Európai látnok által követvén

Hétfő

Pecsét

KERESZTES IMAHADJÁRAT IMÁI – HÉTFŐ (PDF)   I    KERESZTES IMAHADJÁRAT IMÁI – HÉTFŐ (WORD)

 

FELKÉSZÜLÉS AZ IMÁRA:

Legyen minden esetben kereszt, szentelt víz, szentelt gyertya.

Kérjük, minden alkalommal a szentelt vízzel szenteljétek meg környezeteteket, ahol imádkoztok!

Utasítások az Imacsoportok számára Jézustól:

Jézus Krisztus külön kérésére gondoskodjunk védelemről.

“Drága szeretett leányom, arra szeretném utasítani Keresztes Imahadjáratom Csoportjait, hogy legyenek éberek, amikor megalakulnak a nemzetükben. Közelükben Szenteltvizet kell tartaniuk, legyen jelen egy feszület, mely Engem ábrázol, és mondaniuk kell a Keresztes Imahadjárat eme különleges imáját, hogy áldásban és védelemben részesüljenek Keresztes Imahadjárat csoportjaitok.” /2013. január 25. péntek/

SZENTLÉLEK IMA:

“Jöjj Szentlélek, jöjj a Te leginkább szeretett jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által.”

Ezt az imát HÁROMSZOR imádkozzuk!


Keresztes Imahadjárat 96. imája

Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat

A Jézus az Emberiséghez imacsoport összejövetel elején és végén imádkozni.

Ó, drága Jézus, kérlek, áldj meg és védelmezz minket, Keresztes Imahadjáratod csoportját, hogy mentesek legyünk az ördög gonosz támadásaitól, és minden gonosz lélek támadásától, akik a lelkek megmentéséért vállalt Szent Küldetésünk során gyötörhetnek minket.

Hadd legyünk továbbra is hűségesek és erősek, miközben a világ előtt állhatatosan kitartunk Szent Neved mellett, és sohase hátráljunk meg azon küzdelmünkben, hogy Szent Szavad Igazságát terjesszük.

Ámen.


A LELKEK MEGMENTÉSÉÉRT

Keresztes Imahadjárat 1. imája

Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért

Legdrágább Jézusom, Te, aki oly nagyon szeretsz minket, engedd meg nekem, hogy alázatomban segíthessek Neked értékes lelkeid megmentésében. Légy irgalmas minden bűnössel, függetlenül attól, hogy milyen fájdalmasan bántanak meg Téged.

Engedd meg nekem, hogy az ima és a szenvedés által segíthessek Neked mindazon lelkek megmentésében, akik esetleg nem élik túl a Nagyfigyelmeztetést, hogy Királyságodban helyet találhassanak melletted.

Hallgasd meg az imámat, ó édes Jézusom, hogy segíthessek megnyerni mindazokat a lelkeket, akikre vágyakozol.

Ó, Jézus Szentséges Szíve megígérem, hogy minden időben hűséges leszek Legszentebb Akaratodhoz.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 3. imája

Szabadítsátok meg a világot a félelemtől

Ó, Uram, Jézus Krisztus, könyörögve kérlek, hogy szabadítsd meg a világot a félelemtől, mely szerető Szívedtől elválasztja a lelkeket.

Azon lelkekért imádkozom, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt, a valódi félelmet fogják megtapasztalni, hogy magukba szállhassanak, megengedvén Irgalmasságodnak, hogy elárassza lelküket, hogy szabadon szerethessenek Téged úgy, ahogyan kellene.

Ámen

 

Keresztes Imahadjárat 7. imája

Ima azokért, akik elutasítják az Irgalmasságot

Ez az az ima, melyet mondanotok kell, könyörögve az irgalmasságért, a sötétségben levő lelkekért!

Jézus, sürgetve kérlek Téged, hogy bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, kiknek oly sötét a lelkük, hogy az Irgalmasság Fényét vissza fogják utasítani.

Hozzád esedezem, bocsáss meg nekik Jézus, váltsd meg őket bűneiktől, melyektől úgy találják, hogy oly nehéz megszabadulniuk.

Áraszd el lelküket Irgalmasságod Sugaraival, és add meg nekik azt a lehetőséget, hogy visszatérhessenek nyájadhoz.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 9. imája

A szenvedés felajánlása, mint ajándék

Ó, Jézus legszentebb Szíve, taníts meg engem, hogy amikor Szent Szavadat alázatos hálával hirdetem, a sértéseket Szent Nevedben fogadjam el.

Taníts meg megértenem azt, hogy a megaláztatás, a fájdalom és a szenvedés miként visz közelebb Szent Szívedhez engem.

Engedd meg, hogy ezeket a megpróbáltatásokat szeretettel és nagylelkűen fogadjam el úgy, hogy ajándékként mutathassam be Neked, melyek oly értékesek a lelkek megmentésében.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 14. imája

Ima az Atyához Védelemért a Nukleáris Háborúval szemben

Ó, Mindenható Atya, Legmagasságosabb Isten! Kérlek, légy irgalmas minden bűnöshöz. Nyisd meg a szívüket, hogy elfogadják megváltásukat, és hogy a kegyelmek bőségében legyen részük.

Hallgasd meg családomért végzett könyörgésemet és biztosítsd, hogy mindegyikük védelmet találjon Szerető Szívedben.

Ó, Mennybéli Atyaisten, védd meg minden gyermekedet a Földön, és védj meg minket mindenféle Atomháborútól, és más olyan tettől, mellyel azt tervezik, hogy elpusztítsák gyermekeidet.

Tarts távol tőlünk minden veszélyt, és védj meg minket. Világosíts meg minket, úgy, hogy félelem nélkül a lelkünkben tudjuk megnyitni szemünket, meghallgatni és elfogadni Megváltásunk Igazságát.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 16. imája

Segítségül, hogy a lelkek erősek maradhassanak az Irgalmasság nagy eseménye alatt

Ó, Jézusom, tarts erőben engem Nagy Irgalmasságod ezen megpróbáltatásának ideje alatt. Add meg nekem a kegyelmeket, melyekre szükségem van, hogy kicsi lehessek Szemeidben.

Nyisd meg a szemem az Örök Üdvösség Ígéretének Igazságára.

Bocsásd meg bűneimet, mutasd meg nekem Szereteted és Barátságod Kezét.

Végy a Szentcsalád karjaiba engem úgy, hogy ismét eggyé válhassunk.

Szeretlek Jézus, és a mai naptól kezdve megígérem, hogy Szent Szavadat félelem nélkül a szívemben és lelkem tisztaságával örökkön örökké hirdetni fogom.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 17. imája

Ima a sötét lelkek megmentéséért, a Szűzanyának felajánlva

Ó, Mária Szeplőtelen Szíve, Üdvösség Anyja és minden Kegyelem Közvetítője, Te, aki részt veszel az emberiség üdvözítésében, megmentvén a Sátán gonoszságaitól, imádkozz érettünk.

Üdvösség Anyja imádkozz, hogy minden lélek megmenekülhessen és, hogy elfogadják, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által kimutatott Szeretetet és Irgalmat, aki az emberiség megmentéséért jön újra el, és hogy megadja az Örök Üdvösség lehetőségét.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 34. imája

Böjti ajándékom Jézusnak

Ó, Jézusom, segíts nekem, hogy kicsinységem tudatában kövessem Áldozatos Életed példáját az emberiség megmentésének érdekében.

Engedd meg nekem, hogy az egész nagyböjti időszakon át, hetente egyszer felajánljam Neked böjti ajándékomat, az egész emberiség megmentéséért, hogy beléphessenek az Új Paradicsom kapuin, a Földön.

Szeretettel és örömmel a szívemben felajánlom Neked áldozatomat, drága Jézus, hogy megmutassam Irántad való szeretetem nagyságát, ezen áldozat által.

Könyörgök Hozzád minden olyan lélek üdvösségéért, akik kiestek a kegyelmedből.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 35. imája

Ima a lelkekért, hogy beléphessenek a Paradicsomba

Jézusom, segíts, hogy én is segíthessek Neked, gyermekeid maradékának megmentésében a Földön. Imádkozom, hogy Irgalmasságod által mentsd meg a lelkeket a sötétség szellemétől.

Fogadd el életem megpróbáltatásait, szenvedéseimet és gondjaimat, hogy megmentsd a lelkeket a Pokol Tüzétől.

Tölts el engem azokkal a kegyelmekkel, amelyekkel ezeket a szenvedéseket – szeretettel és örömmel a szívemben – felajánlhatom Neked, hogy mindnyájan – a Szentháromság iránti szeretetünkben – egyként egyesülhessünk, és hogy majd Veled együtt, szent családként élhessünk a Paradicsomban.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 41. imája

A hitetlenek lelkéért

Ó, Jézusom, segíts szegény Gyermekeidnek, akik vakok az Üdvösségre tett Ígéreteddel szemben.

Könyörgök Hozzád, hogy imáim és szenvedésem segítségével nyisd meg a hitetlenek szemét, hogy ők is láthassák gyengéd Szeretetedet, és védelemért a Te szent Karjaidba szaladjanak.

Segítsd őket, hogy meglássák az Igazságot, és keressék a megbocsátást bűneikre, hogy megmenekülhessenek, és elsőként léphessenek majd be az új Paradicsom Kapuin.

Imádkozom ezekért a szegény lelkekért, beleértve a férfiakat, nőket meg a gyermekeket, és sürgősen arra kérlek Téged, hogy oldozd fel őket bűneik alól.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 43. imája

Mentsd meg a lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

Ó Istenünk, Mindenható Atya, szeretett Fiad, Jézus Krisztus Nevében, és kereszthaláláról való megemlékezés alkalmából kérlek, hogy szabadíts meg minket bűneinktől. Könyörgök Hozzád, mentsd meg azokat a lelkeket, akik nem tudják saját magukat megmenteni, és akik lehet, hogy halálos bűnben halnak meg a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Szeretett Fiad engesztelő szenvedése által bocsáss meg azoknak, akik képtelenek a Megváltást keresni, mert nem fognak elég sokáig élni ahhoz, hogy Jézus, a te Fiad Irgalmát kérhessék, hogy a bűntől szabadítsa meg őket.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 55. imája

Ima a Nagyfigyelmeztetésre való felkészüléshez

Ó, drága Jézusom, kérlek, nyisd meg Isten minden gyermekének a szívét Nagy Irgalmasságod ajándékára.

Segíts nekik, hogy Isteni Irgalmadat szeretettel és hálával fogadják el.

Tedd őket képessé arra, hogy alázatosakká váljanak Színed előtt, és könyörögjenek bűneik bocsánatáért, hogy így Dicsőséges Királyságodnak részeseivé válhassanak.

Ámen

 

Keresztes Imahadjárat 58. imája

A Megtérés Keresztes Hadjárata

Ó, drága Jézus, hívlak Téged, hogy öleld át Isten minden gyermekét, és borítsd be őket a Te Drága Véreddel.

Engedd, hogy Véred minden cseppje beborítson minden lelket, hogy így megvédje őket a gonosztól.

Nyisd meg mindenki szívét, különösen a megkeményedett lelkekét és azok szívét, akik ismernek Téged, de a büszkeség bűne foltot ejtett rajtuk, hogy leboruljanak, és könyörögjenek, hogy Szereteted Fénye árassza el a lelküket.

Nyisd meg a szemüket, hogy meglássák az Igazságot, hogy Isteni Irgalmasságod virradata rájuk zúduljon, beborítván őket Irgalmasságod Sugaraival.

Téríts meg minden lelket kegyelmeid által, akiket most kérek tőled drága Jézus: (itt nevezd meg a személyes szándékodat)

Irgalomért könyörgöm Hozzád, és egy napi böjtöt ajándékként ajánlok fel Neked, minden héten (ebben a júniusi hónapban), engesztelésül minden bűnért.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 60. imája

Ima a családok megtéréséért a Nagyfigyelmeztetés alatt

Isten gyermekei, készüljetek minden nap a Nagyfigyelmeztetésre, mert az bármikor megtörténhet.

Ó, drága, édes Jézusom, Irgalmasságodért könyörgöm családom lelkei számára (Itt nevezd meg őket). Felajánlom Neked szenvedéseimet, megpróbáltatásaimat és imáimat, hogy a lelkük megmeneküljön a sötétség szellemétől.

Egyiküknek se engedd e gyermekeid közül, hogy ellent mondjanak Neked, vagy, hogy visszautasítsák Irgalmasságod Kezét.

Nyisd meg a szívüket, hogy egybefonódjanak a Te Szentséges Szíveddel úgy, hogy a szükséges megbocsátást keresni tudják, hogy megmeneküljenek a Pokol Tüzétől.

Adj nekik esélyt arra, hogy elégtételt adhassanak úgy, hogy Isteni Irgalmasságod Sugarai által megtérhessenek.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 62. imája

Az elveszett és a tehetetlen bűnösökért

Ó, Jézus, segíts nekem, mert én egy elveszett, tehetetlen és sötétségben lévő bűnös vagyok.

Gyenge vagyok és nincs bátorságom, hogy megkeresselek Téged.

Adj nekem erőt, hogy most hívni tudjalak, hogy a lelkem sötétségétől elszakadhassak.

Vigyél engem a Te Világosságodba, drága Jézus. Bocsáss meg nekem.

Segíts nekem, hogy újra meggyógyulhassak, és vezess el Engem a Te Szeretetedhez, a Békéhez, és az Örök Élethez.

Teljes bizalommal vagyok Irántad, és arra kérlek: vedd elmémet, testemet és lelkemet, miközben én Isteni Irgalmasságodnak átadom magam.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 64. imája

Mentsd meg a testvéreimet

Ó, drága Üdvözítőm, Jézus Krisztus, fogadd el imám ajándékát és áldozataimat, hogy segítsen kimenteni testvéreimet a sötétség börtönéből, amelyben vannak.

Engedd meg nekem, hogy segítsek lelkük megmentésében.

Könyörgök Hozzád, bocsásd meg bűneiket, és kérlek, hogy a Szentlélekkel áraszd el lelküket, hogy majd a Karjaidba fussanak, mivel oly kétségbeejtően szükségük van menedékre, mielőtt örökre elvesznének.

Az ilyen lelkek javára felajánlom Neked önfelajánlásom ajándékát, alázatos szolgálatomban és hálaadásként.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 65. imája

A halálos bűnben levőkért

Ó, drága Jézus, az emberiség Üdvözítője, könyörgök Hozzád, hogy Isteni Irgalmasságod által kegyelmezz azoknak a szegény lelkeknek, akik talán a Nagyfigyelmeztetés alatt el lesznek ragadva a Földről.

Bocsásd meg bűneiket, és Kínszenvedésed emlékére könyörgök ezért a különleges Kegyelemért, engesztelésül bűneikért.

Felajánlom Neked önmagamat, elmémet, testemet és lelkemet, vezeklésül lelkük megmentéséért, és hogy az örök életre vezesd őket.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 73. imája

A fiatal lelkekért, a fiatal gyermekekért

Ó, Jézus, segíts nekem megmenteni a fiatal lelkeket az egész világon.

Segítsd őket Kegyelmed által, hogy meglássák Létezésed Igazságát.

Vidd el őket Szentséges Szívedhez, és nyisd meg a szemüket Szeretetedre és Irgalmasságodra.

Mentsd meg őket a Pokol Tüzétől az én imáim által is, és légy Irgalmas a lelkükhöz.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 75. imája

Drága Jézus, átadom Neked fájdalmamat

Jézus, egyesítem fájdalmamat és Szenvedésemet azzal a szenvedéssel, amelyet Kínszenvedésedkor szenvedtél el a Kálvárián.

Minden gyalázást és szóbeli támadást, amelyet elviselek, felajánlok Neked Tövissel való Megkoronázásod tiszteletére.

Minden igazságtalan bírálatot, amellyel engem illetnek, felajánlok Neked Pilátus előtti megaláztatásod tiszteletére.

Minden testi gyötrelmet, amelyet mások kezétől elszenvedek, felajánlok Neked Megostorozásod tiszteletére.

Minden sértést, amelyet elviselek, felajánlok Neked szörnyű testi megkínzásod tiszteletére, amikor a Tövissel való Megkoronázáskor kiszúrják a Szemedet.

Minden alkalommal, amikor a Te példádat követve Tanításaidat közvetítem, és amikor a Te Nevedben kigúnyolnak, engedd, hogy segítsek Neked a Kálvária felé vezető úton.

Segíts nekem, hogy megszabaduljak a büszkeségtől, és sohase féljek bevallani, hogy szeretlek Téged, drága Jézus.

Amikor minden reménytelennek tűnik életem során, segíts nekem bátornak lennem, amikor arra emlékezem, hogy milyen készségesen engedted át Magad, hogy ilyen aljas és kegyetlen módon Keresztre feszítsenek.

Segíts nekem, hogy felálljak, és igaz Kereszténynek számítsak, egy igaz katonának Hadseregedben, hogy alázatos és töredelmes szívvel emlékezzek az értem hozott Áldozatodra.

Fogd meg a kezem, drága Jézus, és mutasd meg nekem, hogy szenvedésem hogyan ösztönözhet másokat arra, hogy az azonos gondolkodású lelkek, akik szeretnek Téged, csatlakozzanak Hadseregedhez.

Segíts nekem, hogy elfogadjam a szenvedést, és azt a lelkek megmentéséért ajándékként ajánljam fel Neked az utolsó csatában, a Gonosz zsarnoksága ellen.
Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 79. imája

Ima a kétmilliárd elveszett lélekért

Ó, drága Jézus, könyörgöm Hozzád, hogy áraszd ki Irgalmasságodat az elveszett lelkekre.

Bocsásd meg nekik, ha elutasítanak Téged, és használd fel imámat és szenvedésemet, hogy Kegyelmeidet kiáraszthasd rájuk Irgalmasságod által, melyre szükségük van a lelkük megszentelődéséhez.

Kérem Tőled az irgalom ajándékát lelkük számára.

Kérlek, nyisd meg a szívüket, hogy Hozzád menjenek és kérjék Tőled, hogy a Szentlélekkel töltsd el a lelküket, hogy ez által el tudják fogadni szereteted Igazságát, és hogy Veled együtt és Isten Családjával örökké éljenek.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 80. imája

Ima azokért a lelkekért, akik gyilkosságot követtek el

Ó, drága Jézus, Irgalomért könyörgök azok számára, akik gyilkosságot követtek el.

Sürgősen kegyelmet kérek azoknak, akik halálos bűnben vannak. Felajánlom Neked szenvedéseimet és nehézségeimet, hogy megnyithasd Szívedet és megbocsásd bűneiket.

Kérlek Téged, borítsd be Drága Véreddel mindazokat, kiknek lelkében gonosz szándék van, hogy gonoszságaiktól tisztára lehessen mosni őket.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 88. imája

Ima a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után

Ó, Jézus Szentséges Szíve, mutasd meg mindnyájunknak, szegény bűnösöknek Irgalmasságodat.

Világosítsd meg a kőszívűeket, akik annyira kétségbeestek, miközben vezetést keresnek.

Bocsásd meg nekik gonoszságukat.

Segíts nekik Szereteted és Irgalmasságod által, hogy azt a szívükben megtalálják, és hogy megragadják Megváltásod nagy Ajándékát.

Könyörgök Hozzád, bocsáss meg mindazoknak a lelkeknek, akik elutasítják Isten Igazságát.

Borítsd be őket Világosságoddal, drága Jézus, hogy ők vakok legyenek az ördög gonoszságával és csapdáival szemben, aki megpróbálja majd elszakítani Tőled őket egy egész örökkévalóságra.

Kérlek Téged, adj erőt Isten minden gyermekének, hogy hálásak legyenek Nagy Irgalmasságodért.

Kérlek Téged, nyiss ajtót Királyságodhoz minden elveszett lélek számára, akik a tehetetlenség és reménytelenség állapotában vándorolnak a Földön.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 89. imája

A nyomorult bűnösök imája

Drága Jézus, segíts nekem szegény nyomorult bűnösnek, hogy bűnbánattal a lelkemben jöhessek Eléd.

Tisztíts meg a bűnöktől engem, melyek tönkretették az életemet.

Add meg nekem az új élet ajándékát, mely mentes a bűn bilincseitől és azt a szabadságot, amit bűneim megvonnak tőlem.

Újíts meg engem Irgalmasságod világosságában.
Ölelj át engem a Szívedben.

Engedd, hogy érezzem Szeretetedet, hogy közelebb kerülhessek Hozzád, és hogy Irántad való szeretetem lángra gyúljon.

Könyörülj rajtam Jézus, és óvj meg engem a bűntől.

Tégy méltóvá engem arra, hogy beléphessek Új Paradicsomodba.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 93. imája

A Megtérés Könnycseppjeiért

Ó, szeretett Jézusom, Te közel állsz a szívemhez.

Egy vagyok Veled.
Szeretlek Téged.
Nagyra értékellek Téged.
Engedd, hogy érezzem Szeretetedet.
Engedd, hogy érezzem Fájdalmadat.
Engedd, hogy érezzem Jelenlétedet.

Add meg nekem az Alázat Kegyelmét, hogy méltó lehessek a Mennyei Királysághoz hasonló földi Királyságodra.

Add meg nekem a Megtérés Könnyeit, hogy mint igaz tanítványod őszintén felajánljam magam Neked, hogy segítsek Küldetésedben minden egyes lélek megmentésében a Földön, mielőtt újra eljössz ítélni élőket és holtakat.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 104. imája

Szabadítsd ki ezeket a lelkeket a rabszolgaságból

Drága Jézus, Eléd hozom fivérem, nővérem lelkét, aki átengedte lelkét a Sátánnak.

Vedd ezt a lelket és mentsd meg őt a Te Szent Szemeidben.

Szabadítsd ki ezt a lelket a fenevad rabszolgaságából, és vidd őt az örök üdvösségre.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 105. imája

Ima mások megtéréséért

Ó, legdrágább Jézusom, Irántad való Szeretetemmel kérlek, fogadd el lelkemet, hogy összhangban legyen Veled.

Vedd lelkemet, borítsd be Szentlelkeddel és segíts nekem, hogy ezen ima által megmeneküljenek mindazok, akikkel kapcsolatba kerülök.

Szent Irgalmaddal árassz el minden lelket, akikkel csak találkozom, és kínáld fel számukra az üdvösséget, melyre szükségük van ahhoz, hogy belépjenek Királyságodba.

Halld meg imáimat. Hallgasd meg kérésemet és Irgalmasságod által mentsd meg az egész emberiség lelkét. Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 112. imája

Az Üdvösség Kegyelméért

Legdrágább Jézusom, hívlak Téged, hogy különleges Kegyelmeddel, az Üdvösség Kegyelmével borítsd be azok lelkét, akiket a Sátán megfertőzött.

Szabadítsd ki szegény lelküket a gonosz fogságból, amiből nem tudnak kiszabadulni.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 117. imája

Azokért, akik eladták a lelküket

Legdrágább Jézusom, Neked szentelem a következő lelkeket: – itt sorold fel őket – és mindazokat, akik a hírnév jutalmáért cserébe adták lelküket.

Szabadítsd meg őket fertőzésüktől. Fordítsd el őket az Illuminátusok fenyegetéseitől, akik felfalják őket.

Add meg nekik a bátorságot, hogy félelem nélkül távozzanak ebből a gonosz rabságból. Vedd őket Irgalmas Karjaidba és tereld vissza őket a Kegyelem Állapotába, hogy alkalmasak legyenek megállni Színed előtt.

Istenséged által segíts nekem, hogy ez az ima elkobozza a Szabadkőművesektől a Sátán által örökbefogadott lelkeket. Szabadítsd meg őket a bilincsektől, amelyek megkötik őket, és melyek következménye egy szörnyű kínszenvedés a Pokol rekeszeiben.

Segíts nekik a választott lelkek szenvedései által, imáim és Irgalmad által, hogy az első vonalban legyenek, készen arra, hogy belépjenek az Új Béke Korszakának Kapuin – az Új Paradicsomba. Könyörgök Hozzád, szabadítsd ki őket a fogságból.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 118. imája

Az elveszett fiatal lelkek nemzedékéért

Drága Jézus, Irgalmadért kiáltok az elveszett fiatal lelkek nemzedékéért.

Azokért, akik nem ismernek Téged, hogy borítsd be őket a látás Ajándékával. Azokért, akik ismernek Téged, de figyelmen kívül hagynak, hogy vonzd őket Irgalmadba.

Kérlek, add meg mielőbb nekik Létezésed bizonyítékát és vezesd őket azok felé, akik segíteni tudnak nekik, és az Igazsághoz vezetik őket. Töltsd el elméjüket és lelküket az Irántad való vágyakozással.

Segíts nekik, hogy felismerjék a bennük lévő ürességet, ami azért van bennük, mert nem érzik Jelenlétedet. Kérlek Téged, drága Uram, ne hagyd el őket, és Irgalmad által add meg nekik az Örök Életet.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 127. imája

A saját lelkem és szeretteim lelkének megmentéséért

Ó, Jézus, készíts fel engem, hogy szégyen nélkül jöhessek Színed elé. Segíts nekem és szeretteimnek – itt nevezd meg őket -, hogy készek legyünk megvallani minden rossz cselekedetünket; hogy beismerjük hiányosságainkat. Hogy minden bűnért bocsánatot kérjünk. Hogy szeretetet mutassunk azok iránt, akiket megsértettünk. Hogy könyörögjünk az üdvösség Irgalmáért. Hogy megalázzuk magunkat Színed előtt, hogy a Nagy Megvilágosodás Napján lelkem és a – nevezd meg a személyeket – lelke is megtisztuljon, és hogy eláraszd lelkemet Isteni Irgalmasságoddal.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 128. imája

Hogy összegyűjtsünk és egyesítsünk minden lelket

Drága Jézus, segíts nekünk, szeretett tanítványaidnak, hogy Karjaidba gyűjtsük a világot, és bemutassuk Neked azokat a lelkeket, akiknek a legnagyobb szükségük van Nagy Irgalmasságodra.

Tégy minket képessé arra, hogy a Szentlélek Ajándékával biztosítani tudjuk, hogy az Igazság Lángja feleméssze mindazokat, akik elszakadtak Tőled.

Egyesíts minden bűnöst, hogy mindenki megkapja a megbékélés valamennyi lehetőségét.

Add meg mindnyájunknak az erőt, hogy továbbra is szilárdan megmaradjunk Szent Szavad mellett, amikor arra kényszerítenek bennünket, hogy elutasítsuk az Igazságot, amely a Legszentebb Evangéliumok által lett hirdetve a világnak.

Mi Benned, Érted és Veled maradunk ezen utunk mindenegyes lépésénél, amely az üdvösséghez vezet.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 131. imája

Az Irgalmasság Imája

Ó, Üdvösségnek drága Anyja, kérlek, kérd meg Fiadat, Jézus Krisztust, hogy a Nagyfigyelmeztetés ideje alatt és az utolsó Napon részesítse Irgalomban (a nevek felsorolása), még mielőtt Fiad Színe elé járulnának.

Kérlek, imádkozz, hogy mindegyikük megmeneküljön, és élvezze az Örök Élet gyümölcseit.

Védelmezd őket minden nap, és vidd őket Fiadhoz, hogy mutassa meg nekik az Ő jelenlétét, hogy megkapják a lélek békéjét, és hogy nagy Kegyelmeket nyerjenek el.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 132. imája

Hogy ellene mondjunk a Sátánnak, és megvédjük ezt a Küldetést.

Ó, Üdvösség Anyja, jöjj e Küldetés megsegítésére. Segíts nekünk, Isten Maradék Hadseregének, hogy ellene mondjunk a Sátánnak. Kérünk téged, hogy tipord el sarkaddal a fenevad fejét, és távolíts el minden akadályt ettől a Küldetéstől, hogy megmentsük a lelkeket. Ámen.


AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor)

Keresztes Imahadjárat 130. imája

Arra kérlek benneteket, hogy kezdjétek most el az Üdvösség Kilencedét. Nektek azt most azonnal el kell kezdenetek, és folytatnotok kell egészen az idők végéig, ahogyan arra utasítalak benneteket. Ezt az imát egy naptári hónap hét egymást követő napján kell imádkoznotok, kezdve a hétfővel, a reggeli órákban. A hétnek minden egyes napján háromszor kell azt elimádkoznotok, és e napok valamelyikén, böjtölnötök is kell. Az a kérés felétek, hogy azon a napon, amelyiken böjtöltök, csak egy főétkezést tartsatok, és a másik két alkalommal csak kenyeret és vizet vegyetek magatokhoz.

 

Az Üdvösség Keresztes Imahadjárat Kilencede

Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, hogy Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által, nyerd el minden lélek számára az örök üdvösség Ajándékát.

Kérlek, hogy közbenjárásod által imádkozz, hogy minden lélek kiszabaduljon a Sátán rabszolgaságából.

Kérd Fiadat, hogy mutasson Irgalmat és megbocsátást azon lelkek iránt, akik közönyükkel elutasítják, megbántják Őt, és akik hamis tanokat és isteneket imádnak.

Esedezve kérünk, drága Édesanyánk, könyörögj azon Kegyelmekért, amelyek megnyitják a szívüket azoknak a lelkeknek, akiknek a leginkább szükségük van a segítségedre.

Ámen.

http://www.masodikeljovetel.hu/napi-imak-hetfo/

Még nincs hozzászólás

Szólj hozzá!

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.