjéhez való hűség nagy erőt, kitartást és eltökélt szándékot követel.

2021.01.07. - Szerző: | Üzenet | | Még nincs hozzászólás

Még nincs hozzászólás

Szólj hozzá!

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.