Európai látnok által követvén

Csütörtök

Pecsét

KERESZTES IMAHADJÁRAT IMÁI – CSÜTÖRTÖK (PDF)   I    KERESZTES IMAHADJÁRAT IMÁI – CSÜTÖRTÖK (WORD)

 

FELKÉSZÜLÉS AZ IMÁRA:

Legyen minden esetben kereszt, szentelt víz, szentelt gyertya.

Kérjük, minden alkalommal a szentelt vízzel szenteljétek meg környezeteteket, ahol imádkoztok!

Utasítások az Imacsoportok számára Jézustól:

Jézus Krisztus külön kérésére gondoskodjunk védelemről.

“Drága szeretett leányom, arra szeretném utasítani Keresztes Imahadjáratom Csoportjait, hogy legyenek éberek, amikor megalakulnak a nemzetükben. Közelükben Szenteltvizet kell tartaniuk, legyen jelen egy feszület, mely Engem ábrázol, és mondaniuk kell a Keresztes Imahadjárat eme különleges imáját, hogy áldásban és védelemben részesüljenek Keresztes Imahadjárat csoportjaitok.” /2013. január 25. péntek/

SZENTLÉLEK IMA:

“Jöjj Szentlélek, jöjj a Te leginkább szeretett jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által.”

Ezt az imát HÁROMSZOR imádkozzuk!


Keresztes Imahadjárat 96. imája

Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat

A Jézus az Emberiséghez imacsoport összejövetel elején és végén imádkozni.

Ó, drága Jézus, kérlek, áldj meg és védelmezz minket, Keresztes Imahadjáratod csoportját, hogy mentesek legyünk az ördög gonosz támadásaitól, és minden gonosz lélek támadásától, akik a lelkek megmentéséért vállalt Szent Küldetésünk során gyötörhetnek minket.

Hadd legyünk továbbra is hűségesek és erősek, miközben a világ előtt állhatatosan kitartunk Szent Neved mellett, és sohase hátráljunk meg azon küzdelmünkben, hogy Szent Szavad Igazságát terjesszük.

Ámen.


CSALÁDJAINKÉRT, A LÁTNOKOKÉRT ÉS AZ ORSZÁGOKÉRT

 

Keresztes Imahadjárat 4. imája

Egyesítsetek minden családot

Jézus, egyesíts minden családot a Nagyfigyelmeztetés alatt, hogy az Örök Megváltás részesei lehessenek.

Azért imádkozom, hogy minden család együtt maradhasson, egységben Veled ó Jézus, hogy így Új földi Paradicsomodat örökölhessék.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 11. imája

A látnokok iránti gyűlölet megállítása

Ó, Jézus Szentséges Szíve, kérlek, állítsd le az igaz látnokok iránti gyűlöletet és a féltékenységet Követőid között ezekben az időkben.

Azért imádkozom, hogy hallgasd meg kérlek ezt az imámat, hogy add meg az erőt látnokaidnak, amelyre szükségük van, hogy Legszentebb Szavadat hirdetni tudják egy hitetlen világnak.

Ámen

 

Keresztes Imahadjárat 25. imája

Ima a látnokok védelméért

Ó, Legmagasságosabb Isten. Hozzád esedezem, hogy valamennyi szent hírnököd számára védelmet nyújts, a világban. Imádkozom, hogy védelmet találjanak mások gyűlöletével szemben.

Kérlek, hogy Legszentebb Szavad a világon mindenhol gyorsan elterjedjen. Védd meg hírnökeidet a rágalmazástól, a gyalázástól, a hazugságoktól és mindenféle veszélytől.

Védd meg családjaikat, és mindenkor borítsd be őket Szent Lelkeddel, hogy azokat az Üzeneteket, melyeket ők a világnak adnak, töredelmes és alázatos szívvel méltányolják.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 32. imája

Ima az Abortusz megállítására Írországban

Ó, Üdvösség Anyja, imádkozz írországi gyermekeidért, hogy az abortusz gonosz cselekedete, melyet rájuk erőltetnek, meg legyen akadályozva.

Védd meg ezt a szent nemzetet attól, hogy mélyebbre ne süllyedjen kétségbeesés sötétségében, mely beborítja országukat.

Szabadíts meg őket a Gonosztól, aki el akarja pusztítani a meg nem született gyermekeidet.

Imádkozz, hogy a vezetőknek legyen elég bátorságuk azokra hallgatni, akik szeretik Fiadat, hogy majd ők is kövessék Urunk, Jézus Krisztus Tanításait.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 60. imája

Ima a családok megtéréséért a Nagyfigyelmeztetés alatt

Isten gyermekei, készüljetek minden nap a Nagyfigyelmeztetésre, mert az bármikor megtörténhet.

Ó, drága, édes Jézusom, Irgalmasságodért könyörgöm családom lelkei számára (Itt nevezd meg őket). Felajánlom Neked szenvedéseimet, megpróbáltatásaimat és imáimat, hogy a lelkük megmeneküljön a sötétség szellemétől.

Egyiküknek se engedd e gyermekeid közül, hogy ellent mondjanak Neked, vagy, hogy visszautasítsák Irgalmasságod Kezét.

Nyisd meg a szívüket, hogy egybefonódjanak a Te Szentséges Szíveddel úgy, hogy a szükséges megbocsátást keresni tudják, hogy megmeneküljenek a Pokol Tüzétől.

Adj nekik esélyt arra, hogy elégtételt adhassanak úgy, hogy Isteni Irgalmasságod Sugarai által megtérhessenek.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 67. imája

Tartsd biztonságban gyermekeimet a Hazugság Királyától.

Kérlek, drága Jézus, tartsd biztonságban gyermekeimet a Hazugság Királyától.

Szentséges Szívednek ajánlom fel ezeket a gyermekeket (itt nevezd meg őket), hogy Drága Véred palástja által világosítsd fel majd lelküket, és óvatosan helyezd őket szerető Karjaidba, hogy minden bajtól védve lehessenek.

Kérlek, nyisd meg a szívüket, és a Lelkiismeret Megvilágítása alatt Szentlelkeddel áraszd el lelküket, hogy minden gonoszságtól megtisztuljanak.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 113. imája

Hogy a gonosz megsemmisüljön országunkban

Ó, Üdvösség Anyja, jöjj közénk, és borítsd be országunkat védelmeddel.

Zúzd szét a fenevad fejét, és irtsd ki a közöttünk lévő gonosz befolyását.

Segíts szegény elveszett gyermekeidnek, hogy felálljanak, és amikor hazugságokkal vannak körbevéve, az Igazságot mondják.

Kérlek, Ó Isten Anyja, védelmezd országunkat, és tarts erősnek minket, hogy üldöztetésünk idején hűségesek maradhassunk Fiadhoz.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 122. imája

Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének

Drága Jézus, kérlek, szentelj meg engem, a családomat, a barátaimat, a nemzetemet, hogy Drága Véred védelme alatt legyenek.

Te meghaltál értem, és a Te Sebeid az én sebeim lettek, mivelhogy méltósággal elfogadom a szenvedést, melyet a Második Eljöveteledhez vezető úton fogok elviselni.

Együtt szenvedek Veled, drága Jézus, amint megpróbálod a Szívedbe gyűjteni Isten minden gyermekét, hogy így Örök Életünk legyen.

Boríts be a Te Drága Véreddel engem és mindazokat, akiknek szükségük van Védelmedre.

Ámen.


AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor)

 

Keresztes Imahadjárat 130. imája

Arra kérlek benneteket, hogy kezdjétek most el az Üdvösség Kilencedét. Nektek azt most azonnal el kell kezdenetek, és folytatnotok kell egészen az idők végéig, ahogyan arra utasítalak benneteket. Ezt az imát egy naptári hónap hét egymást követő napján kell imádkoznotok, kezdve a hétfővel, a reggeli órákban. A hétnek minden egyes napján háromszor kell azt elimádkoznotok, és e napok valamelyikén, böjtölnötök is kell. Az a kérés felétek, hogy azon a napon, amelyiken böjtöltök, csak egy főétkezést tartsatok, és a másik két alkalommal csak kenyeret és vizet vegyetek magatokhoz.

 

Az Üdvösség Keresztes Imahadjárat Kilencede

Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, hogy Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által, nyerd el minden lélek számára az örök üdvösség Ajándékát.

Kérlek, hogy közbenjárásod által imádkozz, hogy minden lélek kiszabaduljon a Sátán rabszolgaságából.

Kérd Fiadat, hogy mutasson Irgalmat és megbocsátást azon lelkek iránt, akik közönyükkel elutasítják, megbántják Őt, és akik hamis tanokat és isteneket imádnak.

Esedezve kérünk, drága Édesanyánk, könyörögj azon Kegyelmekért, amelyek megnyitják a szívüket azoknak a lelkeknek, akiknek a leginkább szükségük van a segítségedre.

Ámen.

http://www.masodikeljovetel.hu/napi-imak-csutortok/

Még nincs hozzászólás

Szólj hozzá!

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.